FAS

För ett hållbart arbetsliv

Vårt gemensamma uppdrag

Den här övningen handlar om att undersöka om arbetsgruppen har en samsyn om det gemensamma uppdraget.

Syftet med övningen är att sätta ord på det gemensamma uppdraget, samt nyttan med det som varje individ och gruppen gör på arbetet. Uppdragsövningen fungerar som en temperaturmätare. Har alla på arbetsplatsen samma bild? Är uppdraget tillräckligt tydligt?

Välja bilder

Varje grupp får en kortlek med bilder som läggs ut på bordet. Utifrån dessa formulerar varje medarbetare, enskilt, sin bild av uppdraget. De frågor som ska klargöras är: Vad ska vi uppnå med vår verksamhet? För vem finns vi till?

Gemensam uppdragsformulering

Därefter delar alla med sig av sina tankar till de övriga kring bordet. Tillsammans funderar gruppen på en gemensam uppdragsformulering. Grupperna berättar sedan, med bilderna som hjälp, för hela arbetsgruppen hur de resonerat. Därefter reflekterar man i storgrupp kring i vilken grad man har en gemensam syn.

Möjlighet till reflektion

Utifrån den gemensamma dialogen får varje deltagare en möjlighet att reflektera över på vilket sätt det egna arbetet är viktigt för det gemensamma uppdraget.