Så påverkas hjärnan av långvarig stress

2 mars 2021 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Studier visar att hjärnan frisätter det skadliga ämnet glutamat vid stress. Det kan förklara att arbetsminne och koncentration påverkas hos utmattade.

Utmattade patienter kan ofta prestera lika bra som friska. Men scanningar av hjärnan visar att de anstränger sig mycket mer och använder större delar av hjärnan, vilket ger trötthet.

Fysisk och mental träning kan ge bättre psykisk hälsa och arbetsförmåga hos utmattade, men det är även viktigt med vila.

Närbild på kvinna i grå träningstopp som lutar sig över en spinningscykel.
Den som är utmattad behöver både vila och arbete med lagom höga krav. Träning hjälper kroppen och hjärnan att reparera sig men det gäller att börja försiktigt.

Foto: Lisa Wikstrand / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Studier visar att hjärnan frisätter det skadliga ämnet glutamat vid stress. Det kan förklara att arbetsminne och koncentration påverkas hos utmattade.

Utmattade patienter kan ofta prestera lika bra som friska. Men scanningar av hjärnan visar att de anstränger sig mycket mer och använder större delar av hjärnan, vilket ger trötthet.

Fysisk och mental träning kan ge bättre psykisk hälsa och arbetsförmåga hos utmattade, men det är även viktigt med vila.

Den som har utmattningssyndrom får problem med bland annat minne och koncentration. Förändringar i hjärnan gör att man behöver anstränga sig mer vid mentalt arbete, vilket leder till trötthet. Men med vila och rätt behandling kan man tillfriskna.

Tre forskare berättade om hur hjärnan påverkas av stress på ett seminarium som Institutet för stressmedicin anordnade.

Ivanka Savic, neurolog och forskare, har deltagit i studier av arbetsrelaterad utmattning där de bland annat använt MRI, en teknik för att ta fram bilder av hjärnan med magnetkamera.

Porträttbild av Ivanka Savic– Som neurolog träffade jag vid några tillfällen patienter som hade ett enda epileptiskt anfall i sitt liv. Det anfallet var alltid i samband med en lång period av utmattning och kronisk stress. I de här fallen var det arbetsrelaterad stress, berättar hon.

Forskargruppen har försökt förklara exakt vad som sker i hjärnan vid utmattningssyndrom.

Hjärnan frisätter glutamat

Deras studier visar att en del av hjärnan, amygdala, frisätter ämnet glutamat vid stress. Ämnet är skadligt för hjärnan. Det kan förklara att de delar av hjärnbarken som hanterar arbetsminne och koncentration är tunnare hos utmattade än hos friska. Det kunde forskarna se med magnetkamera.

Hjärnförändringarna sågs främst hos kvinnor, fast männen i studien upplevde lika mycket stress. En förklaring till skillnaden kan vara att kvinnligt könshormon förstärker effekten av glutamat.

Forskarna såg dock att hjärnan återhämtat sig hos de utmattade patienterna ett och ett halvt år efter att de hade fått diagnos och påbörjat behandling.

Presterade inte sämre

Porträttbild av Hanna Malmberg GavelinHanna Malmberg Gavelin är psykolog och har forskat om hur man kan förbättra så kallade kognitiva nedsättningar hos patienter vid stressmottagningen i Umeå. Det handlar om problem med arbetsminne, planering, koncentration och att bearbeta information.

Patienterna fick bland annat utföra ett test av arbetsminnet samtidigt som forskarna undersökte deras hjärnor med hjärnavbildning. De såg att ju mer utmattade patienterna var, desto mer aktiverade de delar av hjärnan som hanterar arbetsminnet. De presterade däremot inte sämre.

Hanna Malmberg Gavelin menar därför att utmattade kompenserar för exempelvis minnesproblem genom att anstränga sig mer. Den ökade ansträngningen ger trötthet. De kunde också se att patienter med hög grad av trötthet hade mindre volym i vissa delar av hjärnan.

