DIALOGSTARTARE

Återhämtning i praktiken

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Får du stunder av återhämtning under arbetsdagen?

  • Hjälper ni varandra att få till återhämtning på jobbet?

  • Är det ok att prata om återhämtning på er arbetsplats?

Veta mera

Organisera för återhämtning

Mikropauser, reflektion och att medarbetare inspirerar varandra – det är några av forskarens viktigaste råd för att få till återhämtning i praktiken. Chefen har ansvar för att skapa möjligheter för återhämtning men alla behöver förstå vilken typ av återhämtning som fungerar bäst – för var och en. Och att ta vara på möjligheterna förstås.

Återhämtning är en förutsättning för att fungera och må bra. Hur mycket och vilken slags återhämtning vi behöver är olika. Återhämtning är viktigt även på jobbet för att orka en hel dag och ha kraft kvar när vi kommer hem. Det har Lina Ejlertsson forskat om i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. Förutom vila, pauser och rast som behövs på jobbet kom forskarna fram till att det går att integrera återhämtning på ett enkelt sätt i arbetet.

Ett av sätten är variation, att växla mellan olika aktiviteter – som ett sätt att få ny energi. Alla verksamheter har olika förutsättningar, så i forskningsprojektet fick verksamheterna själva vara med och planera vad som skulle fungera bra hos dem. Forskarna såg att det ger återhämtning att byta uppgifter och framförallt om de belastar oss på olika sätt. En kort mikropaus mellan aktiviteter bidrar också till ny energi, men de behöver skräddarsys till var och en så att de verkligen ger återhämtning.

En annan del forskarna fann var att gemenskap både är en förutsättning för återhämtning och kan ge återhämtning i sig. Det kan handla om att vara trygg med kollegor på arbetsplatsen, kunna samarbeta, ge positiv återkoppling och få stöd. En stund i kafferummet med glada skratt, att få tid att lära känna varandra och prata om något annat än jobbet kan också vara en fin återhämtning. Och kollegor kan verkligen inspirera varandra – både ge tips och vara goda förebilder.

Den tredje delen forskarna lyfter fram är hanterbarhet. En aktivitet som kan stärka känslan av att hantera sin arbetssituation är reflektion. Annat som är viktigt är att kunna påverka sin arbetssituation, känna att man har kontroll och göra klart en arbetsuppgift innan man påbörjar nästa.

Den bästa återhämtningen är förstås den som blir av så rådet forskarna skickar med är att göra det enkelt och utgå från de behov och förutsättningar som finns. Här behöver närmsta chef säkerställa att det är möjligt att få återhämtning, och att var och en förstås också prioriterar den möjligheten i praktiken.

Aktivitet

Prata i grupp om hur ni kan få till återhämtning hos er

Nu har ni tittat på filmen! I filmen finns exempel på hur man enkelt kan få in små stunder av återhämtning medan man arbetar. Vad skulle fungera hos er? Hur kan ni få in återhämtning i er arbetsvardag?

Välj de frågor som ni vill prata om. Använd gärna timern. Den är inställd på 5 minuter för varje fråga, men ta den tid som behövs. Frågorna ligger kvar. Det finns också fler förslag på frågor under fördjupning, längst ner på sidan

Fråga 1
Vilka är dina bästa knep för att få återhämtning under arbetsdagen?
Fråga 2
Hur kan vi få in små stunder av återhämtning hos oss?
Fråga 3
Behöver vi variera arbetet mer för att få återhämtning? Hur i så fall?
Fråga 4
Vilket stöd behöver vi för att få återhämtning på jobbet?