Vad är digital arbetsmiljö?

8 februari 2022 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Digital arbetsmiljö handlar om samspelet mellan den digitala tekniken och människan.

Digitala system påverkar arbetsmiljön på olika sätt. Det kan handla om hur de är anpassade till människan, om de ger stöd för verksamheten och om tekniken fungerar.

Digitalisering har också gjort det möjligt för vissa yrkesgrupper att jobba var och när som helst. Arbetsplatsen behöver då gemensamma spelregler för att förebygga stress.

Leende kvinna, vårdpersonal, med digitalplatta och pappersjournal, digital arbetsmiljö.
För att få en bra digital arbetsmiljö krävs mer än fungerande teknik. Systemen ska även vara anpassade till människan och förenkla arbetet.

Foto: Caiaimage/Johnér

Sammanfattning av artikeln

Digital arbetsmiljö handlar om samspelet mellan den digitala tekniken och människan.

Digitala system påverkar arbetsmiljön på olika sätt. Det kan handla om hur de är anpassade till människan, om de ger stöd för verksamheten och om tekniken fungerar.

Digitalisering har också gjort det möjligt för vissa yrkesgrupper att jobba var och när som helst. Arbetsplatsen behöver då gemensamma spelregler för att förebygga stress.

Digital arbetsmiljö är de delar av arbetet där vi jobbar i eller styrs av digitala system. Det handlar om datorer och IT-program, men också om hur anpassade de digitala systemen är till oss. Och om gränssättning för arbetstiden när man alltid kan nås digitalt.
Här får du veta vägarna till en bra digital arbetsmiljö.

Trots skilda arbetsuppgifter inom olika yrken så har många av oss en sak gemensamt: våra arbeten digitaliseras. Ibland går det i rasande fart och ibland inte fort nog. Och det påverkar vårt arbete mycket.

Digital arbetsmiljö handlar om just samspelet mellan den digitala tekniken och människan. Det kan exempelvis gälla

 • nyckelfri hemtjänst
 • lärplattformar i skolan
 • digitala patientjournaler
 • tidsrapportering i appar
 • beslutsrobotar inom socialtjänsten
 • e-post och digitala möten

Digital arbetsmiljö överlappar

Man kan se digital arbetsmiljö som en egen kategori inom arbetsmiljön, vid sidan av fysisk arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Samtidigt kan de olika kategorierna överlappa varandra. Det är i det mötet vi behöver vara extra uppmärksamma på arbetsmiljön.

Illustration risker när digital arbetsmiljö överlappar fysisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

För även om digitala system och verktyg införs för att förenkla, utveckla och effektivisera arbetet så upplever vi ibland IT-stress. Och medan många fysiskt tunga och enformiga arbetsuppgifter har automatiserats så förekommer musarm och gamnacke. Skrivbordsjobbare riskerar därtill att få gränsen mellan arbete och fritid utsuddad när deras arbete kan ske när och var som helst med hjälp av datorn eller mobilen.

Tre perspektiv på digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö handlar alltså om mer än själva tekniken. För att lättare förstå hur digitala system påverkar arbetsmiljön kan vi ta hjälp av tre perspektiv:

 1. Anpassning till människan
  Systemen ska vara lätta att förstå och hantera. Införande, utbildning och support ska vara anpassade till hur människor fungerar.
 2. Stöd för verksamheten
  Systemen ska skapa flexibilitet och förenkla administration. De ska effektivisera arbetet och göra användarna mer självständiga.
 3. Fungerande teknik
  Den digitala tekniken ska fungera. Uppkopplingar och nätverk ska vara säkra och stabila. Det ska finnas skärmar, tangentbord och annan utrustning som behövs.

Om vi vill ha en god digital arbetsmiljö behöver alla de här tre områdena fungera.

