FORSKNING PÅ 5

Strategier för återhämtning på jobbet

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Vet du vad som ger dig återhämtning och energi?
  • Har ni rutiner för återhämtning på jobbet?
  • Behöver ni prata om hur ni kan få till återhämtning på jobbet?
Två batterier

Veta mera

Ha kraft kvar efter arbetsdagen

Låt återhämtningen bli en del av arbetsdagen, uppmärksamma olika behov, variera arbetet och säkra att chefer har möjlighet att skapa förutsättningar för återhämtning. Det bidrar till att alla kan göra ett bra jobb och hålla i längden.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Variera arbetet
  • Uppmärksamma olika behov
  • Chefer har en viktig roll

Återhämtning gör skillnad

Även små stunder av återhämtning under arbetsdagen, så kallade mikropauser, kan göra skillnad. Vad som ger återhämtning varierar mellan människor och verksamheter. Det viktiga är att den blir av och kommer in regelbundet. Återhämtning är extra viktigt i perioder av hög stress, även om det då kan vara som svårast att få till. Detta kallar forskarna för återhämtningsparadoxen.

Strategier för återhämtning

En strategi kan vara att skapa en rutin för att avsluta arbetsdagen, för att kunna gå från jobbet med större lugn. En annan strategi handlar om att variera arbetet och att göra ”tvärtom”. Till exempel kan det ge ny energi att röra på kroppen efter mentalt krävande arbetsuppgifter, och tvärtom. I jobb som innebär mycket kontakt med människor kan återhämtning vara att få lite tid för sig själv.

Hållbart för personal och verksamhet

Att strukturerat följa upp att alla får återhämtning är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Till exempel är det viktigt att chefer ger utrymme för medarbetarnas återhämtning både under och mellan arbetsdagarna – och att de själva tar pauser. Med regelbunden återhämtning blir människor och verksamheter hållbara.

Om forskningsprojektet

I forskningsprojektet ”Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet: Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation” som leddes av Anna Dahlgren och Marie Söderström vid Karolinska Institutet låg fokus på att stärka strategier för återhämtning. Deltagarna i studien fick reflektera i mindre grupper över vad som gav återhämtning både på jobbet och på fritiden.

Forskningsrapport: Bädda för Kvalitet

Dialog

Prata om era strategier för återhämtning

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Återhämtning på jobbet är viktigt för att vi ska kunna jobba säkert och ha kraft kvar när arbetsdagen är slut. Vilka är era strategier för återhämtning på jobbet?

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Vad behöver jag för att få återhämtning och energi på jobbet?

Fråga 2

Vad gör vi redan idag för att få in återhämtning på jobbet?

Fråga 3

Vad skulle vi kunna göra för att få återhämtning, och vad kan vi börja med?

Fråga 4

Hur kan vi hjälpas åt för att få till återhämtning?