Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Att tänka på vid beställning.

När du beställer material utgår du från hur stor gruppen är. Här hittar du vägledning för att se vilket material ni behöver. Du kan också ladda ner materialet direkt.

Box med övningar

Är ni en arbetsgrupp med fler än fem personer kommer ni arbeta med materialet i smågrupper om tre till fem personer. Varje smågrupp behöver en box med övningar. Är ni till exempel 30 personer i en arbetsgrupp så behöver ni beställa sex boxar.

Arbetsbok

Varje medarbetare ska ha en egen arbetsbok för reflektioner och egna anteckningar.

Samtalsledarmaterial

Den som leder arbetet med övningarna behöver ett samtalsledarmaterial. Om din arbetsgrupp är indelad i flera arbetsgrupper med olika arbetsplatsträffar, till exempel natt-team och dag-team, kan ni ha behov av ytterligare material för:

  • Samtalskontrakt
  • Summering: situationer i vardagen (duk)
  • Summering och uppföljning (duk)

Genomför ni arbetsplatsträffarna tillsammans som en grupp, använder ni ett gemensamt material.

Fördjupningsmaterial

Till varje övning finns också ett fördjupande material att ladda ner.

Kontakt

Är du osäker på hur du beställer? Sänd e-post till [email protected] eller ring 08-641 22 50. Vi ser fram emot att vägleda dig!