Vad är stress?

8 februari 2021 Lästid: 5 min
Två leende kvinnor i sitter på en bänk i höstlandskap.
Måna om din återhämtning! Att ha tid för återhämtning, och ha en balans mellan krav och kontroll på jobbet – det är faktorer som minskar stress, visar forskning.

Foto: Maskot

Stress kan vara bra och hjälpa oss att prestera bättre. Men blir stressen för stor eller långvarig kan den vara skadlig. Här finns de fakta du behöver för att hantera stress.

Stressreaktionen är en naturlig biologisk process i kroppen som startar när man behöver extra resurser av något slag. Skulle det bli lite mycket en period så är det inte farligt. Kroppen klarar av högt tempo och tuffa utmaningar, om vi kan återhämta oss mellan varven. Men den som under lång tid har en hög belastning utan att vila kropp och själ kan utveckla stressrelaterad ohälsa.

Stress är något de flesta känner av någon gång då och då. Och det finns mycket som påverkar vår stress: känslan av att inte räcka till, en sjukdom, ekonomin, en dålig relation eller hög arbetsbelastning på jobbet.

Ett visst mått av stress är en del av arbetslivet. I lagom mängd är det något positivt, eftersom den får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Däremot ska ingen behöva bli sjuk av stress på jobbet.

Olika reaktioner på stress

Reaktionerna på stress kan vara både kroppsliga och psykologiska, och det kan vara bra att känna igen dem.

 • Kroppen kan reagera med hjärtklappning, orolig mage, yrsel, eller ont i huvudet, nacken eller axlarna.
 • Man kan reagera känslomässigt genom att bli irriterad, nedstämd, cynisk eller få svårare för närhet till andra.
 • En stressad person kan dra sig undan, få svårt att ta initiativ och prioritera bland sina arbetsuppgifter, eller bli irriterad när någon ber om hjälp.

Signaler på utmattning

För den som drabbas av svår och långvarig stress kan det leda till utmattning. Signaler på att en person är på väg mot utmattning kan vara minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem, svårigheter att hitta ord, och svårigheter att fatta beslut.

Självskattningstestet Stress och balans är ett sätt att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsosam stressnivå.

Läs mer: 9 myter om utmattningssyndrom

Stress på jobbet kan bero på många saker

På en arbetsplats kan det finnas många orsaker till att medarbetare blir stressade. Det kan vara att man har för hög arbetsbelastning, ett otydligt uppdrag och otydliga mål med arbetet, för svåra arbetsuppgifter, eller att man inte kan påverka så mycket hur arbetet ska utföras.

Den typen av orsaker beror på hur arbetet ordnas, styrs och kommuniceras och kallas organisatoriska orsaker.

Stress kan också bero på bristande kommunikation, samarbetssvårigheter, eller  en känsla av meningslöshet. Att utsättas för kränkningar, hot och våld kan också skapa stress.

Den typen av orsaker handlar mer om hur vi beter oss mot varandra och kallas sociala orsaker.

Tillsammans utgör det här organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Lär dig mer: Inspelat seminarium om OSA i praktiken

Förebygg stress – alla kan bidra

Arbetsgivare har ett ansvar för att alla ska ha möjlighet att må bra på jobbet. Men alla i organisationen, oavsett roll, kan bidra till det. Här är några exempel:

Ledningen 

 • Lyssna på medarbetarna innan ni tar beslut som påverkar dem.
 • Se till att medarbetarna har så mycket kontroll som möjligt över sitt eget arbete.
 • Ta beslut som bidrar till att organisationen upplevs som rättvis och transparent.
 • Ge tydliga och rimliga uppdrag.

Chefen 

 • Hjälp till att prioritera arbetsuppgifter.
 • Ge återkoppling på utfört arbete.
 • Skapa förutsättningar för en bra kommunikation på arbetsplatsen.
 • Ge möjlighet för medarbetarna att få vara med och bestämma.
 • Förebygg och hantera konflikter.

Arbetsgruppen 

 • Samarbeta kring bra bemötande och goda relationer.
 • Samtala om era värderingar.
 • Ha roligt tillsammans.
 • Ge socialt stöd till alla kollegor.
 • Acceptera och uppskatta olikheter.

Medarbetaren 

 • Prioritera att återhämta dig, på och efter arbetet.
 • Ta ansvar för den egna hälsan.
 • Be om hjälp vid behov.
 • Rapportera risker i arbetsmiljön.

Läs mer: Främja återhämtning med enkla rutiner

Fakta i den här artikeln är hämtad från:

Läs mer: Så tog de tag i stressen – med Stressdialogen

Så kan du som chef förebygga stress

Se till att…

…det finns en balans mellan krav och kontroll på arbetet för dina medarbetare.

…det finns en balans mellan de insatser medarbetarna gör och den belöning de får (till exempel i form av uppskattning).

…medarbetarna upplever sig rättvist och schysst behandlade.

Börja prata om stress!

Kvinna i möte med andra vänder sig mot kameran.Forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Prata om stress på er arbetsplats och hur ni kan förebygga den – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen.

Hitta balansen

Tre personer i en skog tittar ner på en skärm, logobild för verktyget Prehabguiden.Kan det finns delar i ditt arbete som behöver anpassas?
Gör en självskattning av balansen mellan krav och arbetsförmåga.

Resultatet kan användas som stöd i ett samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Självskattningen är en del av Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden.

Du kan också testa din stressnivå med Suntarbetslivs självskattningsverktyg Stress och balans.

Text: Åsa Hammar