FAS Arbetsliv

Dialogverktyg för samverkan!  

Materialbox FAS Arbetsliv

Materialbox FAS Arbetsliv

Innehåller alla sex övningarna.

Produktbild av handbok för samtalsledare FAS Arbetsliv.

Samtalsledarkit FAS Arbetsliv

Innehåller samtalshandbok och summeringsduk.

Produktbild av summeringsduk i FAS Arbetsliv.

Summeringsduk FAS Arbetsliv

Extra summeringsduk