En kvinna håller händerna mot pannan i stress..

Stress kallar vi ofta den otrevliga känsla vi får i krävande eller obehagliga situationer.

Foto: Cecilia Elander

Ökad puls och en känsla av påfrestning. Vanligtvis talar vi om stress som något negativt som uppstår i samspelet mellan oss och vår omgivning. Stressforskare talar däremot även om en positiv stress i form av hälsosamma utmaningar.

Till vardags kallar vi ofta den otrevliga känsla vi får i krävande eller obehagliga situationer för ”stress”. Den svenske stressforskaren Aleksander Perski definierar stress som en obalans mellan omgivningens krav och den enskildes resurser.

Stressforskarna talar även om positiv stress och menar då hälsosamma utmaningar snarare än nedbrytande påfrestningar. Men det är aldrig bra om dessa utmaningar pågår under lång tid utan återhämtning.

Begreppet introducerades på 30-talet

Stress är från början ett engelskt ord och har flera betydelser. I engelska vardagsspråket betyder det snarast ”belastning/påfrestning” som en verkande kraft. Inte det som sker när någon eller något utsätts för belastningen, påfrestningen eller den verkande kraften. Då används snarare uttrycket strain.

Inom medicinen introducerades stressbegreppet på 30-talet av den kanadensiske forskaren Hans Selye. Vad han egentligen var ute efter var effekten – strain på engelska – när han talade om ”stress”. Selye betraktade stress som individens svar på påfrestningar. Ordet blev dock etablerat i hans första, felaktiga betydelse. Det som orsakar stressen döpte han till ”stressor”.

Individens känsla av sammanhang avgör

En fördel med Selyes synsätt är insikten att det som är stressande för en person inte behöver vara det för en annan. Amerikanen Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, hävdade senare att individens känsla av sammanhang i tillvaron avgör vilka konsekvenser stressande händelser får för henne eller honom.

Ordet stress har flera betydelser på svenska. Ibland anger det en orsak och ibland en effekt. Det råder inte heller enighet om vid vilken stresshormonnivå man kan säga att en person är stressad eller exakt vilka omständigheter som kan sägas vara stressframkallande.

Källor:

 • Nationalencyklopedin.
 • Föreläsning av Aleksander Perski.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 01 juni 2012

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?