FAS

För ett hållbart arbetsliv

Att tänka på vid beställning

Här hittar du det material som behövs till samtalsövningarna. Du kan antingen beställa hem eller ladda ner och skriva ut det. För att veta hur mycket du behöver utgår du från hur stor gruppen är.

Box med övningsmaterial

Är ni en arbetsgrupp med fler än fem personer kommer ni att dela upp er i små grupper, med tre till fem personer i varje. Varje liten grupp behöver en box med övningsmaterial. Är ni till exempel 30 personer i en arbetsgrupp så behöver ni alltså beställa sex boxar.

Samtalsledarmaterial

Du som leder arbetet behöver samtalsledarmaterial. Ska du bara leda en grupp så räcker det med en uppsättning av samtalsledarmaterialet.

Om du ska leda flera arbetsgrupper, som har separata samtalsövningar, kan du behöva extra:

  • Samtalskontrakt
  • Summering: situationer i vardagen (duk)
  • Summering och uppföljning (duk)