Träning hjälper

Fysisk träning i form av spinning-pass och mental träning med datoriserade träningsprogram för bland annat arbetsminne hade dock positiva effekter. Bägge träningsformerna förbättrade patienternas psykiska hälsa, arbetsförmåga och så kallade kognitiva funktion.

– Man kan se hjärnan som en muskel som mår bra av att aktiveras, säger Hanna Malmberg Gavelin, men betonar att det också behöver finnas plats för återhämtning.

Det är viktigt med vila för den som är utmattad och att man frågar sin läkare, eller någon annan som är ansvarig för ens vård, om vilka aktiviteter som är lämpliga.

Anstränger hjärnan mer

Porträttbild av Simon SkauSimon Skau, doktor i medicinsk vetenskap, ingår i ett forskarlag i Göteborg som särskilt studerat hjärntrötthet och hjärnfunktion. De har jämfört patienter med utmattningssyndrom och patienter som har så kallad hjärntrötthet på grund av en skada eller sjukdom. Bägge grupperna jämfördes även med friska personer.

Försökspersonerna gjorde ett arbetstest med upp till tre timmars kontinuerligt tankearbete. Även här såg forskarna att utmattade ofta presterade lika bra som friska. Däremot ansträngde de sig mer. De som led av utmattningssyndrom hade en ökad aktivering av hjärnan jämfört med andra som också gjorde testet och det gjorde dem alltså tröttare.

– Vi kunde se att våra patienters trötthetsnivå förändrades mer drastiskt än hos de friska kontrollerna, säger han.

Går att återhämta sig

Alla tre forskarna är ense om att hjärnan påverkas vid utmattningssyndrom, vare sig man kallar det hjärnskada eller något annat. Men de är också ense om att hjärnan på många sätt kan återhämta sig.

Ivanka Savic betonar att det är viktigt att behandla utmattningssyndrom tidigt. Hon vill gå vidare och undersöka möjligheten att ta fram nya läkemedel för utmattningssyndrom.

– Det går att behandla. Det är det som är det viktiga, säger hon.

Bilden på Ivanka Savic är tagen av Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet.

Läs också: Vad är stress?

Det här är ISM

ISM, Institutet för Stressmedicin, är ett kunskapscentrum inom Västra Götalandsregionen.

De bedriver forskning och sprider kunskap om stress, hälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

ISM samarbetar också med Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet. 

Ta del av ISMs forskning här.

Så kan den som är utmattad lättare klara av att jobba

Utmattningssyndrom ger problem med bland annat minne och koncentration.

Här är några tips för dig som är drabbad och ändå arbetar:

  • Använd minneslappar. Skriv upp alla aktiviteter under dagen i kalendern och planera även in vila och återhämtning där.
  • Schemalägg telefontid och särskild tid för att svara på mejl så att du inte störs av det under arbetet.
  • Hushålla med din energi. Försök ha en balans mellan mentala aktiviteter och återhämtning.
  • Använd strategier för att spara energi. Ta pauser.
  • Variation är bra för att stimulera uppmärksamheten. Om det går kan du till exempel försöka byta arbetsuppgifter emellanåt.

För dig som är chef för en medarbetare som har utmattningssyndrom:

  • Se till att det finns tydliga rutiner och checklistor på arbetsplatsen.
  • Ta bort sådant som stör på arbetsplatsen, som störande ljud. Se till att miljön är lugn och att personen i fråga gärna har ett eget arbetsrum.

Källa: Föreläsning av psykolog Hanna Malmberg Gavelin vid Institutet för Stressmedicins nätverksmöte 9 december 2020

Har ni tid att prata om stress på jobbet?

En grupp människor har möte i ett rum. I förgrunden sitter en kvinna, som vänder sig om och tittar in i kameran.Prata om stress på er arbetsplats och hur ni kan förebygga den – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen.

Forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Här hittar du Stressdialogen

Text: Michael Nyhaga