Prata om stress med hjälp av Stressdialogen

18 maj 2020 Lästid: 5 min
Stressdialogen
Stress på arbetsplatsen ses ofta som ett individproblem. I Stressdialogen får arbetsgruppen istället fokusera på hur de tillsammans kan förebygga stress genom att ändra på hur arbetet organiseras.

Foto: Suntarbetsliv

Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen gör det lättare att prata om stress på jobbet. Stressdialogen har som syfte att öka den gemensamma kunskapen, minska på skam och skuld, och göra det lättare att be om hjälp.

Stress är en biologisk process, som sätter igång när hjärnan uppfattar en situation som hotfull. Då larmas den del av nervsystemet som styr andning, blodtryck och puls. Stresshormoner skickas ut i blodet, vilket ger oss kraft och gör oss mer alerta. En gång var det här viktigt för vår överlevnad.

Idag är det många som upplever stress på jobbet. Ett visst mått av stress är i grunden positivt eftersom den får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Men om stressen pågår länge och utan återhämtning kan den bli osund. I längden kan den leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Pia Svedestedt– Stress ligger i tiden, och det är många som söker efter lösningar på det. Därför kändes det väldigt viktigt att skapa det här verktyget.

Det säger Pia Svedestedt, förbundsombudsman på Kommunal. Hon har varit med och tagit fram Stressdialogen, i en projektgrupp med representanter från fack och arbetsgivare.

Mats StenbergEn annan som har suttit i projektgruppen är Mats Stenberg, handläggare på SKR. Han säger att verktyget är viktigt för att kunna förebygga osund stress.

– Det är ett bra och enkelt verktyg som kan hjälpa till i en komplex fråga.

Snabbt och enkelt

Själva grundtanken, när verktyget togs fram, var att det skulle vara snabbt och enkelt att använda.

Ansiktsporträtt Petra Salino.– När vi pratade med våra målgrupper kom det fram att de ville ha ett litet verktyg, som man hinner gå igenom på en arbetsplatsträff.

Det säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv. Hon har projektlett arbetet med Stressdialogen, tillsammans med kollegan Stina Ellerfelt Sköld.

Med verktyget vill de öka kunskapen om stress. De vill att mottagarna ska lära sig att identifiera vad man kan göra något åt, och sedan fokusera på att hitta lösningar på det.

Ansiktsporträtt Stina Ellerfelt Sköld.– Att bara lyfta frågan är stressreducerande i sig. Det avdramatiserar och skapar en mer nyanserad bild av vad stress är, säger Stina Ellerfelt Sköld.

Stress på arbetsplatsen ses ofta som ett individproblem, som beror på att vissa människor är känsliga för stress. I Stressdialogen får arbetsgruppen istället fokusera på hur de tillsammans kan förebygga stress genom att ändra på hur arbetet organiseras.

Fyra gruppaktiviteter

I verktyget finns det en kunskapsdel, där var och en kan lära sig mer om stress. Och så finns det fyra olika gruppaktiviteter:

  • Så fungerar stress – skapa en gemensam kunskapsbas om stress
  • Tidiga signaler på osund stress – lär er känna igen tidiga signaler på stress och hur ni vill agera på dem.
  • Orsaker till stress – när ni tar reda på orsaken till stress kan ni lösa rätt problem
  • Förebygg osund stress – identifiera skyddsfaktorerna i er arbetsgrupp, och ta reda på om några saknas.

Var och en av aktiviteterna tar mellan 10 och 40 minuter att genomföra – alltså lagom för en arbetsplatsträff. Det finns ingen rätt eller fel ordning, eller krav på att gå igenom alla fyra. Men rekommendationen är att börja med aktiviteten som heter ”så fungerar stress”.

Varje aktivitet leds av en person. Det kan vara en medarbetare, ett skyddsombud eller en chef. Ledaren behöver ingen förkunskap, utan ska mest fungera som en tidshållare.

En bra början

Vad hinner man då göra på de här 10 – 40 minuterna?

– Man hinner skapa medvetenhet om problemet och höja kunskapsnivån. Genom att prata om tidiga signaler gör man gruppen medveten om vad man ska hålla utkik efter. Man får ett gemensamt språk, säger Stina Ellerfelt Sköld.

Man får ett gemensamt språk

–  När det gäller att förebygga stress så kan alla bidra, och alla har ett ansvar. Det gäller både chefen, arbetsgruppen och enskilda medarbetare, säger Petra Salino.

Tanken är att Stressdialogen också ska fungera som en portal in till Suntarbetslivs andra verktyg. Man kan till exempel jobba vidare med Digi-ronden för att förbättra den digitala arbetsmiljön. Eller arbeta med OSA-kollen, där man får lära sig mer om att skapa balans mellan krav och resurser.

– I och med aktiviteten är man inte klar, men det är en bra början, avslutar Stina Ellerfelt Sköld.

Stressdialogen

Stressdialogen är till för alla arbetsgrupper och passar att användas på till exempel arbetsplatsträffar.

Verktyget bidrar till att skapa mer kunskap och en gemensam förståelse för stress i arbetet.

Stressdialogen består av en kunskapsdel och fyra korta gruppaktiviteter.

Här kommer ni till Stressdialogens startsida.

Se filmen: ”Normalt blir vi inte sjuka av stress”

Ett visst mått av stress är en del av livet och i lagom mängd något positivt eftersom den hjälper oss att fokusera och prestera. Däremot ska ingen behöva bli sjuk av stress på jobbet, säger Marie Åsberg som forskar om stress.
Filmen är en del av verktyget Stressdialogen.

Text: Anna Wettergård