Anmäl dig till Studio Friskfaktor!

Välkommen till en digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer hos er!

Serien från Suntarbetsliv ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Vi ser gärna att samverkansgrupper/skyddskommittéer tittar tillsammans.

Vi drar igång Fokus på friskfaktorer!

En kick-off för kunskapssatsningen på friskfaktorer och varför kommuner, regioner och kommunala företag nu behöver arbeta med friskfaktorer.

Tid: Onsdag 24 maj kl 08.30-09.45. Digital konferens.

Studio Friskfaktor

Vad är friskfaktorer? Vi tittar närmare på värdet av att arbeta med friskfaktorer. Vad är friskfaktorer, och varför är de viktiga för mig och min organisation?

Tid: Fredag 2 juni kl 10.00-11.00. Digital sändning.

Hur arbetar man med friskfaktorer? Det här avsnittet visar bland annat på metoder för hur man som organisation lyckas med sitt friskfaktorarbete. Vilka är de viktiga förutsättningarna? Hur kan man göra?

Tid: Onsdag 20 september kl 10.00-11.00. Digital sändning.

Hur följer man upp arbetet med friskfaktorer? Program nummer tre har huvudsakligt fokus på hur man kan arbeta med att hålla i, följa upp och upprätthålla arbetet med friskfaktorerna på arbetsplatsen.

Tid: Torsdag 19 oktober kl 10.00-11.00. Digital sändning.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor

Du anmäler dig till kick-offen och de tre programtillfällena samtidigt. Inför varje tillfälle kommer du att få mer information och länk till sändningen.