Så tog de tag i stressen - med Stressdialogen

29 mars 2022 Lästid: 7 min
Tre personer står på en balkong och tittar mot kameran.
Prata om stressen. Det är en skyddsfaktor att våga fråga varandra om hur man mår, menar Jens Möller, Katarina Svinhufvud och Anna Baggström på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Foto: Anna Wettergård

På Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar de signaler om stress på allvar. Nu har de lagt en heldag på att låta alla medarbetare arbeta med Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har lokaler på sjunde våningen i ett stort kontorskomplex i Haninge. Här jobbar de med tillsyn och tillstånd, för allt från livsmedel och småbåtshamnar till lantbruk och kemikalier.

En snabb rundtur i lokalerna skvallrar om att på det här stället bryr man sig om personalens mående. I konferensrummet finns det balanstavlor som med olika färgmarkeringar visar hur medarbetarna har det på jobbet. I korridoren finns det en förslagslåda för trivselgruppen. Och i köket står en gigantisk godiskorg kvar sedan alla hjärtans dag.

– Vi har en genuin omtanke om varandra. Det här med att ”vi är varandras arbetsmiljö” – det tar alla på största allvar här.

Det säger Katarina Svinhufvud, hr-ansvarig.

Porträtt av Anna Baggström– Ja, som medarbetare blir man verkligen sedd. Det är både det stora och de små gesterna i vardagen som gör det, säger miljöinspektören Anna Baggström.

Som medarbetare blir man verkligen sedd.

Tog tag i problemet på central nivå

De stora balanstavlorna i konferensrummet är egentligen en del av det förgångna. Numera är de ersatta av digitala tavlor – men konceptet är kvar. Alla medarbetare får varje vecka frågan ifall de har balans i vardagen mellan krav och resurser. Svaret kommer i form av en grön, gul eller röd plupp.

Porträtt av Katarina Svinhufvud– Under pandemin såg vi att det fanns medarbetare ute på avdelningarna som flaggade rött, säger Katarina Svinhufvud.

När signalerna om obalans kom bestämde sig ledningen för att ta tag i frågan på central nivå, istället för att lägga ansvaret på enskilda avdelningschefer. Verktygen från Suntarbetsliv var de redan väl bekanta med. Redan för flera år sedan genomförde de till exempel Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Därför låg det nära till hands att vända sig till Suntarbetsliv igen – denna gång för att använda Stressdialogen. Det är ett dialogverktyg som ökar kunskapen om stress på jobbet, och som ger stöd för samtal om lösningar.

Arbetade digitalt

Allt det här skedde i slutet av 2021. Eftersom pandemins restriktioner ännu inte släppt valde man att arbeta med stressdialogen digitalt, under en av de förbundsdagar då alla femtio anställda samlas.

Porträtt av Jens Möller– Vi valde att avsätta en hel dag för vårt mående – det är viktigt.

Vi valde att avsätta en hel dag för vårt mående.

Det säger förbundschefen Jens Möller, som tillägger att:

– Vi kan inte nå några mål om vi inte fixar oss själva, och hur vi mår, först.

Under dagen blandades medarbetare från olika grupper, för att de skulle lära av varandra. Sedan jobbade de sig igenom hela Stressdialogen – och lät det ta tid.

– Vi var noga med att vi inte hade tidspress. Vi höll på från nio till tre, säger Katarina Svinhufvud.

Bra stöd från kollegor

Anna Baggström sammanfattar dagen så här:

– Kontentan från dagen var att vi har bra arbetsklimat och bra stöd från våra kollegor, men ibland är arbetsbelastningen för hög. Det leder till stress.

Mycket av dagen handlade om återhämtning, för att kunna hantera stressen.

– Olika personer behöver olika återhämtning. Nu fick vi både utbildning och tips. Det blev en ögonöppnare för mig – nu är jag mycket mer uppmärksam på signaler från mina kollegor. Det kom mycket inspel om hur vi kan fånga upp varandra, och flagga för hur vi mår.

Det säger Anna Baggström, som får medhåll av Katarina Svinhufvud:

– Ja, det är en skyddsfaktor att våga fråga varandra hur vi mår, påminna varandra om raster och så vidare. Vi hade jättefina samtal om hur vi kan stärka varandra i stressiga situationer.

Kommer att arbeta vidare

Nu kommer man också att arbeta vidare för att undvika att stressen över huvud taget uppstår.

– Vi kommer att vässa sättet som vi arbetar på, och verkligen titta efter om vi ”slösar bort” tid någonstans, säger Jens Möller.

Och förslag till lösningar vill han gärna få från medarbetarna själva.

– Jag tror mycket på delaktighet. Det är viktigt att den som påverkas av en situation har rådighet över att hitta lösningar också.

Det är viktigt att den som påverkas av en situation har rådighet över att hitta lösningar också

För att fånga upp medarbetarnas förslag finns det en ständig dialog igång ute på avdelningarna, om arbetsmiljö och hur den kan förbättras.

– Det tas upp på våra veckomöten ute på avdelningarna. Dessutom har vi en förbättringstavla där alla förbättringsförslag finns med, så att alla kan se vad vi jobbar med just nu, fortsätter Jens Möller.

– Det är viktigt att se det nerpräntat. Man får en känsla av att de förslag som man kommer med tas om hand – även om det tar tid ibland. Det finns en trygghet i att det händer saker hela tiden. Den värsta stressen vore ju om ingen hörde när man ropade, säger Anna Baggström.

Dessutom har ytterligare en heldag avsatts under våren för att gå igenom Stressdialogen igen. Syftet är att fånga upp och göra verkstad av det som man kom fram till under förbundsdagen.

Använder mer av Suntarbetslivs utbud

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fortsätter också att arbeta vidare med flera av Suntarbetslivs verktyg. Under våren har man bland annat jobbat med Arbetsmiljöutbildningen och Prehabguiden.

– Mitt bästa tips till andra är att använda de verktyg som finns. Vissa arbetsplatser gör dyra inköp i form av konsulttjänster – men det är bättre att använda verktyg som är framtagna i samverkan. Jag är så tacksam för att jag kunnat använda mig av Suntarbetslivs verktyg i mitt arbete på förbundet – det har verkligen gjort skillnad, avslutar Katarina Svinhufvud.

Tre personer pratar bakom en stor korg med godis

Godiskorgen från Alla hjärtans dag står kvar på bordet i fikarummet. Det är de stora och små gesterna i vardagen som gör att man känner sig sedd, menar miljöinspektören Anna Baggström, i mitten. 

Så gjorde de på SMHOF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund mäter varje vecka balansen mellan krav och resurser för alla medarbetare. Det gör de med hjälp av ett digitalt verktyg.

Svaret ges i form av gröna, gula eller röda pluppar. Under pandemin blev det fler röda pluppar i mätningarna.

Då beslöt ledningen att använda Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen för alla medarbetare.

Tillsammans gick de igenom Stressdialogen under en heldag.

Ta hjälp av Stressdialogen

Illustration Suntarbetsliv glad figurMed Stressdialogen får ni stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen. 

Verktyget består av två delar:

  • Kunskap om stress
  • Gruppaktiviteter som hjälper er att starta en dialog om stress på jobbet

 

Testa Stressdialogen hos er – klicka här för att utforska verktyget!

Text: Anna Wettergård