Friskfaktorsteget – utbildning för dig som leder förändring

Friskfaktorsteget är en utbildning i hur du kan lägga upp och genomföra ett arbete med friskfaktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du lär dig att jobba med förankring, hur du får med hela organisationen och hur du kan undvika vanliga fallgropar. Efter att du gått Friskfaktorsteget kan du utbilda dina kollegor om hur man bäst arbetar med friskfaktorer.

Så går det till

Utbildningen är digital, lärarledd och uppdelad i fyra moduler, och ges på fyra halvdagar. Föreläsning blandas med dialog och praktiska övningar som knyter an till deltagarnas olika verksamheter och förutsättningar. Efter utbildningen sprider du vidare kunskaperna till andra i din organisation. Friskfaktorsteget är upplagd så att du ska kunna utbilda och handleda kollegor. Utbildningen är kostnadsfri och bygger på att friskfaktorarbetet sker i samverkan.

Vänder sig till

Utbildningen är framtagen för kommuner, regioner och kommunala företag och vänder sig till dig som ska leda arbetet med att stärka friskfaktorer.

Det är viktigt att både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiven finns representerade för att lyckas. Därför prioriteras ansökningar där en person arbetar på exempelvis HR och den andra är huvudskyddsombud eller fackligt förtroendevald på central nivå.

Viktiga förutsättningar för att söka

För att friskfaktorarbetet ska ge mesta möjliga effekt behöver rätt förutsättningar finnas. Därför vill vi att du som ansöker till Friskfaktorsteget:

  • är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag.
  • är i en organisation som har bestämt sig för att satsa på friskfaktorer. Ett beslut i ledningsgrupp och/eller i central samverkansgrupp är till stor hjälp.
  • har sett alla avsnitt av Studio Friskfaktor och har grundläggande kunskap om vad friskfaktorer är, och varför man ska arbeta med dem.
  • har en anställd kollega som kan vara med och driva arbetet i samverkan och som också ska gå utbildningen samtidigt.
  • är beredd att utbilda dina kollegor efter att du har avslutat utbildningen.

Vi rekommenderar starkt att 2-3 personer från organisationen går kursen tillsammans, till exempel en arbetsmiljöstrateg från HR och ett huvudskyddsombud eller annan facklig förtroendevald på central nivå.

Utbildningens upplägg:

Vad är friskfaktorer, och varför ska vi arbeta med dem? Det lär vi oss mer om i första delen av Friskfaktorsteget. När modul ett – Friskfaktorfokus, är genomförd kommer deltagarna veta att friskfaktorer handlar om beteenden, och att faktiskt börja göra. Inte alltid mer utan annorlunda. Helt enkelt att stärka det som redan fungerar bra.

Hur förankrar vi ett friskfaktorarbete på olika nivåer i organisationen? Och hur skapar vi ett främjande förhållningssätt? I andra delen av utbildningen dyker vi in i hur man kan motivera och förankra ett arbete med friskfaktorer. Efter modul två – Friskfaktorperspektivet, kommer deltagarna förstå vinsterna med ett friskfaktorarbete och ha kunskap om samverkan och skyddsombudens viktiga roll.

Vad kan varje person göra utifrån sin roll, funktion och mandat för att stärka friskfaktorer? I tredje delen av utbildningen lär vi oss mer om att skapa förutsättningar för att stärka friskfaktorer på individ, grupp- och organisationsnivå. Vi går bland annat igenom metoder för att påverka beteenden och att processledaren har en nyckelroll. Efter modul tre – Friskfaktorbasen, kan deltagarna skapa ett hållbart arbete med friskfaktorer över tid genom att använda befintliga strukturer och rutiner.

Hur gör man en plan för att arbeta vidare med friskfaktorer? Och vem ska egentligen genomföra arbetet? I den fjärde och sista delen av utbildningen får deltagarna hjälp att peka ut riktning för fortsatt arbete med friskfaktorer. Utformning av planen kommer se olika ut i olika organisationer. Vi lär också om de vanligaste fallgroparna, och hur vi kan undvika dem.

Vanliga frågor

Vi på Suntarbetsliv är måna om att så många organisationer som möjligt får chansen att komma igång med ett friskfaktorarbete. Rekommendationen är att 2-3 personer från organisationen går kursen tillsammans, till exempel  arbetsmiljöstrateg från HR och huvudskyddsombud eller annan facklig förtroendevald på central nivå. Du som har gått utbildningen har sedan till uppgift att sprida kunskaperna och utbilda fler i din organisation att leda och driva arbetet med friskfaktorer.

Är det en stor organisation kan vi överväga att ta emot fler personer för nå större spridning inom organisationen. Kontakta Petra Bollvik om du har frågor om detta.

Efter över femtio uppdrag hos kommuner, regioner och kommunala företag vet vi att arbetet med friskfaktorer har störst chans att lyckas om det sker i samverkan. Att både arbetsgivar- och arbetstagarperspektivet finns med är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det är skälet till att vi prioriterar ansökningar där en av er arbetar på HR och en av er är huvudskyddsombud eller fackligt förtroendevald på central nivå.

Förankringsstöd:

Du som ännu inte förankrat deltagande i utbildningen i din organisation, här får du ett material som hjälper dig att berätta om friskfaktorer och Friskfaktorsteget. 

Utbildningsstarter och länkar till anmälan:

Utbildning 20-21/2 + 6-7/3 (Fullbokad)

Utbildning 20-21/3 + 3-4/4 (Fullbokad)

Utbildning 10-11/4 + 24-25/4 (Fullbokad)

Utbildning 7-8/5 + 22-23/5 (Fullbokad)

Utbildning 28-29/5 + 11-12/6 (Fullbokad)

Utbildning 20-21/8 + 3-4/9 (Fullbokad)

Utbildning 17-18/9 + 1-2/10 (Fullbokad)

Utbildning 8-9/10 + 22-23/10 (Fullbokad)

Utbildning 5-6/11 + 19-20/11

Utbildning 3-4/12 + 17-18/12