Chefer ska lära sig mer om psykisk ohälsa på jobbet

16 februari 2016 Lästid: 4 min
– Om personer med depression och ångest tidigt får bättre stöd från sina chefer, skulle det kanske kunna förhindra sjukskrivning, säger Monica Bertilsson, läkare, arbetsterapeut och forskare.
– Om personer med depression och ångest tidigt får bättre stöd från sina chefer, skulle det kanske kunna förhindra sjukskrivning, säger Monica Bertilsson, arbetsterapeut och forskare.

Foto: Privat

Vad vet chefer om hur psykisk ohälsa påverkar medarbetares arbetsförmåga? Och vad behöver de för att kunna ge stöd? Den typen av frågor ska forskaren Monica Bertilsson studera. Syftet är att göra cheferna bättre rustade.

Den här artikeln berättar om inledningen på ett forskningsprojekt. Läs även en nyare artikel om resultaten från forskningsprojektet.

Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning för både kvinnor och män. Diagnoserna depression och ångest förekommer ofta. De flesta som drabbas är dock inte sjukskrivna, utan finns kvar i arbetslivet. Det gör att många chefer möter anställda som har olika slags psykiatriska besvär. De behöver känna till hur de bäst kan stödja sina medarbetare, så att de kan fortsätta jobba.

Cheferna har det formella ansvaret för arbetsmiljön. De är nyckelpersoner när det gäller att förebygga sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och även när medarbetare som har varit sjukskrivna ska komma tillbaka till arbetsplatsen.

– Idag vet man ganska lite om chefernas kunskaper, erfarenheter och behov, säger Monica Bertilsson, forskare vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Frågar cheferna själva

I ett nytt forskningsprojekt ska hon och hennes kollegor studera chefers kunskap och erfarenhet, i förhållande till medarbetare med depression eller ångest. Projektet ska utmynna i förslag till åtgärder som kan göra chefer bättre rustade att möta och stödja anställda med psykisk ohälsa.

– Man kan säga att vi vänder på steken. Det finns utbildningar som riktar sig till chefer, men de bygger på antaganden om deras behov. Vi vänder oss direkt till dem som vi vill nå. Vi frågar cheferna själva vad de kan och vad de behöver.

Arbetsförmågan i centrum

En central fråga i projektet är hur depression och ångest påverkar arbetsförmågan. Det behöver chefer känna till om de ska kunna stödja sjuka medarbetare och anpassa deras arbetsuppgifter. Cirka 5 000 chefer ska få svara på frågor om detta i en webbenkät. De ska också få berätta vilket slags arbetsanpassning som de själva har gjort för medarbetare med psykisk ohälsa.

Cheferna ska även få tala om ifall de anser att det behövs sjukskrivning i ett antal fiktiva fall. De handlar om män och kvinnor med depression och ångest, med olika slags arbetsuppgifter. Forskarna antar att chefer som vet mer om ångest, depression och arbetsförmåga mer sällan kommer att rekommendera sjukskrivning. De som har egen erfarenhet av arbetsanpassning för anställda förväntas också se fler möjligheter för medarbetarna att vara kvar på arbetet.

– Vår hypotes är att de kommer att rekommendera sjukskrivning i mindre utsträckning, säger Monica Bertilsson.

Kunskap hos cheferna skulle alltså kunna bidra till att förebygga sjukskrivning.

Vad behöver cheferna?

I nästa steg kommer forskarna att samla in data från ett fyrtiotal första linjens chefer, som har egna erfarenheter av att ge stöd till deprimerade medarbetare. I fokusgrupper ska de diskutera hur de gjorde, vad som fungerade och vad de hade behövt för att kunna stötta bättre.

Det ska inte handla om ”mer pengar”, ”bättre HR-stöd” och liknande aspekter, beskriver Monica Bertilsson. Tonvikten ligger på vad cheferna – i sin chefsroll och som personer – skulle ha behövt för att stärka sin egen kapacitet.

I fokusgrupperna ska cheferna bland annat diskutera sina erfarenheter av hur depression påverkar arbetsförmågan. På det området behövs mer kunskap, konstaterar hon. Likaså om vilken arbetsanpassning som kan fungera för deprimerade anställda.

– Ofta pratar man bara om symptom och funktionsnedsättning, inte om arbetsförmågan.

Insats för bättre stöd

I slutändan ska forskarna utveckla en intervention, en åtgärd riktad till chefer. Avsikten är att göra dem bättre på att upptäcka och hantera psykisk ohälsa och nedsatt arbetsförmåga bland de anställda. Det skulle kunna vara till stor nytta på många arbetsplatser, menar Monica Bertilsson.

– Ofta har personer med depression och ångest besvär långt innan de blir sjukskrivna. Om de tidigt kunde få bättre stöd från sina chefer, skulle det möjligen kunna förhindra både sjukdomsdebut och sjukskrivning.

Även Försäkringskassan och sjukvården kan ha nytta av mer kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan, anser hon. Det skulle kunna skapa förutsättningar för bättre samverkan med arbetsplatserna när anställda är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Fakta

Projekt:
Chefens perspektiv – kunskap och behov i mötet med anställda som har nedsatt arbetsförmåga på grund av depression och ångest.

Forskare:
Monica Bertilsson, medicine doktor, leg. arbetsterapeut och forskare.

Högskola/institution:
Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Forskningsperiod:
2016–2018

Uppdatering: Här kan du läsa slutrapporten Chefens perspektiv – en saknad pusselbit 

Text: Margareta Edling