Pernilla Boraie är, förutom undersköterska, också digitaliseringscoach. Hon har drivit en mini-pilot, med digitala lås på dörrarna till tvättstugan i ett äldreboende. Låsen öppnas nyckelfritt med mobiltelefonen.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher.

I Kungsbacka kommun har man utsett nio anställda inom vård och omsorg till digitaliseringscoacher. Deras uppdrag är att inspirera och utbilda sina kollegor, och samtidigt driva mini-piloter där de hittar digitala lösningar som underlättar i vardagen.

En av coacherna är Pernilla Boraie, som jobbar som undersköterska på natten, men som också lägger tio procent av sin arbetstid på uppdraget som digitaliseringscoach. Hon fick uppdraget för två år sedan, när projektet drog igång.

– På en arbetsplatsträff berättade chefen om projektet och frågade om någon ville vara med som coach. Det lät intressant, tyckte jag. Så jag ansökte via min enhetschef.

Mini-piloter

I uppdraget ingår bland annat att vara ute på arbetsplatsträffar och prata digitalisering, och samtidigt uppmuntra kollegor att komma med idéer på digitala lösningar. Digitaliseringscoacherna driver också mini-piloter, där de försöker genomföra några av de idéer som kommit fram. De tar hjälp av en utvecklingsledare inom kommunen för att kunna bolla idéer och ställa frågor, men det är coacherna själva som genomför projektet.

Ett exempel på en pilot som de har genomfört är att de har testat en app för att kunna öppna dörrar utan nycklar.

– Jag hörde från några medarbetare att de hade problem med att komma in genom låsta dörrar i tvättstugorna på boenden, när de hade händerna fulla med tvätt. De ville få det nyckelfritt.

Pernilla Boraie tog med sig frågan tillbaka till gruppen med digitaliseringscoacher, och de bestämde sig för att försöka lösa problemet. Tre coacher gick ihop, och genomförde studiebesök, observationer och intervjuer. Snabbt insåg de att behovet fanns på fler arbetsplatser. Efter det genomförde de ett test med ett digitalt lås och en mobiltelefon-app som kunde öppna dörrar.

– Personalen blev jättenöjda och ville ha det på fler dörrar på boendet, så nu hoppas vi kunna utöka det. Det kändes väldigt roligt att få följa processen hela vägen och se hur det går till, och att kunna lösa ett problem på ett så här enkelt sätt.

Digitala levnadsberättelser

Ett annat exempel är att man har digitaliserat de levnadsberättelser som tas fram när personer får hemtjänst eller flyttar in på äldreboenden. Tanken är att göra berättelserna lättillgängliga och därmed mer använda. Ytterligare ett exempel är att man har börjat beställa mat online istället för på papper, för att förenkla rutinerna. Och så har man testat ett språkstöd för nyanlända anställda, för att de snabbt ska lära sig de viktigaste orden i verksamheten.

För Pernilla Boraie var tröskeln till att tänka digitalt inte så hög, eftersom hon var teknikintresserad sedan innan. Men hon har sett förändring även hos sina kollegor, som var skeptiska inför projektet.

Man vill använda händerna på rätt ställen, och börjar se digitalisering som en möjlighet att kunna göra det

– Jag har sett att det här har väckt tankar, och många har förändrat sina tankesätt. Vissa har varit rädda för digitalisering inom vården, men de blir mer och mer positiva. Man vill använda händerna på rätt ställen, och börjar se digitalisering som en möjlighet att kunna göra det. Nu kommer det hela tiden nya idéer.

Varje kommun tar sitt eget spår

Digitaliseringscoacherna i Kungsbacka är en del av projektet Digga Halland, som finansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet drivs från högskolan i Halmstad och innefattar både kommunerna och regionen i Halland. Målet är att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg.

Den som är projektledare för hela projektet Digga Halland är Lena German Millberg, distriktssköterska och universitetsadjunkt på högskolan Halmstad. Hon ser att digitalisering kan vara ett sätt att utveckla och förändra verksamheter – inte minst för att underlätta i tider av personalbrist.

– Digga Halland är ett stort projekt, som bygger på vad varje aktör känner att de vill satsa på. Kommunerna och regionen gör sin egen grej, samtidigt som de samarbetar och lär av varandra. Jag tror att det här har bidragit till att öppna dörrarna mellan verksamheterna.

De olika kommunerna och regionen har valt olika spår för att genomföra uppdragen, och tanken är att många av kommunernas egna delprojekt ska fortsätta även efter projekttiden – bland annat digitaliseringscoacherna i Kungsbacka.

– Digitaliseringscoacherna är ett härligt gäng som verkligen är entusiastiska. De kommer antagligen att bli permanentade.

Strategi och delaktighet

Den viktigaste lärdomen från Digga Halland är att verksamheterna måste ha en strategi och en plan vad gäller digitalisering, och även chefer som är intresserade och kan leda den digitala utvecklingen. Delaktighet är också viktigt, säger hon.

– Se till att förankra allt som ska genomföras underifrån, så att det är personaldrivet. Det kan inte komma uppifrån. Om personalen inte är delaktig så kan förståelsen, behovet och användarvänligheten missas. Det leder till att de inte alltid använder de digitala lösningar som finns, eftersom de tycker att det är krångligt eller onödigt.

Se till att förankra allt som ska genomföras underifrån

Och så måste cheferna bli utbildade i hur man leder i förändring.

– Det är oerhört viktigt, inte minst vad gäller digital förändring.

Både feedbacken från personalen, och intresset utifrån, tyder på att projektet har varit lyckat.

– Vi har genomfört både intervjuer och enkäter, och 70 – 80 procent av medarbetarna tycker att det här har varit väldigt bra.  Även intresset utifrån har varit jättestort, med både studiebesök och inbjudningar till mässor och konferenser. Jag tycker att projektet har gått väldigt bra.

Text: Anna Wettergård, 03 augusti 2020

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?