Måna om din återhämtning! Att ha tid för återhämtning, och ha en balans mellan krav och kontroll på jobbet - det är faktorer som minskar stressen, visar forskning.

Foto: Maskot

Stress kan vara bra och hjälpa oss att prestera bättre. Men blir stressen för stor eller långvarig kan den vara skadlig. Här finns de fakta du behöver för att hantera stress.

Stressreaktionen är en naturlig biologisk process i kroppen som startar när man behöver extra resurser av något slag. Skulle det bli lite mycket en period så är det inte farligt. Kroppen klarar av högt tempo och tuffa utmaningar, om vi kan återhämta oss mellan varven. Men den som under lång tid har en hög belastning utan att vila kropp och själ kan utveckla stressrelaterad ohälsa. 

Stress är något de flesta känner av någon gång då och då. Och det finns mycket som påverkar vår stress: känslan av att inte räcka till, en sjukdom, ekonomin, en dålig relation eller hög arbetsbelastning på jobbet.  

Ett visst mått av stress är en del av arbetslivet. I lagom mängd är det något positivt, eftersom den får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Däremot ska ingen behöva bli sjuk av stress på jobbet. 

Olika reaktioner på stress

Reaktionerna på stress kan vara både kroppsliga och psykologiska, och det kan vara bra att känna igen dem.  

 • Kroppen kan reagera med hjärtklappning, orolig mage, yrsel, eller ont i huvudet, nacken eller axlarna.  
 • Man kan reagera känslomässigt genom att bli irriterad, nedstämd, cynisk eller få svårare för närhet till andra.  
 • En stressad person kan dra sig undan, få svårt att ta initiativ och prioritera bland sina arbetsuppgifter, eller bli irriterad när någon ber om hjälp.  

Signaler på utmattning

För den som drabbas av svår och långvarig stress kan det leda till utmattning. Signaler på att en person är på väg mot utmattning kan vara minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem, svårigheter att hitta ord, och svårigheter att fatta beslut.  

Stress på jobbet kan bero på många saker

På en arbetsplats kan det finnas många orsaker till att medarbetare blir stressade.  

Det kan vara att man har för hög arbetsbelastning, ett otydligt uppdrag och otydliga mål med arbetet, för svåra arbetsuppgifter, eller att man inte kan påverka så mycket hur arbetet ska utföras.  

Den typen av orsaker beror på hur arbetet ordnas, styrs och kommuniceras och kallas organisatoriska orsaker.  

Stress kan också bero på bristande kommunikation, samarbetssvårigheter, eller en känsla av meningslöshet. Att utsättas för kränkningar, hot och våld kan också skapa stress.  

Den typen av orsaker handlar mer om hur vi beter oss mot varandra och kallas sociala orsaker.  

Förebygg stress – alla kan bidra

Arbetsgivare har ett ansvar för att alla ska ha möjlighet att må bra på jobbet. Men alla i organisationen, oavsett roll, kan bidra till det. Här är några exempel: 

Ledningen 

 • Lyssna på medarbetarna innan ni tar beslut som påverkar dem.  
 • Se till att medarbetarna har så mycket kontroll som möjligt över sitt eget arbete. 
 • Ta beslut som bidrar till att organisationen upplevs som rättvis och transparent. 
 • Ge tydliga och rimliga uppdrag.

Chefen 

 • Hjälp till att prioritera arbetsuppgifter. 
 • Ge återkoppling på utfört arbete. 
 • Skapa förutsättningar för en bra kommunikation på arbetsplatsen. 
 • Ge möjlighet för medarbetarna att få vara med och bestämma. 
 • Förebygg och hantera konflikter.  

Arbetsgruppen 

 • Samarbeta kring bra bemötande och goda relationer. 
 • Samtala om era värderingar. 
 • Ha roligt tillsammans. 
 • Ge socialt stöd till alla kollegor. 
 • Acceptera och uppskatta olikheter. 

Medarbetaren 

 • Prioritera att återhämta dig, på och efter arbetet. 
 • Ta ansvar för den egna hälsan. 
 • Be om hjälp vid behov. 
 • Rapportera risker i arbetsmiljön. 

 

Fakta i den här artikeln är hämtad från:

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 08 februari 2021

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?