Se stressen i tid – testa dig själv

11 december 2017 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv erbjuder ett gratis och vetenskapligt utformat test som mäter din stressnivå.

Testet heter Stress och balans. Det utgår från KEDS, som togs fram av en forskargrupp som hjälp vid utredning av utmattningssyndrom.

Testet består av påståenden inom nio områden som du får ta ställning till.

Parkmiljö i höstskrud, träd med löv i förgrunden, gående man i bakgrund, verktyget Stress och balans samt KEDS.
Motverka utmattning genom att se stressen i tid. Med verktyget Stress och balans kan du testa din stressnivå inom nio områden.

Foto: Jeanette Neij

Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv erbjuder ett gratis och vetenskapligt utformat test som mäter din stressnivå.

Testet heter Stress och balans. Det utgår från KEDS, som togs fram av en forskargrupp som hjälp vid utredning av utmattningssyndrom.

Testet består av påståenden inom nio områden som du får ta ställning till.

Hur är det med den osunda stressen? Gör ett test för upplevd stress med hjälp av Suntarbetslivs verktyg Stress och balans, som motsvarar KEDS. Genom att se symptomen i tid går det att motverka utmattning.

Sömn, minne och koncentration kan påverkas av stress. Det gäller även humör, ork och förmåga att hantera krav. För att se var man ligger på en skala erbjuder Suntarbetsliv ett gratis och vetenskapligt utformat test. Det bygger på KEDS, som en forskargrupp på Karolinska Institutet tagit fram.

– Med hjälp av testet kan man ta reda på sin stressnivå. Det gör en uppmärksam på symptom och tidiga tecken på osund stress. Poängen är att kunna se stressen i tid och göra något åt den på ett tidigt stadium så att man inte riskerar utmattning, berättar projektledare Cecilia Elander på Suntarbetsliv.

Låga poäng bästPorträtt leende långhårig Cecilia Elander, verktyget Stress och balans

Användaren tar ställning till påståenden inom nio områden som berör stress och konsekvenser av stress genom att skatta sitt tillstånd på en skala från 0 till 6. Exempelvis får man bedöma hur väl och snabbt man återhämtar sig psykiskt och fysiskt efter att ha blivit uttröttad. Ju högre poängresultat desto större behov av återhämtning, vila och åtgärder för att vända utvecklingen.

– Det är ett individtest, men vi har skapat möjlighet för chefer och skyddsombud att på ett enkelt sätt kunna sprida testet i arbetsgrupper och organisationer, säger Cecilia Elander.

Läs också: Vad är stress?

Testet görs snabbt, lätt och gratis

Arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner tycker det är bra att man kan sprida testet i organisationen och använda det i arbetsmiljöarbetet. På Lärarförbundet är Cyrene Waern ombudsman i arbetsmiljöfrågor.

Porträtt leende ljushårig Cyrene Waern mot tegelvägg, verktyget Stress och balans

Friska chefer är startpositionen för en frisk arbetsplats.

– Det här är ett jätteviktigt verktyg som försöker uppmärksamma frågan och underlätta för våra chefer. Friska chefer är startpositionen för en frisk arbetsplats. Frågorna kan dessutom gälla alla på arbetsplatsen och lika väl riktas till medarbetare, säger hon.

Cyrene Waern både hoppas och tror att testet blir användbart, något som underlättas av att det är lättillgängligt, gratis och inte tar så lång tid att göra.

– Det är lätt att fylla i och få återkoppling. Får du över en viss poängnivå bör du vara vaksam.

Upptäck tidiga signaler på stress

Porträtt ljushårig Eva Thulin Skantze, verktyget Stress och balansEva Thulin Skantze är arbetsmiljöstrateg på Sveriges kommuner och landsting (numera Sveriges kommuner och regioner). Hon framhåller testets trovärdighet och tyngd eftersom det är evidensbaserat, alltså har utvärderats vetenskapligt.

– Resultatet ger ett bra underlag i samtalet mellan medarbetare och chef i förebyggande syfte för att upptäcka tidiga signaler på stress. Det underlättar för både individen och organisationen att ha ett sätt att fokusera på frågorna. Handlar det sedan om vad arbetsplatsen kan göra är ju samtalet starten för att diskutera åtgärder, säger Eva Thulin Skantze.

Hon poängterar att enkäter av det här slaget inte står för sig själva utan att det krävs ett paket runt omkring för att ta hand om resultaten och se vad som kan göras.

Bygger på KEDS

KEDS, som Stress och balans bygger på, tog forskarna vid Karolinska Institutet fram som hjälp vid utredning av utmattningssyndrom. KEDS används bland annat inom sjukvården. Innehållet i Stress och balans är samma som i KEDS.

– Testet talar om ifall symptomen du upplever är en normal eller sjuklig trötthet, men kan aldrig användas för diagnos – för det krävs en ordentlig utredning med sjukdomshistoria. Den som får höga poäng bör söka hjälp för att se om det rör sig om depression, utmattning eller något annat, säger psykiatriprofessor Marie Åsberg som varit med och utvecklat KEDS.Porträtt Marie Åsberg med glasögon, tema utmattningssyndrom och stress

Ju högre poäng, desto lägre arbetsförmåga.

För personer med utmattningssyndrom är testresultaten viktiga för att planera återgång i arbetet.

– Över en viss poäng klarar man inte att jobba. Sen vet vi när det börjar vara möjligt och vid vilken poängnivå man är i riskzonen. Ju högre poäng, desto lägre arbetsförmåga har du enligt sjukskrivningsgraden – det är två olika bedömningar. Det här är det enda testet hittills som klarar av att fastställa det sambandet. Det gör det väldigt värdefullt för sjukskrivningsprocessen i primärvården.

Läs mer: 9 myter om utmattningssyndrom

Ta upp osund stress på APT

Marie Åsberg tror att testet kan komma till stor nytta och tycker att det borde användas för diskussion på arbetsplatsträffar.

– Det ska inte vara konstigare att ta upp osund stress på arbetsplatsen än att man inte ska andas in asbest.

 

Fotnot: Förhållanden i artikeln kan ha ändrats sedan publicering, men Suntarbetslivs verktyg Stress och balans är lika aktuellt idag. 

Visste du att...

…mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 13 procent. 79 procent av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor.

Källa: Försäkringskassan

Testa dig själv med Stress och balans

  • Hur väl kan du koncentrera dig?
  • Hur utsövd är du efter sömn?
  • Hur reagerar du på krav?
  • Hur känslig är du för intryck?

Det här är några ämnesområden som testet Stress och balans tar upp. Gör testet för att mäta din stressnivå inom totalt nio områden.

Gå direkt till Stress och balans!

Självskattningstestet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale)

Förebygg och hantera stress

Tre personer står i en skog och samtalar, tema stress och KEDS.Suntarbetsliv har fler kostnadsfria verktyg som ger stöd för att förebygga och hantera stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Glöm inte återhämtningen!

Illustration av två figurer som för dialog, tema stress och KEDS.Återhämtning är viktigt för att minska osund stress. Det gäller såväl efter som under arbetsdagen. För att få fart på dialogen om vad som är återhämtning på just din arbetsplats kan ni använda Forskning på 5 – ett snabbt och enkelt stöd för exempelvis en arbetsplatsträff.

Här kommer du till Forskning på 5 om strategier för återhämtning.

Här finns Forskning på 5 om återhämtning i praktiken.

Se en film, diskutera och bestäm ert nästa steg!

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]