ung kvinnlig läkare med kaffekopp i ghanden i ljust rum med skrivbord och dator bakom sig.

Nya it-system ska ge stöd för verksamheten och dessutom anpassas för användarna av den – och det går att skapa, för den ledning som lyssnar på personalens erfarenheter och behov, visar en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

5 tips när ni skaffar nya it-system

Att införa ny digital teknik på arbetsplatser kan vara en utmaning. Vad är det som behövs för att det ska bli bra? I en ny studie har forskare undersökt hur det gick till när en digital plattform infördes på en vårdcentral – och blev ett bra stöd för både personal och verksamhet.

På en vårdcentral har forskare studerat hur det gick till när en ny digital plattform för patientkontakt implementerades.

Sånt orsakar ofta stress och missnöje. Men studien visade att personalen var jättenöjd. Det väckte viss förvåning hos forskarna Gudbjörg Erlingsdottir och Susanne Frennert, som båda forskar i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet.

susanne frennert forskare vid institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet.– Vi är vana vid att studera mindre lyckade implementeringar, eller implementeringar där effekten blir något annat än man förutsett. För oss var det en överraskning att det blev så bra. Och det är väldigt roligt att kunna presentera en lista på vad som fungerar, snarare än på vad som inte fungerar, berättar Susanne Frennert.

Skapad med personalens stöd

Plattformen är en kommunikationsplattform där patienten kan kontakta vårdcentralen digitalt. Tanken är att patientflödet genom plattformen ska bli mer effektivt. Med frågor och svar slussas patienten till rätt yrkeskategori på vårdcentralen och det går att kommunicera via chatt och video. Vårdpersonalen har i plattformen också utrymme att kommunicera omkring patienten.

Vad forskarna har intresserat sig för i samband med plattformen är hur man ska implementera digital teknik så att effekten blir så bra som möjligt – i dagsläget upplevs ibland ny teknik mer som en börda än en tillgång.

gudbjörg erlingsdottir– De problem som brukar finnas handlar ofta om att tekniken inte passar rutinerna, att personalen känner att den inte stödjer deras arbete. Men just denna plattform är skapad ur erfarenheterna inom vården. Företaget är grundat av läkare och har vårdpersonal anställda. De har också anpassat plattformen successivt efter återkoppling från personalen, berättar Gudbjörg Erlingsdottir.

Bättre teamarbete

Så vad har de då kommit fram till hittills? Ja, det är tydligt att personalen uppskattar plattformen i sig. Att ha patientmöten i telefonen, i vetskap om att fler patienter står i kö och väntar på sin tur, kan bli väldigt stressande, konstaterar hon.

– Särskilt möjligheten till fördröjning i kommunikationen är uppskattad. När man skriver till patienten finns tid att fundera, och att rådfråga kollegor. Att via plattformen kunna kommunicera yrkeskategorierna emellan har dessutom förbättrat teamarbetet på vårdcentralen, vilket var en lite oväntad effekt.

5 faktorer för en lyckad implementering

I övrigt ser forskarna flera olika faktorer som har bidragit till en lyckad implementering:

 • Ledningen förankrade idén om plattformen och det nya arbetssättet hos vårdpersonalen redan innan implementeringen.
 • Företaget bakom plattformen utbildade superanvändare, och övrig personal.
 • De som blev superanvändare var villiga att stötta kollegorna i förändringsarbetet.
 • Ledningen avsatte ordentligt med tid i schemat så att vårdpersonalen kunde utforska och använda sig av det nya arbetssättet.
 • Ledningen ordnade på vårdcentralen också regelbundna möten för återkoppling under och efter införandet, ibland inom ramarna för apt. Där kunde vårdpersonalen diskutera både farhågor, förväntningar och erfarenheter.

Gjorde personalen delaktig

–  Jag tror en av de viktigaste faktorerna är att företaget gjorde personalen delaktig och att ledningen gav dem tid. De fick också se hur plattformen såg ut från patientens sida, och för de här yrkesgrupperna är det oerhört viktigt. De har ett väldigt starkt patientfokus. Det behöver man ta med i beräkningen vid implementering av ny teknik, konstaterar Gudbjörg Erlingsdottir.

Företaget gjorde personalen delaktig och ledningen gav dem tid

Nämnda studie är ett pilotprojekt som ägt rum mellan januari 2020 och våren 2021. Den ingår i ett av de nio projekten i AFA Försäkrings forskningsprogram om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Projektet ifråga heter ”Förbättrade arbets- och patientflöden med digitalt Flow”.  

Forskarna har under studien intervjuat tolv anställda på vårdcentralen vid två olika tidpunkter. Dessutom har ett par observationer gjorts under utbildningarna av superanvändarna.

Fler vårdcentraler ska införa

Framöver kommer fler vårdcentraler som implementerar samma plattform att studeras. Då kommer forskarna att kunna jämföra åtgärder vid implementering, och med större säkerhet säga vad i resultatet som kommer från implementeringen, och vad som har att göra med plattformen.

– Vi har två vårdcentraler klara för nya studier. Då kommer vi att kunna göra fler observationer, och också använda ekg-mätare för att mäta stress. På grund av pandemin var det inte genomförbart i piloten, men det ska bli oerhört spännande att få ytterligare ett mått på implementeringens effekter säger Susanne Frennert.

Text: Marika Sivertsson, 28 september 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?