Leende kvinna, vårdpersonal, med digitalplatta och pappersjournal, digital arbetsmiljö.

För att få en bra digital arbetsmiljö krävs mer än fungerande teknik. Systemen ska även vara anpassade till människan och förenkla arbetet.

Foto: Caiaimage/Johnér

Vad är digital arbetsmiljö?

Digital arbetsmiljö är de delar av arbetet där vi jobbar i eller styrs av digitala system. Det handlar om datorer och IT-program, men också om hur anpassade de digitala systemen är till oss. Och om gränssättning för arbetstiden när man alltid kan nås digitalt.
Här får du veta vägarna till en bra digital arbetsmiljö.

Trots skilda arbetsuppgifter inom olika yrken så har många av oss en sak gemensamt: våra arbeten digitaliseras. Ibland går det i rasande fart och ibland inte fort nog. Och det påverkar vårt arbete mycket.

Digital arbetsmiljö handlar om just samspelet mellan den digitala tekniken och människan. Det kan exempelvis gälla

 • nyckelfri hemtjänst
 • lärplattformar i skolan
 • digitala patientjournaler
 • tidsrapportering i appar
 • beslutsrobotar inom socialtjänsten
 • e-post och digitala möten

Digital arbetsmiljö överlappar

Man kan se digital arbetsmiljö som en egen kategori inom arbetsmiljön, vid sidan av fysisk arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Samtidigt kan de olika kategorierna överlappa varandra. Det är i det mötet vi behöver vara extra uppmärksamma på arbetsmiljön.

Illustration risker när digital arbetsmiljö överlappar fysisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

För även om digitala system och verktyg införs för att förenkla, utveckla och effektivisera arbetet så upplever vi ibland IT-stress. Och medan många fysiskt tunga och enformiga arbetsuppgifter har automatiserats så förekommer musarm och gamnacke. Skrivbordsjobbare riskerar därtill att få gränsen mellan arbete och fritid utsuddad när deras arbete kan ske när och var som helst med hjälp av datorn eller mobilen.

Tre perspektiv på digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö handlar alltså om mer än själva tekniken. För att lättare förstå hur digitala system påverkar arbetsmiljön kan vi ta hjälp av tre perspektiv:

 1. Anpassning till människan
  Systemen ska vara lätta att förstå och hantera. Införande, utbildning och support ska vara anpassade till hur människor fungerar.
 2. Stöd för verksamheten
  Systemen ska skapa flexibilitet och förenkla administration. De ska effektivisera arbetet och göra användarna mer självständiga.
 3. Fungerande teknik
  Den digitala tekniken ska fungera. Uppkopplingar och nätverk ska vara säkra och stabila. Det ska finnas skärmar, tangentbord och annan utrustning som behövs.

Om vi vill ha en god digital arbetsmiljö behöver alla de här tre områdena fungera.

Det är inte alltid som tekniken förenklar. Se en kort film ur verktyget Digi-ronden.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som ytterst ansvarar för arbetsmiljön, även den digitala. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön, alltså bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska göras i samverkan med arbetstagarna. Alla på arbetsplatsen bör vara uppmärksamma på arbetsmiljön och delta i förbättringar. Få god råd i artikeln 8 tips för bättre digital arbetsmiljö.

Digital arbetsmiljö vid hemarbete

Även vid arbete hemifrån är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska alltså genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete även vid hemarbete. Digital skyddsrond kan vara ett sätt att exempelvis ringa in behov av utrustning eller balans för onlinemöten. Som anställd ska du meddela din chef eller ditt skyddsombud om du upplever att något inte fungerar. Läs även artikeln Arbetsmiljö för köksbordsjobbare. 

Kom överens om gränser

Att vissa yrkesgrupper numera kan utföra sitt arbete på distans kan vara positivt. Men var går gränsen mellan arbete och fritid när vi är nåbara dygnet runt? När ska vi vara tillgängliga? Och i vilka kanaler ska vi kommunicera vad? Arbetsplatsen behöver gemensamma spelregler för att förebygga att de anställda inte blir stressade.

Utveckla system för både verksamhet och anställda

Allra bäst är om användarna av digitala system och verktyg är med redan när de utformas. Då kan systemen anpassas till både verksamheten och de anställda. Just det här tittar forskare vid Uppsala universitet på. Resultatet ska bli ett utbildningsmaterial för alla som vill skapa användarvänliga IT-system. Läs mer i artikeln Nya metoder ska ge bättre digital arbetsmiljö.

Ta hjälp med digital arbetsmiljö

Men om ni nu sitter där med befintliga system, hur kan ni börja förbättra er digitala arbetsmiljö? Ett sätt är att använda verktyget Digi-ronden. Det är framtaget av Suntarbetsliv och parterna på arbetsmarknaden inom kommuner och regioner. Verktyget bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete och ska underlätta att väva in frågor som rör digital arbetsmiljö. Ni undersöker hur IT påverkar er på just er arbetsplats – och vad ni kan göra åt eventuella problem.

Två kvinnor håller digitalplatta, digital arbetsmiljö. Läs också: Jobba systematiskt med Digi-ronden

Sjukhusmedarbetare som utfört digital skyddsrond med Digi-ronden för att förbättra digital arbetsmiljö. Läs också: Mindre grus i vardagen med Digi-ronden

Text: Jeanette Neij, 08 februari 2022

Relaterade verktyg

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö