FAS

För ett hållbart arbetsliv

Samverkan då, nu – och sen då?

En mycket givande övning som visar hur synen på samverkan har förändrats de senaste decennierna och hjälper gruppen att enas om dess roll på arbetsplatsen.

Syftet med övningen är att med historiens hjälp komma fram till vad arbetsplatsen ska präglas av i framtiden när det gäller delaktighet och inflytande.

En historisk resa

Övningen är upplagd som en resa genom arbetslivets förändringar från 60-talet fram till i dag. Hur har medarbetarnas möjligheter att påverka förändrats genom dessa årtionden? Uppdelade i små grupper, om tre till fem vid varje bord, får medarbetarna en inblick i utvecklingen genom att placera kort på en spelplan.

Dessa kort formar slutligen historien fram till i dag. Utifrån den får varje medarbetare möjlighet att beskriva hur det var när hon eller han började arbeta. Det visar vilka olika erfarenheter medarbetarna i arbetsgruppen har av möjligheten att kunna påverka på jobbet.

Fundera över framtiden

När alla har fått en tydlig bild av hur samverkan utvecklats sedan 1960-talet är det dags att fundera över morgondagen. Hur vill man kunna påverka i framtiden? I vilken riktning vill man resa vidare? Hur vill man att arbetsplatsen ska fungera om några år när det gäller samverkan och inflytande?