Fördjupningsmaterial

Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Fördjupningsmaterial

För er som vill fördjupa er efter att ha gjort övningarna finns en mängd material att ladda ned.

Övning 1 – fördjupningsmaterial

Överkörningar – samtalsledare
Överkörningar – deltagare
Hur bidrar jag till ett bra samtalsklimat? – samtalsledare
Hur bidrar jag till ett bra samtalsklimat? – deltagare
Träna på att ge positiv feedback – samtalsledare
Träna på att ge positiv feedback – deltagare
Min positiva feedback till dig – deltagare
Träna på att ge feedback för utveckling – samtalsledare
Träna på att ge feedback för utveckling – deltagare
Min önskan och gåva till dig – deltagare
Oavslutade meningar – samtalsledare
Min roll på mötet – samtalsledare
Min roll på mötet – deltagare
Fördjupning personlig handlingsplan
Fördjupning samtalssituationer – deltagare
Effektivare möten – samtalsledare
Effektivare möten – Handlingsplan för samtalsledare
Effektivare möten – deltagare
Argumentationsövning – samtalsledare
Argumentationsövning – deltagare

Övning 2 – fördjupningsmaterial

Verklighet eller bara ord – samtalsledare
Verklighet eller bara ord – deltagare
När jag mår som bäst – samtalsledare
Från röd arbetsmiljö till grön – samtalsledare
Fortsatt samtal om vår arbetsmiljö – samtalsledare
Fördjupning arbetsmiljö och hälsa – samtalsledare
Fördjupning hälsa – deltagare
Fördjupning arbetsmiljö – deltagare
5 Varför – samtalsledare
5 Varför, exempel – deltagare
5 Varför – deltagare

Övning 3 – fördjupningsmaterial

Om vi var ett företag – samtalsledare
Om vi var ett företag – deltagare
Och sen då? – samtalsledare
Och sen då? – deltagare
Brukarens och vår framtid – samtalsledare
Brukarens och vår framtid – deltagare

Övning 4 – fördjupningsmaterial

Vad säger brukarna om oss – samtalsledare
Reflektion om roll och arbetsuppgifter – samtalsledare
Individuell reflektion om roll och arbetsuppgifter – deltagare
Gemensam reflektion om roll och arbetsuppgifter – deltagare

Övning 5 – fördjupningsmaterial

Hur bra är vi? – samtalsledare
Hur bra är vi? – deltagare

Riskanalys – sammanställning
Riskanalys – riskmatris
Riskanalys – olika perspektiv på åtgärder
Riskanalys – intervjufrågor vid nytt ärende
Riskanalys – handlingsplan
Riskanalys – checklista vid nytt ärende
Riskanalys – handledning
Riskanalys – bedömning vid förändrat biståndsbeslut
Demo steg 6 – riskanalys sammanställning
Demo steg 5 – riskanalys sammanställning
Demo steg 4 – riskanalys sammanställning
Demo steg 3 – riskanalys-sammanställning
Demo steg 2 – riskanalys-sammanställning

Övning 6 – fördjupningsmaterial

Situationer på djupet – samtalsledare
Dilemman och konfliktsituationer, visning – samtalsledare
Dilemman och konfliktsituationer – samtalsledare

Tips och råd vid introduktion

Intervjuer som en del av introduktionen – nyanställda
Intervjuer som en del av introduktionen – chef
Hur vi introducerar nyanställda – samtalsledare
Hur vi introducerar nyanställda – deltagare
Att tänka på vid introduktion