FAS

För ett hållbart arbetsliv

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv

Den här övningen fokuserar på fyra områden; hälsa, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet.

Syftet med övningen är att reflektera kring ovan nämnda områden och komma fram till hur man vill arbeta långsiktigt med dessa. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt bör man dela upp deltagarna i mindre grupper om tre till fem personer i varje.

Kortlek till sin hjälp

För att sätta igång samtalet får grupperna först ta ställning till en rad påståenden om hälsa, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet. Till sin hjälp har deltagarna en dubbelsidig kortlek och tillsammans får de välja den sida av varje kort som bäst speglar gruppens uppfattning.

Klurigt att välja sida

”Ska man belöna de som lyckas nå sina hälsomål? Eller ska man ställa krav på att personalen måste satsa på sin hälsa?” är ett exempel från korten om hälsa. Här måste alltså deltagarna enas om ett alternativ. Att välja sida kan vara klurigt och deltagarna får möjlighet att resonera kring varje påstående innan de berättar om sina val för de andra grupperna.

Fundera över arbetsplatsens situation

Efter att ha valt sida på samtliga kort får gruppen fördjupa sig i ett område. Till varje område hör ett faktakort som kan användas som utgångspunkt i samtalen om hur arbetet med hälsa, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet kan bidra till verksamhetsutveckling och en långsiktigt hållbar arbetssituation.

Gemensam prioritering

Förslagen delas sedan med hela arbetsgruppen, som tillsammans får möjlighet att prioritera vad man vill lägga kraft på den närmaste tiden. Man avslutar med att föra en dialog kring vad som krävs för att lyckas arbeta på ett positivt sätt med dessa prioriteringar.