Parkmiljö i höstskrud, träd med löv i förgrunden, gående man i bakgrund, verktyget Stress och balans

Motverka utmattning genom att se stressen i tid. Med nya verktyget Stress och balans kan du testa din stressnivå inom nio områden.

Foto: Jeanette Neij

Se stressen i tid – testa dig själv

Hur är det med den osunda stressen? Nu lanserar Suntarbetsliv verktyget Stress och balans där du kan göra ett test för upplevd stress. Genom att se symptomen i tid går det att motverka utmattning.

Sömn, minne och koncentration kan påverkas av stress. Det gäller även humör, ork och förmåga att hantera krav. För att se var man ligger på en skala erbjuder nu Suntarbetsliv ett gratis och vetenskapligt utformat test.

– Med hjälp av testet kan man ta reda på sin stressnivå. Det gör en uppmärksam på symptom och tidiga tecken på osund stress. Poängen är att kunna se stressen i tid och göra något åt den på ett tidigt stadium så att man inte riskerar utmattning, berättar projektledare Cecilia Elander på Suntarbetsliv.

Låga poäng bästPorträtt leende långhårig Cecilia Elander, verktyget Stress och balans

Användaren tar ställning till påståenden inom nio områden som berör stress och konsekvenser av stress genom att skatta sitt tillstånd på en skala från 0 till 6. Exempelvis får man bedöma hur väl och snabbt man återhämtar sig psykiskt och fysiskt efter att ha blivit uttröttad. Ju högre poängresultat desto större behov av återhämtning, vila och åtgärder för att vända utvecklingen.

– Det är ett individtest men vi har skapat möjlighet för chefer och skyddsombud att på ett enkelt sätt kunna sprida testet i arbetsgrupper och organisationer, säger Cecilia Elander.

Testet görs snabbt, lätt och gratis

Arbetsmarknadens parter inom kommuner, landsting och regioner tycker det är bra att man kan sprida testet i organisationen och använda det i arbetsmiljöarbetet. På Lärarförbundet är Cyrene Waern ombudsman i arbetsmiljöfrågor.

Porträtt leende ljushårig Cyrene Waern mot tegelvägg, verktyget Stress och balans

Friska chefer är startpositionen för en frisk arbetsplats.

– Det här är ett jätteviktigt verktyg som försöker uppmärksamma frågan och underlätta för våra chefer. Friska chefer är startpositionen för en frisk arbetsplats. Frågorna kan dessutom gälla alla på arbetsplatsen och lika väl riktas till medarbetare, säger hon.

Cyrene Waern både hoppas och tror att testet blir användbart, något som underlättas av att det är lättillgängligt, gratis och inte tar så lång tid att göra.

– Det är lätt att fylla i och få återkoppling. Får du över en viss poängnivå bör du vara vaksam.

Trovärdigt test

Porträtt ljushårig Eva Thulin Skantze, verktyget Stress och balansEva Thulin Skantze är arbetsmiljöstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon framhåller testets trovärdighet och tyngd eftersom det är evidensbaserat, alltså har utvärderats vetenskapligt.

– Resultatet ger ett bra underlag i samtalet mellan medarbetare och chef i förebyggande syfte för att upptäcka tidiga signaler på stress. Det underlättar för både individen och organisationen att ha ett sätt att fokusera på frågorna. Handlar det sedan om vad arbetsplatsen kan göra är ju samtalet starten för att diskutera åtgärder, säger Eva Thulin Skantze.

Hon poängterar att enkäter av det här slaget inte står för sig själva utan att det krävs ett paket runt omkring för att ta hand om resultaten och se vad som kan göras.

Normala eller sjukliga symptom?

Testet i Suntarbetslivs verktyg Stress och balans utgår från KEDS, som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet som hjälp vid utredning av utmattningssyndrom. Det används bland annat inom sjukvården.

– Testet talar om ifall symptomen du upplever är en normal eller sjuklig trötthet, men kan aldrig användas för diagnos – för det krävs en ordentlig utredning med sjukdomshistoria. Den som får höga poäng bör söka hjälp för att se om det rör sig om depression, utmattning eller något annat, säger psykiatriprofessor Marie Åsberg som varit med och utvecklat KEDS.

Ju högre poäng, desto lägre arbetsförmåga.

För personer med utmattningssyndrom är testresultaten viktiga för att planera återgång i arbetet.

– Över en viss poäng klarar man inte att jobba. Sen vet vi när det börjar vara möjligt och vid vilken poängnivå man är i riskzonen. Ju högre poäng, desto lägre arbetsförmåga har du enligt sjukskrivningsgraden – det är två olika bedömningar. Det här är det enda testet hittills som klarar av att fastställa det sambandet. Det gör det väldigt värdefullt för sjukskrivningsprocessen i primärvården.

Porträtt Marie Åsberg med glasögon, tema utmattningssyndrom och stressTa upp osund stress på APT

Marie Åsberg tror att testet kan komma till stor nytta och tycker att det borde användas för diskussion på arbetsplatsträffar.

– Det ska inte vara konstigare att ta upp osund stress på arbetsplatsen än att man inte ska andas in asbest.

Text: Jeanette Neij, 11 december 2017

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...