Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

25 februari 2021 Lästid: 6 min
Förskolepersonal och barn på förskolegården
Hälsoinspiratören Lotta Nilsson och rektor Annika Aveling på Klöverstugans förskola i Svedala samarbetar mycket kring friskfaktorer. De är överens om att delaktighet är viktigt för att få medarbetarna att trivas.

Foto: Johan Nilsson / TT

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!

Ljuset är dämpat och alla sitter bekvämt i sina stolar. Lugn musik spelar i bakgrunden. Alla mötets deltagare börjar uppifrån, med att släppa oroliga tankar ur huvudet. Sedan går de vidare ner genom kroppen och släpper den stress som sitter i axlarna. När mindfulnessövningen är slut har de kommit hela vägen ner till tårna.

Nej, vi är inte på yogaretreat – utan på APT. Så här börjar nämligen alla arbetsplatsträffar på Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor i Svedala. Och det tack vare deras hälsoinspiratörer.

Porträttbild på Lotta Nilsson– Det kändes fånigt när vi började med de här övningarna, men nu tar alla dem på allvar. Det är skönt att sjunka in i sig själv en stund.

Det berättar Lotta Nilsson. Hon är förskollärare, hälsoinspiratör – och den som leder mindfulnessövningarna på förskolan. Mitt i varje APT leder hon dessutom ett kort intervallträningspass.

– Vi har två timmar långa arbetsplatsträffar. Då behövs det här.

Hälsoinspiratörerna jobbar i det stora och det lilla

Allt detta har Lotta Nilsson lärt sig på utbildningen till hälsoinspiratör. Där har hon och de andra hälsoinspiratörerna, också fått lära sig om sådant som kost, sömn, återhämtning, självledarskap och hur hjärnan fungerar. Hon delar sedan med sig av kunskapen till resten av medarbetarna – både på arbetsplatsträffar och i vardagen.

– Vi blir som mellanhänder mellan medarbetare och rektor. Det kan vara enkla saker som att vi frågar någon ”hur är det idag?”, eller att vi snappar upp om något är fel. Vi kan också säga till en medarbetare att ”gå hem nu, och släpp jobbet”. Dessutom ordnar vi aktiviteter på fritiden för dem som vill, för att stärka gemenskapen och få folk att röra på sig. Jag tycker att jag gör ett viktigt arbete.

Rasterna är till för återhämtning. De ska inte ägnas åt verksamhetsplanering

Hälsoinspiratörerna har också bidragit till små, konkreta, förändringar i arbetsvardagen. Frukt, fredagsfika och bra arbetskläder till personalen, till exempel. Och så har de bannlyst jobbsnack i personalrummet.

– Rasterna är till för återhämtning. De ska inte ägnas åt verksamhetsplanering.

Har arbetat med friskfaktorer sedan 2016

Arbetet med hälsoinspiratörer är en del av ett stort och systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår i hela kommunens förskoleverksamhet. Arbetet tog fart 2016, då de började arbeta med så kallade friskfaktorer. Friskfaktorerna är framtagna av forskare, och kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Om man arbetar aktivt med dem har man en god chans att få en frisk arbetsplats.

Porträttbild på Annika Aveling– Vi började arbeta med friskfaktorer för att forskning visar att det är en framgångsfaktor att fokusera på det som fungerar på arbetsplatsen. Det skapar en gemensam riktning på arbetsmiljöarbetet. Det säger Annika Aveling, rektor för Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor.

År 2019 fick arbetet med friskfaktorerna dessutom en extra skjuts, när Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor deltog i ett pilotprojekt. Målet med piloten var att ta med sig lärdomar härifrån, och sedan förbättra arbetsmiljön för hela kommunens förskolor. I pilotförskolorna satsade man stort.

De började med två enkätundersökningar. En ”vanlig” medarbetarundersökning, och en som utgick ifrån friskfaktorerna. De använde också friskfaktorerna för att analysera resultatet.

– På en arbetsplatsträff tog vi upp de områden som vi var bäst på. Vi kom fram till att det har att göra med två friskfaktorer: delaktighet och en transparent organisation.

Delaktighet och transparens

Annika Aveling säger att delaktigheten och transparensen har gjort att alla medarbetare vet vad deras uppdrag innebär.

– Nu kan de prioritera och prioritera bort. Det är ju lätt att springa sig trött om man inte vet åt vilket håll man ska springa.

Utifrån undersökningarna hittade de också förbättringspotential som de började arbeta på. Just nu utbildar de till exempel alla medarbetare i självledarskap – vilket innebär att de bland annat får lära sig mer om hur deras hjärnor fungerar.

Det handlar om att rusta medarbetarna för det känslomässigt krävande arbete som de har.

– Det handlar om att rusta medarbetarna för det känslomässigt krävande arbete som de har. De får också lära sig att inte ta med sig jobbet hem.

Annika Aveling tror att en framgångsfaktor för förskolans arbetsmiljöarbete är att all förändring kommer nerifrån, och att alla medarbetarna hela tiden har gjorts delaktiga i att tolka och arbeta fram beteenden kopplade till friskfaktorerna. Hon skulle absolut rekommendera även andra att arbeta med friskfaktorerna.

Har gett resultatPorträttbild på Annika Kraft

Nu ska lärdomarna från piloten användas för att förbättra hela kommunens förskoleverksamhet. För det är ingen tvekan om att arbetet har gett resultat. Det säger Annika Kraft, områdeschef för Svedalas förskoleverksamhet.

– Det har blivit bättre på alla fronter. Vi har ökat förskolans målresultat och sjuktalen har försiktigt börjat krypa neråt. Kundnöjdheten och medarbetarenkäterna är på all time high. Personalomsättningen är låg och vi har en god förmåga att rekrytera, vilket är avundsvärt i den här branschen.

Förskolepersonal och barn på förskolegården

Rektor Anna Aveling och hälsoinspiratören Lotta Nilsson är glada och stolta över det arbete som förskolan har gjort för att få nöjdare och friskare medarbetare.

 

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor – se mer i faktarutan intill artikeln.

Friskfaktorer på förskolan

Klöverstugans och Tegelbrukets förskolor är två kommunala förskolor i Svedala, med samma rektor.

De har arbetat med friskfaktorer sedan 2016 och lyckats förbättra allt från sjukskrivningstal till målresultat.

Under 2020 fick de också en extra skjuts av Suntarbetslivs resursteam, vilket du kan läsa mer om nedanför artikeln.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
 • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl dig här till Anmäl till här till Studio Friskfaktor!

Mer om friskfaktorerna

Illustration som föreställer tre individer i samtal.Forskare har undersökt vad som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro, och kommit fram till åtta friskfaktorer.

Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem bidrar till en god arbetsmiljö, att verksamheten utvecklas och medarbetare som håller i längden.

Friskfaktorerna är:

 1. Rättvis och transparent organisation
 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. Kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Klicka här för att läsa mer om friskfaktorerna!

Text: Anna Wettergård