FAS Arbetsliv

Dialogverktyg för samverkan!  

Materialbox FAS Arbetsliv

Materialbox

Innehåller alla sex övningarna.

Produktbild av handbok för samtalsledare FAS Arbetsliv.

Samtalsledarkit

Innehåller samtalshandbok och summeringsduk.

Produktbild av summeringsduk i FAS Arbetsliv.

Summeringsduk FAS Arbetsliv

Extra summeringsduk