Det är inte alltid som tekniken förenklar. Se en kort film ur verktyget Digi-ronden.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som ytterst ansvarar för arbetsmiljön, även den digitala. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön, alltså bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska göras i samverkan med arbetstagarna. Alla på arbetsplatsen bör vara uppmärksamma på arbetsmiljön och delta i förbättringar. Få god råd i artikeln 8 tips för bättre digital arbetsmiljö.

Digital arbetsmiljö vid hemarbete

Även vid arbete hemifrån är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska alltså genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete även vid hemarbete. Digital skyddsrond kan vara ett sätt att exempelvis ringa in behov av utrustning eller balans för onlinemöten. Som anställd ska du meddela din chef eller ditt skyddsombud om du upplever att något inte fungerar. Läs även artikeln Arbetsmiljö för köksbordsjobbare. 

Kom överens om gränser

Att vissa yrkesgrupper numera kan utföra sitt arbete på distans kan vara positivt. Men var går gränsen mellan arbete och fritid när vi är nåbara dygnet runt? När ska vi vara tillgängliga? Och i vilka kanaler ska vi kommunicera vad? Arbetsplatsen behöver gemensamma spelregler för att förebygga att de anställda inte blir stressade.

Utveckla system för både verksamhet och anställda

Allra bäst är om användarna av digitala system och verktyg är med redan när de utformas. Då kan systemen anpassas till både verksamheten och de anställda. Just det här tittar forskare vid Uppsala universitet på. Resultatet ska bli ett utbildningsmaterial för alla som vill skapa användarvänliga IT-system. Läs mer i artikeln Nya metoder ska ge bättre digital arbetsmiljö.

Ta hjälp med digital arbetsmiljö

Men om ni nu sitter där med befintliga system, hur kan ni börja förbättra er digitala arbetsmiljö? Ett sätt är att använda verktyget Digi-ronden. Det är framtaget av Suntarbetsliv och parterna på arbetsmarknaden inom kommuner och regioner. Verktyget bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete och ska underlätta att väva in frågor som rör digital arbetsmiljö. Ni undersöker hur IT påverkar er på just er arbetsplats – och vad ni kan göra åt eventuella problem.

Läs också: Jobba systematiskt med Digi-ronden

Läs också: Mindre grus i vardagen med Digi-ronden

Bra digital arbetsmiljö

I en bra digital arbetsmiljö

● fungerar tekniken väl

● är de digitala systemen anpassade för de som ska använda dem

● är de digitala systemen anpassade för verksamhetens behov

● finns överenskommelser om när på dygnet man får kontakta varandra digitalt

Stöd för en god digital arbetsmiljö

Undersök er digitala arbetsmiljö – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Digi-ronden.

Det här kan ni göra i Digi-ronden:illustration Bra digital arbetsmiljö

 • Använda dialogstartare för att komma igång med samtal om er digitala arbetsmiljö
 • Få stöd för tre olika skyddsronder – anpassning till människan, stöd för verksamheten och fungerande teknik
 • Få mer kunskap om de digitala gränserna mellan arbete och fritid
 • Ta fram en handlingsplan för er egen digitala arbetsmiljö

Klicka här för att utforska Digi-ronden!

7 sätt att hantera digital gränssättning

Ta fyra minuter och titta på filmen. Fundera på vad du själv föredrar, om din yrkesroll lämpar sig för distansarbete. Är du en separerare eller integrerare?

Prata om hur ni vill ha det på arbetsplatsen!

Visste du att...

 • …anställda i kommuner och regioner förlorar 34 minuter om dagen på IT-krångel
 • …kostnaden för de förlorade arbetstimmarna beräknas till 30 miljarder kronor årligen
 • åtta av tio anställda inom kommuner och regioner ändå är nöjda med IT-systemen och supporthjälpen men att många saknar inflytande över inköp och utveckling av IT-system
 • mer än hälften efterlyser mer kompetensutveckling inom IT-systemen

Källa: Fackförbundet Visions undersökning IT-strul kostar välfärden miljarder

Text: Jeanette Neij