FAS Dialogverktyg

För ett hållbart arbetsliv

Samverkan – Arbetsmiljö – Förnyelse: FAS

En god arbetsmiljö skapas när medarbetarna har inflytande och är med i dialogen om hur verksamheten på en arbetsplats kan utvecklas till det bättre. FAS Dialogverktyg hjälper arbetsgrupper att må bra på jobbet!

FAS Dialogverktyg är framtaget för arbetsgrupper inom kommuner, regioner och kommunala företag som vill skapa en gemensam bild av verksamheten, uppdraget och vägen till ett hållbart arbetsliv.

FAS Dialogverktyg ger en lyckad helhet

Arbetsgrupper som har använt sig av FAS Dialogverktyg berättar om ökad arbetslust med känslan av att vara en del av helheten och ha möjlighet att påverka. Verksamheten fungerar bättre, både resultatmässigt och i fråga om hur medarbetarna mår!

Lätt att sätta igång

FAS Dialogverktyg består av sex övningar, lustfyllt illustrerade i text, film och diskussionsunderlag. Samtalsledaren får instruktioner och tips som gör det lätt att sätta igång och leda gruppen genom alla delar. Ni väljer själva att genomföra ett urval eller alla övningar, som tillsammans bildar en sammanhängande resa mot en långsiktigt välmående arbetsplats.

Verktyget är kostnadsfritt för dig som jobbar inom kommun, region och kommunala företag. Ladda ner direkt eller beställ!