Mäter stressnivå för att motverka utmattning

11 februari 2019 Lästid: 4 min
Man och kvinna promenerar på gata vintertid, tema stress och balans.
I Norrlandskommunen Vindeln samverkar HR-partner Tom Norrgård och Kommunals Anna Hägglund i ett projekt som ska motverka utmattning.

Foto: Maria Höglund

Vem är i riskzonen för att bli sjukskriven för stress? Det går att mäta med verktyget Stress och balans. Vindelns kommun har använt mätverktyget för att se vilka som kan få gå stresskurs med förebyggande sjukpenning.

– Utan det här verktyget vet jag inte hur jag skulle veta vilka som är aktuella för en stresskurs. Då hade vi behövt anlita en psykolog och det kostar pengar. Självtestet är kostnadsfritt, säger Tom Norrgård på Vindelns HR-avdelning.

Den lilla Norrlandskommunen har erbjudit alla sina 450 medarbetare att mäta sin stressnivå med hjälp av Stress och balans – ett vetenskapligt digitalt test.

Användaren tar ställning till påståenden som berör stress och konsekvenser av stress. Det gör man genom att skatta sitt tillstånd på en skala från 0 till 6, exempelvis hur väl och snabbt man återhämtar sig psykiskt och fysiskt efter att ha blivit uttröttad. Ju fler poäng, desto högre stressnivå.

Mäta stressnivå

– Testet görs helt anonymt och jag kan vara så ärlig jag vill, förklarar Tom Norrgård.

Närmaste chef har alltså inte tillgång till resultatet om inte medarbetaren tillåter det.

Medarbetare i Vindelns kommun som fick minst 19 poäng av 54 möjliga kunde sedan, om de ville, få kontakt med företagsläkare via sin chef. Läkaren bedömde om de var aktuella för en folkhögskolekurs om stress och återhämtning.

Sedan den 4 februari går sex medarbetare kursen i fyra veckor på Vindelns folkhögskola. De går tre veckor först, arbetar fyra veckor och går sedan en avslutande vecka. Kursen betalas av arbetsgivaren och medarbetarna får förebyggande sjukpenning under tiden.

Vetenskapligt stresstest

Anna Hägglund är huvudskyddsombud inom socialförvaltningen i Vindelns kommun och medlem i Kommunal. Hon berättar att Kommunal och Lärarförbundet varit delaktiga ända från start i projektet.

– Vi pratade mycket om vilket slags verktyg vi skulle använda. Det handlar ju om att använda ett evidensbaserat verktyg som ger ett underlag för Previa, vår företagshälsovård. Stress och balans är vetenskapligt, enkelt och lätt att svara på, säger hon.

Motverka utmattning

Viktigt har också varit att nå ut till medarbetare på flera olika sätt. Den psykiska ohälsan ökar och Anna Hägglund påpekar att mörkertalet i samband med korttidssjukskrivning är stort. Alla medarbetare har fått ett mejl om testet och det finns information på kommunens hemsida.

– Vi har också bett att enhetscheferna tar upp det på arbetsplatsträffar. Det är upp till varje medarbetare om de vill göra testet. Men vi har i alla fall ett verktyg att använda. Det gäller också att enhetscheferna är lyhörda och kan ta samtalen.

Men är det inte arbetsgivarens ansvar att se till att man inte riskerar att bli sjuk av stress?

– Så är det ju absolut. Samtidigt tänker jag att Vindelns kommun är lyhörd och försöker göra de åtgärder man kan. Och den psykiska ohälsan beror inte alltid på arbetslivet, men påverkar likväl arbetet.

Inom ramen för pilotprojektet gör kommunen ingen skillnad på om en medarbetares ohälsa beror på jobbet eller livet i övrigt.

Inspirera andra

Anna Hägglund beskriver satsningen som något av nytänk och breddning. Den görs samtidigt som kommunen har utbildat såväl chefer som utvalda skyddsombud i sina uppdaterade rutiner för rehabilitering.

– Att rehabilitera personer som haft ont i ryggen är betydligt enklare. Men man ska inte bli sjuk av jobbet av någon orsak, vare sig fysisk eller psykisk. Det gäller att vi jobbar med arbetsmiljön i stort. Arbetsgivaren måste också bli mer anpassningsbar precis som vi medarbetare måste anpassa oss, säger hon, och efterlyser intresse även högre upp i organisationen för hur sjuktalen ser ut och vad de beror på.

Utbildat chefer

Kommunen har också utbildat samtliga chefer i Stress, Coping och Stöd med syftet att utveckla deras färdigheter att ge stöd till medarbetare som ligger i riskzonen för ohälsa relaterat till stress.

Såväl Tom Norrgård som Anna Hägglund ser fram emot att följa gruppen som nu går stresskurs. Vad tycker de? Får de verktyg att använda? Kan det motverka utmattning?

– Personerna som sökt och nu går kursen känner ett intresse för att förändra. När de kommer tillbaka och förhoppningsvis tycker att kursen gett något kan det sprida sig till andra att det går att få hjälp, stöd och verktyg att hantera stress på. Det kan inspirera andra som kanske känt lite motstånd, tror Anna Hägglund.

Läs också: Vad är stress?

Verktyget Stress och balans

 • Självskattningstest som mäter din stressnivå på nio områden.
 • Kan användas individuellt, även på arbetsplatser, för att motverka utmattning genom att symtom upptäcks i tid.
 • Utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), som en forskargrupp på Karolinska Institutet tagit fram och som används inom sjukvården vid utredning av utmattningssyndrom.
 • Gör testet Stress och balans.

Projekt med stresskurs i Vindeln

 • Pilotprojekt 2018-2019 för att pröva om en tidsbegränsad insats kan förebygga och förhindra sjukskrivning på grund av osund stress.
 • Drivs av en arbetsgrupp med två chefer, två huvudskyddsombud, en utvecklingsledare och en projektledare.
 • Görs i samarbete med Samordningsförbundet Umeåregionen och Försäkringskassan.
 • Består av
  1. Individuell och anonym mätning av stressnivå via mätverktyget Stress och balans.
  2. Stresskursen Kraft och balans fyra veckor på Vindelns Folkhögskola för de medarbetare som av läkare bedöms ha så hög stressnivå att de riskerar sjukskrivning.
  3. Arbetsgivaren betalar kursavgiften och medarbetaren ansöker om förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan under sin frånvaro.

Tips – ta hjälp av Prehabguiden

Tre personer i dialog i skog. Bild från Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden. Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden vägleder i hela processen vid arbetsanpassning och rehabilitering. Verktyget vänder sig till chefer och HRmedarbetare samt skyddsombud.

Prehabguiden innehåller även ett test med 19 frågor som hjälper dig att skatta krav och arbetsförmåga i nuläget. Gör testet här! 

Text: Jeanette Neij