8 tips för bättre digital arbetsmiljö

16 april 2019 Lästid: 3 min
Två läkare går och diskuterar i korridor, med surfplatta.
Involvera medarbetarna när nya digitala system behövs i verksamheten. Det är en av slutsatserna i en rapport från Kommunal.

Foto: Maskot/TT

Medarbetarna i välfärden använder digitala verktyg varje dag. Därför behöver den digitala arbetsmiljön bli en tydligare del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det föreslår Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal i en ny rapport om välfärdsteknik.

Appar som påminner om när det är dags att ta medicinen, larmmattor som talar om när en person kliver ur sängen och GPS som larmar om någon går vilse. Det är några exempel på välfärdsteknik som används inom äldreomsorgen och av personer med funktionsnedsättningar. Syftet är att människor ska kunna vara mer delaktiga, mer självständiga och ha en högre livskvalitet. Välfärdsteknik kan även bidra till bättre arbetsmiljö. I Kommunals rapport får medarbetarnas perspektiv stort utrymme.

– Medarbetarna är också användare av välfärdsteknik, och de behöver finnas med när vi talar om välfärdstekniken och inköp av nya system,Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal. säger Kommunals utredare Anna Spånt Enbuske.

Rapporten ger en introduktion till begreppet välfärdsteknik som det används i Sverige. Den innehåller också en internationell utblick på hur välfärdsteknik utvecklas och används i Norge, Danmark och Japan, och jämför utvecklingen där med svenska förhållanden.

En slutsats är att Sverige halkar efter i utvecklingen av produkter, tjänster och processer som förbättrar arbetssituationen för medarbetarna.

Digitala system – vardag på jobbet

Digitaliseringen av arbetslivet i Sverige är inget nytt, utan började på 1990-talet. Numera är digitala system en del av vardagen på jobbet för medarbetarna. Inom äldreomsorgen använder till exempel nära fyra av fem undersköterskor och vårdbiträden digitala lösningar i stort sett varje dag, enligt en tidigare undersökning från Kommunal. Därför har de också stor kompetens om vad som fungerar och vad som kan bli bättre, menar Anna Spånt Enbuske.

– Om medarbetarna involveras tidigt med sina erfarenheter och får möjlighet att komma med förbättringsförslag kan de ge värdefulla medskick när det är dags att skaffa nya digitala stöd, säger Anna Spånt Enbuske.

Utbilda i digital arbetsmiljö

Eftersom digital teknik är en del av arbetet behöver den även uppmärksammas inom arbetsmiljöarbetet. Av den anledningen behöver chefer och skyddsombud tillsammans skaffa sig kunskap om vad digital arbetsmiljö är, anser Anna Spånt Enbuske.

– Genom kunskap kan ni ställa rätt frågor när ett nytt system är på gång. Hur kommer det här att påverka arbetsorganisationen? Har vi tillräckligt många datorer och mobiler för att det ska fungera? Finns det support på kvällar och helger?

Prata mer om digitaliseringen

Även medarbetarna behöver få lära sig mer om digital arbetsmiljö, enligt rapporten.

– När ny teknik introduceras på jobbet får det effekter på både arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetsprocesser. Då behöver även medarbetarna få kompetensutveckling och lägga arbetstid på att ta till sig det nya, säger Anna Spånt Enbuske.

Hon menar att digitaliseringen kan förbättra arbetsmiljön och göra det mer attraktivt att arbeta inom välfärden.

– Men för att det ska vara möjligt behöver digitaliseringen komma in mer på dagordningen på arbetsplatserna.

Vad menas med välfärdsteknik?

Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”.

8 tips som bidrar till bra digital arbetsmiljö

  • Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och toppa den med nya verktyget Digi-ronden.
  • Håll frågan om den digitala arbetsmiljön levande på arbetsplatsträffar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Samarbeta med upphandlingsfunktioner och IT om hur ni kan ta vara på medarbetarnas erfarenheter redan innan nya system beställs.
  • Skapa en struktur för erfarenhetsutbyte om digitalisering och välfärdsteknik mellan olika verksamheter.
  • Lägg upp en plan för introduktion när nya digitala system införs i verksamheten.
  • Ta reda på medarbetarnas utbildningsbehov, det kan skifta mellan individer.
  • Utred om ni behöver checklistor för hur medarbetarna ska använda digitala system.
  • Tänk på att de som arbetar med digitala system behöver kontinuerlig kompetensutveckling om dataskyddsförordningen GDPR.

 

Tipsen kommer från Kommunals utredare Anna Spånt Enbuske och rapporten Välfärdsteknik för trygghet, hälsa och utveckling i arbetet.

Text: Anna Norrby

Verktyg på samma tema

Digitala verktyg

Digi-ronden

Stöd för verksamheter som vill ha bättre digital arbetsmiljö. Dialogstartare, skyddsronder, handlingsplan och kunskap om digitala gränser.