FAS Arbetsliv

Dialogverktyg för samverkan!  

Materialbox

Innehåller alla sex övningarna.

Samtalsledarkit

Innehåller samtalshandbok och summeringsduk.

Summeringsduk

Extra summeringsduk