Stress och balans

Testa din stressnivå

Se stressen i tid – och gör något åt den

Stress hjälper oss att fokusera och prestera. Om vi däremot stressar för mycket, under lång tid och utan att återhämta oss, kan vi bli sjuka i utmattningssyndrom. Att förebygga är viktigt eftersom vägen tillbaka kan vara lång.

I ”Stress och balans” uppmärksammas tidiga tecken på ohälsosam stressnivå. Syftet är att främja hälsa och förebygga stressrelaterad sjukdom. Testet är framtaget av forskare och används inom sjukvården.

Självskattningstestet består av nio områden med påståenden att ta ställning till. Du kan göra det själv och det går också att skicka det vidare till andra. Testet är helt anonymt.