FAS

För ett hållbart arbetsliv

Mötet i fokus

I den här övningen utvärderar man hur arbetsgruppens möten fungerar i dag och vad som kan förbättras i framtiden.

Övningens syfte är att fundera över hur arbetsgruppens möten (framför allt APT) fungerar och hur man kan säkerställa att de ger utrymme för dialog, samverkan och inflytande i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen.

Stärker möjligheterna till delaktighet

Övningen grundar sig på en mängd kort som beskriver ett antal viktiga aspekter som bidrar till positiva och konstruktiva möten, som till exempel förberedelser, roller, innehåll och uppföljning. Utifrån korten får deltagarna möjlighet att fundera över vilka faktorer som stärker möjligheten till delaktighet och medskapande.

Arbeta parvis

Korten innehåller olika påståenden och uppdelade i par får deltagarna markera på korten vad de tycker att de är bra på i dag och vad som kan förbättras i framtiden. När alla kort fyllts i jämför man med övriga deltagare vid bordet. Har alla samma bild av vad som fungerar och vad som kan bli ännu bättre?

Skapa rätt förutsättningar

Nästa steg är en gemensam summering. Därefter får deltagarna besluta om vad de kan förbättra till nästa arbetsplatsträff i syfte att att skapa möten med rätt förutsättningar för ett bredare beslutsfattande och en öppen dialog.