Jobba systematiskt med Digi-ronden

13 augusti 2019 Lästid: 6 min
Två kvinnor står tillsammans. En ler in i kameran och en tittar ned på en surfplatta som de håller i händerna.
Hur fungerar de digitala verktygen i arbetsmiljön? Ta reda på det med hjälp av Digi-ronden. Du behöver inte vara IT-expert för att jobba med digital arbetsmiljö.

Foto: Suntarbetsliv

Nu finns Digi-ronden, ett verktyg som hjälper er att förbättra den digitala arbetsmiljön. Det är kul, enkelt och ger skjuts i arbetet för att fler ska må bättre på jobbet. Börja med att se en film tillsammans på arbetsplatsträffen.

Porträttbild av Marcus Larsson– Det viktigaste med Digi-ronden är att bygga en större medvetenhet om vad den digitala arbetsmiljön är, och att enkelt visa att den är något vi själva kan påverka och ha inflytande över, säger Marcus Larsson, innehållsansvarig projektledare för Digi-ronden på Suntarbetsliv. 

Digi-ronden är framtagen av Suntarbetsliv tillsammans med parterna. Avsikten är att det ska bli betydligt lättare att väva in frågorna om den digitala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Verktyget bidrar till ökat inflytande, och när medarbetarna blir mer delaktiga i den digitala arbetsmiljön bidrar det i sin tur till ökad kvalitet i verksamheten.

Hittills har det på många arbetsplatser varit svårt att veta hur man kan få med den digitala arbetsmiljön i de vanliga skyddsronderna. Med hjälp av Digi-ronden kan medarbetarna vara med och påverka den här delen av sin arbetsmiljö. 

Porträttbild av Anders WestlundDigi-ronden är ett bra exempel på ”win-win”. Med hjälp av den utvecklar man verksamheten samtidigt som man jobbar med att förbättra arbetsmiljön. Med väl fungerande datorer och system går allt snabbare och enklare, och man kan fokusera på arbetsuppgiften, säger Anders Westlund, utredare på SKL.  

 

Arbeta systematiskt även med digital arbetsmiljö

Verktyget är byggt för att kunna användas i vitt skilda verksamheter. Det är enkelt att komma igång och ställer låga krav på förberedelser. Metodiken känns igen från det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. 

Ni undersöker hur IT påverkar er på just er arbetsplats – och vad ni kan göra åt eventuella problem. 

Första steget är att se en kul och tankeväckande film på arbetsplatsträffen. Filmen är cirka åtta minuter lång. Efter den följer en diskussion som tar cirka en halvtimme.  

– Redan där tror jag att det kommer att gå upp ett ljus för många om att det här faktiskt är en arbetsmiljöfråga. Då blir det lättare att förstå att man som medarbetare inte behöver vara IT-expert för att kunna identifiera brister och hitta lösningar för den digitala arbetsmiljön, säger Anders Westlund. 

Efter arbetsplatsträffen är det dags för skyddsrond. Då ger Digi-ronden stöd för att riskbedöma IT-stödens inverkan på arbetsmiljön.

I verktygets finns tre skyddsronder att välja mellan och man behöver inte genomföra alla direkt. Var och en tar cirka en timme. Därefter gör ni en handlingsplan som bygger på resultatet av skyddsronden.  

Jobba tillsammans och skaffa kunskap

Skyddsombud och chefer behöver inte själva kunna något om IT för att börja ta tag i den digitala arbetsmiljön. Precis som att man inte behöver vara expert på ventilation för att känna att det är för kallt i rummet.

– Krångla inte till det. Titta på filmen och bestäm vilken rond ni vill börja med. Sen kör ni! 

Välbehövligt och efterlängtat verktyg.

Resultatet om vad just ni behöver jobba med för att förbättra er digitala arbetsmiljö kommer också snabbt. Verktyget gör det enkelt att jobba tillsammans och skaffa er viktig kunskap. 

– Det här är ett välbehövligt och efterlängtat verktyg som jag tror blir en kioskvältare, säger Anders Westlund, SKL.  

Vissa utmaningar som ni hittar kan IT-supporten lösa. Det kan vara att köpa in en sladd eller tillsammans inse att en viss skrivare alltid krånglar. Andra hinder kan vara av organisatorisk art eller på annat sätt svårare att påverka på arbetsplatsen. 

Det handlar också om att bli medveten om vad som hör till arbetsmiljöfrågorna.

– Där finns fortfarande mycket att lära. Om man snubblar på något som ligger i vägen i en korridor på arbetsplatsen brukar inte tanken ” det är jag som är dum i huvudet som inte ser mig för” vara det första som slår en. Men när datorer och IT-system krånglar är det av någon anledning lätt att tro att det är en själv det är fel på, säger Marcus Larsson på Suntarbetsliv.

Passar för alla slags arbetsplatser

För medarbetare inom hemtjänsten kan digital arbetsmiljö handla om hur mobilerna stödjer eller försvårar arbetet.

Porträttbild av Pia SvedestedtOm mobilerna inte synkar med datasystemet registreras inte besöket hos kunderna korrekt, säger Pia Svedestedt, ombudsman på Kommunal.

Hon har varit med och tagit fram verktyget. Exemplet kommer från en hemtjänstgrupp som hon träffat.

– När deras mobiler inte fungerade rätt tog det tid och skapade stress hos medarbetarna. Men de såg inte att det var en arbetsmiljöfråga.

Hon trycker på vikten av att alla medarbetare ska kunna vara med i första steget av Digi-ronden.

– Skyddsronden börjar på arbetsplatsträffen, den är grunden för samverkan.

Läkare är en annan yrkesgrupp som använder många olika IT-system under en vanlig arbetsdag. De ska komma åt journaler och provsvar, och kunna skicka remisser och recept samtidigt som de sitter med patienten. När det inte fungerar kan även patientsäkerheten riskeras.

– Läkarnas situation är inte unik. IT är en naturlig del av arbetet för de flesta som arbetar. Därför passar Digi-ronden bra för alla arbetsplatser inom kommuner och regioner, säger Shewen Aziz, ombudsman på Läkarförbundet.

Det här är Digi-ronden

  • Digi-ronden är framtagen av Suntarbetsliv och parterna.
  • Verktyget bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Ger stöd att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi genom att jobba tillsammans kan förbättra den.

Digi-rondens tre steg

  • Digi-ronden tar sammanlagt cirka tre timmar och kräver minimal förberedelse.
  • Första steget är att på arbetsplatsträffen se en film som sätter fart på samtalet.
  • Nästa steg är att genomföra en skyddsrond.  Även då kan en eller flera medarbetare delta, och gärna någon från IT-enheten och företagshälsovården.  
  • Sista steget är att ta fram en handlingsplan och börja arbeta med den.

Verktyget bygger på kunskap och erfarenhet

Digi-ronden tar vara på det kunnande som samlats hos parterna.

SKL och enskilda arbetsgivare inom kommuner och regioner samt Läkarförbundet och Lärarförbundet har till exempel tidigare tagit fram checklistor. 

Fackförbundet Vision har länge arbetat för att motverka digital stress i arbetslivet. 

Forskning på området har också bidragit till innehållet, liksom konsulten Jonas Söderström, som skrivit den populära boken Jävla skitsystem 

Text: Anna Norrby