FAS Dialogverktyg

För ett hållbart arbetsliv

Så använder ni FAS Dialogverktyg

Dialogverktyget består av sex övningar som bildar en sammanhängande resa mot en långsiktigt välmående arbetsplats.

Övningarna är pedagogiskt utformade för att bidra till reflektion och sätta igång en dialog. Använd dem t.ex. på en arbetsplatsträffar eller i andra naturliga möten för arbetsgruppen. Börja gärna med den första övningen som handlar om samtalet i gruppen. Därefter väljer ni själva att göra alla övningar eller bara de ni önskar, i den ordning som passar er.

Möblera gärna för sittning i smågrupper om 3-5 personer. Deltagarna i smågrupperna arbetar först igenom övningen och sammanfattar sina funderingar och förslag. Alla grupper delar med sig av vad de har kommit fram till och kommer tillsammans överens om vad man vill jobba vidare med.

Att i slutet av varje övning fatta beslut om en konkret handling, som kopplar till det ni har haft en dialog om, gör det gemensamma arbetet mer levande.

Tidsåtgång

Varje övning beräknas ta mellan en till två timmar. De sex övningarna kan därför delas upp på flera tillfällen, t.ex. en till två per mötestillfälle, så att arbetsgruppen har energi för att engagera sig under hela övningarna.

Har ni en arbetsplats där det finns både dag- och nattpersonal är ett sätt att arbeta med övningarna vid flera tillfällen och presentera gruppernas slutsatser för varandra. Ett annat sätt kan vara att arbeta med några av övningarna under en heldag där alla kan delta samtidigt.