Våra vänners verktyg

Vägen till väggen

Reflektera kring stress och balans

Illustration

Förebygg och reflektera om osund stress med verktyget Vägen till väggen

Att tidigt sätta in insatser för att förebygga sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa i arbetslivet är viktigt. Reflektion kring frågor som rör stress: i arbetsgruppen, i ledningsgrupper, och mellan chef och medarbetare, är en insats som fungerar förebyggande.

Verktyget Vägen till väggen ger stöd och inspirerar till samtal om vad som kan göras på din arbetsplats för att främja hälsa och minska risk för sjukskrivning. Det består av tre filmer med tillhörande diskussionsunderlag som ger:

  • Ökad kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa.
  • Kännedom om vilka signaler som kan vara tecken på att någon är nära att gå ”in i väggen”.
  • Underlag att definiera frisk- och riskfaktorer för att skapa en grund till handlingsplan för er arbetsplats.

Filmerna vänder sig till dig som är chef, medarbetare eller fackligt förtroendevald.

Frågetecken

Fakta om verktyget

Arbetsmaterialet Vägen till väggen har tagits fram genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner.

Relaterade verktyg

Relaterade artiklar