FAS

För ett hållbart arbetsliv

Att tänka på vid beställning

När du beställer material utgår du från hur stor gruppen är. Här hittar du vägledning för att se vilket material ni behöver. Du kan också ladda ner materialet direkt.

Box med övningar

Är ni en arbetsgrupp med fler än fem personer kommer ni arbeta med materialet i smågrupper om tre till fem personer. Varje smågrupp behöver en box med övningar. Är ni till exempel 30 personer i en arbetsgrupp så behöver ni beställa sex boxar.

Samtalsledarmaterial

Den som leder arbetet med övningarna behöver ett samtalsledarmaterial. Om din arbetsgrupp är indelad i flera arbetsgrupper med olika arbetsplatsträffar, till exempel natt-team och dag-team, kan ni ha behov av ytterligare material för:

  • Samtalskontrakt
  • Summering: situationer i vardagen (duk)
  • Summering och uppföljning (duk)

Genomför ni arbetsplatsträffarna tillsammans som en grupp, använder ni ett gemensamt material.