Nytt stöd om OSA för chefer i vård och omsorg

1 juni 2016 Lästid: 4 min
Porträttbild av Lotta Dellve, professor vid högskolan i Borås
Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås, har utvecklat vägledningen för chefer tillsammans med Andrea Eriksson, forskare vid KTH i Stockholm.

Foto: Ulf Nilsson

Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg. Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har tagit fram en vägledning för den som vill utveckla sitt ledarskap i både vardag och vid förändringar.

Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa utmaningar. Ofta betyder det att man ansvarar för många medarbetare, och ska kunna hantera ständiga förändringar i verksamheten.

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla från den 1 april 2016, lägger också ett större ansvar på alla chefer att skapa en bra arbetsmiljö.

– Det finns en efterfrågan från chefer på hur man ska hantera det här nya ansvaret. De nya föreskrifterna har gett de här frågorna en helt annan legitimitet, och därför känns det extra roligt att vi kommer ut med vägledningen just nu, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap på högskolan i Borås.

Det är Lotta Dellve och Andrea Eriksson, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som har tagit fram vägledningen i samarbete med en större grupp forskare inom arbetsmiljö och organisationsforskning.

– Vi har haft chefer inom vård och omsorg på olika nivåer i åtanke när vi utvecklat materialet. Men det fungerar bra för chefer i alla typer av verksamheter, säger Lotta Dellve.

Modeller för att skapa en bra arbetsmiljö

Vägledningen är indelad i korta kapitel som är pedagogiskt uppbyggda på samma sätt. Först kommer en teoridel, därefter frågor att reflektera och samtala kring. I slutet finns fler övningar, och tips på fördjupning för den som vill läsa mer.

Forskarna presenterar både välkända och nya forskningsbaserade modeller för att skapa en bra arbetsmiljö. Till exempel:

  • vikten av att ha en känsla av sammanhang på sitt jobb (KASAM-teorin)
  • att den som har höga krav på sig klarar mer om man samtidigt har resurser för att utföra sitt arbete, och en hög kontroll över hur man ska utföra det (krav-resurs-kontroll-teorin)
  • fördelarna med en balanserad kommunikation (ett forskningsprojekt som ligger till grund för Suntarbetslivs eget verktyg Bättre möten)

Grundläggande system för att arbeta med både arbetsmiljö och verksamhet finns också med i form av SAM-hjulet, med kartläggning, åtgärder, uppföljning och utvärdering.

– De första kapitlen handlar om chefernas egen hälsa och välbefinnande, och vikten av det. Sedan handlar det om chefens förutsättningar att göra sitt jobb, om resurser och motstånd i arbetet, och om hur man kan leda en arbetsgrupp på ett hållbart sätt.

– Det är viktigt med basförutsättningar för att kunna bygga en hållbar organisation, och vi beskriver hur de förutsättningarna ska se ut. I slutet beskriver vi också hur man kan leda i förändringsarbete – det har vi fått starka önskemål om bland de chefer som fått lämna synpunkter, säger Lotta Dellve.

Testat materialet på femhundra chefer

Forskarna har testat materialet på chefer i tio arbetsgrupper, främst inom kommunal vård och omsorg, för att det skulle bli så ändamålsenligt som möjligt. Femhundra chefer inom äldreomsorgen har också fått prova delar av innehållet i materialets dialogfrågor, övningar och modeller. Det gjorde de inom ramen för en ledarutbildning de gick vid Högskolan i Borås, och där Lotta Dellve undervisar.

Bra att använda i grupp

Den nya vägledningen finns att ladda ner kostnadsfritt på flera webbplatser, bland annat här på Suntarbetsliv. Det går förstås att läsa den själv och att ta del av enstaka kapitel. Men helst vill Lotta Dellve att den används i en grupp av chefer som träffas regelbundet under en period. En samtalsledare kan hjälpa gruppen att komma framåt.

– Samtalsledaren kan vara en HR-person, någon från företagshälsan eller kanske en av de chefer som deltar. Huvudsaken är att man ger sig tid att reflektera tillsammans över sin roll som chef och ledare. Det tar visserligen tid, men ger energi och ny kunskap att träffa andra i liknande situationer.

Artiklar: Forskning

Tips

Hämta vägledning och arbetsmaterial hos Institutet för stressmedicin nedan.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Text: Åsa Hammar