FORSKNING PÅ 5

Återhämtning i praktiken

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Får du stunder av återhämtning under arbetsdagen?
  • Hjälper ni varandra att få till återhämtning på jobbet?
  • Är det ok att prata om återhämtning på er arbetsplats?

Veta mera

Organisera för återhämtning

Mikropauser, reflektion och att medarbetare inspirerar varandra – det är viktiga råd för att få till återhämtning i praktiken. Chefen har ansvar för att skapa möjligheter för återhämtning men alla behöver förstå vilken typ av återhämtning som fungerar bäst – för var och en.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Hitta mikropauser
  • Ge tid för reflektion
  • Inspirera dina kollegor

Återhämtning på jobbet

Återhämtning är en förutsättning för att fungera och må bra, men hur mycket och vilken vi behöver är olika. Återhämtning är viktigt även på jobbet för att orka en hel dag och ha kraft kvar när vi kommer hem.

Återhämtning genom variation och mikropauser

Förutom vila, pauser och rast som behövs på jobbet kom forskarna fram till att det går att integrera återhämtning på ett enkelt sätt i arbetet. Ett av sätten är variation, att växla mellan olika aktiviteter – som ett sätt att få ny energi. En kort mikropaus mellan aktiviteter bidrar också till ny energi, men de behöver skräddarsys till var och en så att de verkligen ger återhämtning.

Gemenskap och återhämtning

Gemenskap på jobbet är viktigt för återhämtningen. Det kan handla om att kunna samarbeta, ge positiv återkoppling, få stöd och känna sig trygg med kollegor på arbetsplatsen. En stund i kafferummet med glada skratt, att få tid att lära känna varandra och prata om något annat än jobbet är fin återhämtning.

Hanterbarhet och återhämtning

Känslan av hanterbarhet är också viktig och här kan reflektion vara ett stöd. Annat som är viktigt är att kunna påverka sin arbetssituation, känna att man har kontroll och kunna göra klart en arbetsuppgift innan man påbörjar nästa. Kollegor kan inspirera varandra genom att ge tips på återhämtning och vara goda förebilder.

Skapa återhämtning utifrån behov och förutsättningar

Den bästa återhämtningen är förstås den som blir av. Rådet forskarna skickar med är att göra det enkelt och utgå från de behov och förutsättningar som finns. Här behöver närmsta chef säkerställa att det är möjligt att få återhämtning, och att var och en förstås också prioriterar den möjligheten i praktiken.

Om forskningsprojektet

Lina Ejlertsson har i forskningsprojektet ”Återhämtning i arbetet – ett interventionsprojekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården” vid Lunds universitet forskat om återhämtning tillsammans med Margareta Troein som var projektledare.

Forskningsrapport: Återhämtning i arbetet 

Dialog

Prata i grupp om hur ni kan få till återhämtning hos er

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Att få in återhämtning på jobbet är viktigt för att vi ska ha ork kvar är arbetsdagen är slut.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Vilka är dina bästa knep för att få återhämtning under arbetsdagen?

Fråga 2

Hur kan vi få in små stunder av återhämtning hos oss?

Fråga 3

Behöver vi variera arbetet mer för att få återhämtning? Hur i så fall?

Fråga 4

Vilket stöd behöver vi för att få återhämtning på jobbet?