Aktivitetsmarkör

Mer om friskfaktorer

Friskfaktorer ger bra arbetsmiljö och bidrar till verksamhetsmålen. Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt, och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer.

Hero bakgrundsbild

När det finns organisatoriska förutsättningar för friskfaktorer att fungera väl i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats.
Friskfaktorer behöver finnas på organisatorisk och central nivå samt i verksamhetens operativa nivå, och dessa behöver samarbeta. Ett sätt för att lyckas med att jobba med friskfaktorerna är att göra det i samverkan.

Kunskap om åtta friskfaktorer

Här finns mer kunskap om respektive friskfaktor och fler exempel på konkreta handlingar för organisation och individ.

Stärk era friskfaktorer

Kika in i verktyget för chefer och skyddsombud för att jobba med friskfaktorer i arbetsgruppen. Här skapar ni goda förutsättningar för starka friskfaktorer och prövar er fram tillsammans.