FAS

För ett hållbart arbetsliv

Vad vill vi göra?

I den här övningen får arbetsgruppen inspiration och idéer till nya initiativ genom att se hur andra lyckats stärka samverkan och utveckla såväl verksamhet som medarbetare.

Syftet är att få inspiration och uppslag för egna initiativ eller projekt och att skapa reflektion kring vilka framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt bör man dela upp deltagarna i mindre grupper om tre till fem personer.

Inspirerande exempel

Övningen bygger på ett antal exempel inom olika områden, bland annat arbetstid, trygghet och samsyn. För varje exempel finns en kort beskrivning av en utmaning på en arbetsplats. ”Hur kan man göra när olika professioner inte samverkar på ett bra sätt?” är en av många frågor som deltagarna får ta ställning till.

Kreativa lösningar

Deltagarna väljer ut några exempel som de vill prata om och funderar tillsammans på möjliga lösningar. I övningen finns också spelkort som beskriver hur man löst utmaningarna på andra arbetsplatser. Först när gruppen kommit på egna förslag tar man fram dessa kort för att få ytterligare uppslag kring möjliga lösningar.

Nya projekt

Utifrån vetskapen om andras tillvägagångssätt fokuserar man därefter på den egna arbetsplatsen. Vilka projekt och initiativ vill man själva sätta igång med? Vad har man tidigare gjort för att utveckla verksamheten och sig själva? Vilka faktorer bidrog till att man lyckades då?