Förskolepersonal och barn på förskolegården

Hälsoinspiratören Lotta Nilsson och rektor Annika Aveling på Klöverstugans förskola i Svedala samarbetar mycket kring friskfaktorer. De är överens om att delaktighet är viktigt för att få medarbetarna att trivas.

Foto: Johan Nilsson / TT

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!

Ljuset är dämpat och alla sitter bekvämt i sina stolar. Lugn musik spelar i bakgrunden. Alla mötets deltagare börjar uppifrån, med att släppa oroliga tankar ur huvudet. Sedan går de vidare ner genom kroppen och släpper den stress som sitter i axlarna. När mindfulnessövningen är slut har de kommit hela vägen ner till tårna.

Nej, vi är inte på yogaretreat – utan på APT. Så här börjar nämligen alla arbetsplatsträffar på Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor i Svedala. Och det tack vare deras hälsoinspiratörer.

Porträttbild på Lotta Nilsson– Det kändes fånigt när vi började med de här övningarna, men nu tar alla dem på allvar. Det är skönt att sjunka in i sig själv en stund.

Det berättar Lotta Nilsson. Hon är förskollärare, hälsoinspiratör – och den som leder mindfulnessövningarna på förskolan. Mitt i varje APT leder hon dessutom ett kort intervallträningspass.

– Vi har två timmar långa arbetsplatsträffar. Då behövs det här.

Hälsoinspiratörerna jobbar i det stora och det lilla

Allt detta har Lotta Nilsson lärt sig på utbildningen till hälsoinspiratör. Där har hon och de andra hälsoinspiratörerna, också fått lära sig om sådant som kost, sömn, återhämtning, självledarskap och hur hjärnan fungerar. Hon delar sedan med sig av kunskapen till resten av medarbetarna – både på arbetsplatsträffar och i vardagen.

– Vi blir som mellanhänder mellan medarbetare och rektor. Det kan vara enkla saker som att vi frågar någon ”hur är det idag?”, eller att vi snappar upp om något är fel. Vi kan också säga till en medarbetare att ”gå hem nu, och släpp jobbet”. Dessutom ordnar vi aktiviteter på fritiden för dem som vill, för att stärka gemenskapen och få folk att röra på sig. Jag tycker att jag gör ett viktigt arbete.

Rasterna är till för återhämtning. De ska inte ägnas åt verksamhetsplanering

Hälsoinspiratörerna har också bidragit till små, konkreta, förändringar i arbetsvardagen. Frukt, fredagsfika och bra arbetskläder till personalen, till exempel. Och så har de bannlyst jobbsnack i personalrummet.

– Rasterna är till för återhämtning. De ska inte ägnas åt verksamhetsplanering.

Har arbetat med friskfaktorer sedan 2016

Arbetet med hälsoinspiratörer är en del av ett stort och systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår i hela kommunens förskoleverksamhet. Arbetet tog fart 2016, då de började arbeta med så kallade friskfaktorer. Friskfaktorerna är framtagna av forskare, och kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Om man arbetar aktivt med dem har man en god chans att få en frisk arbetsplats.

Porträttbild på Annika Aveling– Vi började arbeta med friskfaktorer för att forskning visar att det är en framgångsfaktor att fokusera på det som fungerar på arbetsplatsen. Det skapar en gemensam riktning på arbetsmiljöarbetet. Det säger Annika Aveling, rektor för Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor.

År 2019 fick arbetet med friskfaktorerna dessutom en extra skjuts, när Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor deltog i ett pilotprojekt. Målet med piloten var att ta med sig lärdomar härifrån, och sedan förbättra arbetsmiljön för hela kommunens förskolor. I pilotförskolorna satsade man stort.

De började med två enkätundersökningar. En ”vanlig” medarbetarundersökning, och en som utgick ifrån friskfaktorerna. De använde också friskfaktorerna för att analysera resultatet.

– På en arbetsplatsträff tog vi upp de områden som vi var bäst på. Vi kom fram till att det har att göra med två friskfaktorer: delaktighet och en transparent organisation.

Delaktighet och transparens

Annika Aveling säger att delaktigheten och transparensen har gjort att alla medarbetare vet vad deras uppdrag innebär.

– Nu kan de prioritera och prioritera bort. Det är ju lätt att springa sig trött om man inte vet åt vilket håll man ska springa.

Utifrån undersökningarna hittade de också förbättringspotential som de började arbeta på. Just nu utbildar de till exempel alla medarbetare i självledarskap – vilket innebär att de bland annat får lära sig mer om hur deras hjärnor fungerar.

Det handlar om att rusta medarbetarna för det känslomässigt krävande arbete som de har.

– Det handlar om att rusta medarbetarna för det känslomässigt krävande arbete som de har. De får också lära sig att inte ta med sig jobbet hem.

Annika Aveling tror att en framgångsfaktor för förskolans arbetsmiljöarbete är att all förändring kommer nerifrån, och att alla medarbetarna hela tiden har gjorts delaktiga i att tolka och arbeta fram beteenden kopplade till friskfaktorerna. Hon skulle absolut rekommendera även andra att arbeta med friskfaktorerna.

Har gett resultatPorträttbild på Annika Kraft

Nu ska lärdomarna från piloten användas för att förbättra hela kommunens förskoleverksamhet. För det är ingen tvekan om att arbetet har gett resultat. Det säger Annika Kraft, områdeschef för Svedalas förskoleverksamhet.

– Det har blivit bättre på alla fronter. Vi har ökat förskolans målresultat och sjuktalen har försiktigt börjat krypa neråt. Kundnöjdheten och medarbetarenkäterna är på all time high. Personalomsättningen är låg och vi har en god förmåga att rekrytera, vilket är avundsvärt i den här branschen.

Förskolepersonal och barn på förskolegården

Rektor Anna Aveling och hälsoinspiratören Lotta Nilsson är glada och stolta över det arbete som förskolan har gjort för att få nöjdare och friskare medarbetare.

Text: Anna Wettergård, 25 februari 2021

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?