Stressdialogen

Stress på arbetsplatsen ses ofta som ett individproblem. I Stressdialogen får arbetsgruppen istället fokusera på hur de tillsammans kan förebygga stress genom att ändra på hur arbetet organiseras.

Foto: Suntarbetsliv

Prata om stress med hjälp av Stressdialogen

Nu finns ett nytt verktyg på Suntarbetslivs hemsida som gör det lättare att prata om stress på jobbet. Verktyget heter Stressdialogen och har som syfte att öka den gemensamma kunskapen, minska på skam och skuld, och göra det lättare att be om hjälp.

Stress är en biologisk process, som sätter igång när hjärnan uppfattar en situation som hotfull. Då larmas den del av nervsystemet som styr andning, blodtryck och puls. Stresshormoner skickas ut i blodet, vilket ger oss kraft och gör oss mer alerta. En gång var det här viktigt för vår överlevnad.

Idag är det många som upplever stress på jobbet. Ett visst mått av stress är i grunden positivt eftersom den får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Men om stressen pågår länge och utan återhämtning kan den bli osund. I längden kan den leda till allvarlig psykisk ohälsa.

– Stress ligger i tiden, och det är många som söker efter lösningar på det. Därför kändes det väldigt viktigt att skapa det här verktyget.

Det säger Pia Svedestedt, förbundsombudsman på Kommunal. Hon har varit med och tagit fram Stressdialogen, i en projektgrupp med representanter från fack och arbetsgivare.

Mats StenbergEn annan som har suttit i projektgruppen är Mats Stenberg, handläggare på SKR. Han säger att verktyget är viktigt för att kunna förebygga osund stress.

– Det är ett bra och enkelt verktyg som kan hjälpa till i en komplex fråga.

Snabbt och enkelt

Själva grundtanken, när verktyget togs fram, var att det skulle vara snabbt och enkelt att använda.

Ansiktsporträtt Petra Salino.– När vi pratade med våra målgrupper kom det fram att de ville ha ett litet verktyg, som man hinner gå igenom på en arbetsplatsträff.

Det säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv. Hon har projektlett arbetet med Stressdialogen, tillsammans med kollegan Stina Ellerfelt Sköld.

Med verktyget vill de öka kunskapen om stress. De vill att mottagarna ska lära sig att identifiera vad man kan göra något åt, och sedan fokusera på att hitta lösningar på det.

Ansiktsporträtt Stina Ellerfelt Sköld.– Att bara lyfta frågan är stressreducerande i sig. Det avdramatiserar och skapar en mer nyanserad bild av vad stress är, säger Stina Ellerfelt Sköld.

Stress på arbetsplatsen ses ofta som ett individproblem, som beror på att vissa människor är känsliga för stress. I Stressdialogen får arbetsgruppen istället fokusera på hur de tillsammans kan förebygga stress genom att ändra på hur arbetet organiseras.

Fyra gruppaktiviteter

I verktyget finns det en kunskapsdel, där var och en kan lära sig mer om stress. Och så finns det fyra olika gruppaktiviteter:

  • Så fungerar stress – skapa en gemensam kunskapsbas om stress
  • Tidiga signaler på osund stress – lär er känna igen tidiga signaler på stress och hur ni vill agera på dem.
  • Orsaker till stress – när ni tar reda på orsaken till stress kan ni lösa rätt problem
  • Förebygg osund stress – identifiera skyddsfaktorerna i er arbetsgrupp, och ta reda på om några saknas.

Var och en av aktiviteterna tar mellan 10 och 40 minuter att genomföra – alltså lagom för en arbetsplatsträff. Det finns ingen rätt eller fel ordning, eller krav på att gå igenom alla fyra. Men rekommendationen är att börja med aktiviteten som heter ”så fungerar stress”.

Varje aktivitet leds av en person. Det kan vara en medarbetare, ett skyddsombud eller en chef. Ledaren behöver ingen förkunskap, utan ska mest fungera som en tidshållare.

En bra början

Vad hinner man då göra på de här 10 – 40 minuterna?

– Man hinner skapa medvetenhet om problemet och höja kunskapsnivån. Genom att prata om tidiga signaler gör man gruppen medveten om vad man ska hålla utkik efter. Man får ett gemensamt språk, säger Stina Ellerfelt Sköld.

Man får ett gemensamt språk

–  När det gäller att förebygga stress så kan alla bidra, och alla har ett ansvar. Det gäller både chefen, arbetsgruppen och enskilda medarbetare, säger Petra Salino.

Tanken är att Stressdialogen också ska fungera som en portal in till Suntarbetslivs andra verktyg. Man kan till exempel jobba vidare med Digi-ronden för att förbättra den digitala arbetsmiljön. Eller arbeta med OSA-kollen, där man får lära sig mer om att skapa balans mellan krav och resurser.

– I och med aktiviteten är man inte klar, men det är en bra början, avslutar Stina Ellerfelt Sköld.

Text: Anna Wettergård, 18 maj 2020

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?