Liza Wikström och Tom Norrgård Vindelns kommun

I Vindelns kommun har alla chefer och skyddsombud gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, bland dem Liza Wikström, enhetschef. HR-konsulten Tom Norrgård har tagit initiativet.

Foto: Kristofer Samuelsson

Arbetsmiljöutbildningen - så gör andra

Nu används Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i många kommuner, landsting och regioner i landet. Och alla gör olika! Suntarbetsliv har samlat några röster för att höra hur det kan gå till att genomföra den.

Vindeln är bland de första kommunerna som har utbildat alla sina chefer och skyddsombud i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Vindeln är en liten kommun med omkring 5000 invånare. Chefer och skyddsombud, tillsammans ett åttiotal personer, gick utbildningen i fyra grupper under hösten 2016.

Tom Norrgård, HR-partner, och tre huvudskyddsombud, två från Kommunal och ett från Lärarförbundet, genomförde den tillsammans två dagar i veckan under hösten 2016.

– Jag tog kontakt med cheferna för kommunens förvaltningar och bad att få låna deras huvudskyddsombud till utbildningen. De sade ja allihop, berättar Tom Norrgård.

Tända ljus och lugn musik

Själva utbildningen ägde rum på kommunens särskilda boende Älvbacken. Deltagarna möttes av bord ställda i grupper för fyra till sex personer, tända ljus, lugn musik, frukt och fika och en dagordning på ett blädderblock. Efter varje pass frågade utbildningsledarna: vad tar du med dig från den här dagen? Varje halvdag avslutades med gemensam lunch.

Utbildningen pågick under sex halvdagar, då Tom Norrgård eller hans chef Göran Dahle, HR-strateg, tillsammans med ett av skyddsombuden gick igenom en modul vid varje tillfälle. Förutom utbildningen fick deltagarna lära sig om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), vid en sjunde träff som hölls av en utomstående konsult.

Nu fortsätter arbetsmiljöarbetet på respektive förvaltning. Det kommer att kompletteras med kvartalsvisa träffar mellan HR-avdelningen och kommunens huvudskyddsombud.

Vi har haft arbetsmiljöutbildningar tidigare, men då gick det snabbt tillbaka till det gamla. Nu vill vi hålla i arbetsmiljöarbetet, säger Tom Norrgård.

Förberedelse skapar trygghet

Det var lite pirrigt att vara med och hålla i en utbildning för en stor grupp chefer och skyddsombud, varav hon dessutom kände många, tycker Anna Hägglund, huvudskyddsombud för Kommunal och undersköterska i kommunens personalpool för äldreboenden.

– De andra två skyddsombuden jobbar ju i skolans värld och arbetar med pedagogik i sitt jobb. Det var nog ett större steg för mig, säger hon.
Men det gick bra, mycket tack vare det enkla digitala upplägget och den vägledning som finns för utbildningsledarna i själva utbildningen.

– Dessutom ägnade jag och Tom en hel del tid åt förberedelsearbete, och det gjorde mig trygg i min roll som utbildare, säger Anna Hägglund.

Här hittar du en film om hur Vindelns kommun har använt arbetsmiljöutbildningen.

Region Gävleborg använder sig av företagshälsan

Region Gävleborg och ett par norrlandskommuner har en gemensam företagshälsa som fått i uppdrag att hålla i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inom området.

– Vi har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och kan säkra en bra pedagogisk kvalitet på utbildningen, säger Bo Wallbäcks, förvaltningschef på företagshälsan.

De som gått utbildningen har blivit väldigt inspirerade

Företagshälsan har skapat en förkortad variant på två dagar.

– Vi har framför allt tagit bort en del filmer och poddar, och lägger mer fokus på Arbetsmiljölagen, SAM-hjulet och de partsmässiga rollerna, säger Bo Wallbäcks.

Företagshälsan genomför också en del andra utbildningar om arbetsmiljö som komplement. Det gäller bland annat hot och våld, rehabilitering och de nya föreskrifterna om OSA.

Chefer och skyddsombud håller i utbildningen

I Lunds kommun är det chefer, HR och skyddsombud som turas om att hålla i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. HR-strategen Nina Månsson håller ihop gruppen, och stöttar och uppmuntrar.

– Det är en bra form, men en utmaning att hitta dem som har tid att arbeta med detta, säger Nina Månsson.

Eget material om friskfaktorer

Gruppen har tillsammans med Nina Månsson utarbetat en egen variant av utbildningen genom att korta ner några av utbildningens moduler och lägga till ett eget material om friskfaktorer.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är ju helt digital. I Lund får deltagarna också del av texterna från den digitala plattformen på papper, i ett kortat format.

Lars Öst, huvudskyddsombud för Vision i Lund, höll i höstens omgång av utbildningen tillsammans med en HR-konsult.

– Det är bra att arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter är utbildningsledare tillsammans. Då kan kursdeltagarna identifiera sig med en av utbildningsledarna, säger han.

Eva Mårtensson-Carlsson, enhetschef på ett äldreboende, kommer att vara med och utbilda en grupp under våren.

– Arbetsmiljö är ju något vi jobbar med hela tiden, även om man inte alltid tänker på det till vardags. Det här blir ett sätt att lägga fokus på det utan att göra det för stort och krångligt, säger hon.

Skyddsombud turas om att medverka i Nacka

I Nacka kommun är det Anna-Maria Olander-Jahnsson, HR-utvecklare, som är ansvarig och utbildningsledare för alla träffar. En grupp skyddsombud turas om att medverka, en vid varje träff. Skyddsombuden kommer idag från Kommunal, Vision och de båda lärarfacken.

Kommunen har liksom många andra genomfört utbildningen en gång under hösten 2016, och planerar nu för minst två utbildningstillfällen per år.

Anna-Maria Olander-Jahnsson har tagit fasta mycket på de konkreta exemplen på arbetsmiljöarbete som finns med i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i form av bland annat radiopoddar. En av poddarna handlar om en skola i Örebro som använder en digital metod för att snabbt mäta arbetsklimatet, på sittande möten.

– Jag blev så intresserad av metoden att jag ringde upp skolan och fick fler detaljer om hur de gjorde. Nu använder flera skolor i Nacka själva den här metoden, berättar Anna-Maria.

Jenny Hjelte, skyddsombud för Kommunal i Nacka, har varit med och håller i ett par träffar. Det är det partsgemensamma draget som är den stora vinsten med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, menar hon.

– Jag tycker det är jättebra att Suntarbetsliv har tagit fram den här utbildningen. Det märks att den är gjord tillsammans med båda parter. På det här sättet blir det tydligt vad parterna är överens om. Min upplevelse är att de som gått utbildningen blivit väldigt inspirerade och förstår att arbetsmiljöarbete är något man gör tillsammans, säger Jenny Hjelte.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en del i parternas gemensamma avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Text: Åsa Hammar, 25 april 2017

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?