En skjuts framåt för arbetsmiljöarbetet

17 oktober 2017 Lästid: 6 min
susanne persson och sofia johansson står på en gräsmatta och gör high five mot varandra. de är glada. susanne persson har en vit tröja, sofia johansson har en grå tröja.
Susanne Persson, skyddsombud, och Sofia Johansson, enhetschef, har samarbetat för att skapa en ny organisation på sin avdelning. I det arbetet har de haft stor nytta av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Foto: Anna Fridell Talvitie

En nystart för arbetsmiljöarbetet – det blev resultatet av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för Sofia Johansson, enhetschef på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

– Nu känner jag att det går att jobba fram en förändring, tillsammans med skyddsombud och medarbetare på min avdelning, säger Sofia Johansson.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i kommun- och regionsektorn, och vänder sig till både chefer och skyddsombud. Materialet finns kostnadsfritt tillgängligt på suntarbetsliv.se.

Region Sörmland började använda arbetsmiljöutbildningen i februari 2017.  Sofia Johansson, enhetschef för Ortopedi- kirurgi- och geriatrikavdelningen på Kullbergska sjukhuset, gick i den första gruppen med omkring 30 deltagare. Hon hade just blivit chef, och det var hennes första chefsjobb.

– Jag blev väldigt inspirerad och kände att det finns massor av saker jag vill jobba med. Men var ska man börja? Det måste ju ske systematiskt.

Utgick från medarbetarenkäten

Det löste sig ganska snabbt, för strax efter att hon gått utbildningen redovisades resultaten från Region Sörmlands senaste medarbetarenkät.

– Den blev en naturlig utgångspunkt för att börja jobba med arbetsmiljön på vår avdelning, säger Sofia Johansson.

Enkäten visade bland annat att många på avdelningen saknade det teamarbete mellan undersköterskor och sjuksköterskor som tidigare var självklart, och som hade urholkats de senaste åren på grund av sjuksköterskebristen.

– Men nu har vi en bra bemanning och ändå hittade vi inte tillbaka till teamarbetet. Dessutom var det trångt och rörigt inne på expeditionen, där alla sjuksköterskorna trängdes. Undersköterskorna hade ett eget litet rum där de skötte sitt arbete.

Arbetsgrupp gav förslag

Sofia Johansson tillsatte en arbetsgrupp som bestod av tre undersköterskor och tre sjuksköterskor. Gruppen träffades ett par gånger under vår och tidig höst, och föreslog därefter en uppdelning av de 34 medarbetarna på fyra vårdlag, där undersköterskor och sjuksköterskor skulle börja arbeta tillsammans i team igen. De hade också idéer om hur man kunde skapa arbetsro på expeditionen.

Alla tyckte inte det var en bra idé, och på en arbetsplatsträff kom istället ett nytt förslag upp – att personalgruppen fortsätter som idag men delar upp sig på två lag med två olika expeditioner.

– Så nu har vi två förslag att ta ställning till. Vi kommer att rösta nu i dagarna om vilket vi ska använda. Sen kör vi det som får flest röster till mars 2018 och utvärderar efter det, säger Sofia Johansson.

Utbildningen skapade en samsyn

Sjuksköterskan Susanne Persson är skyddsombud för Vårdförbundet på Sofia Johanssons avdelning. Hon gick också arbetsmiljöutbildningen under vintern, tillsammans med Kommunals skyddsombud Christina Karlsson på samma avdelning. Utbildningen gav den energi hon behövde efter många år med förtroendeuppdrag från och till, tycker hon.

– Vi har i princip stått utan chef i många år. Så när först Sofia och sedan vi gick utbildningen i januari, fick vi samma grund att stå på. Det har gett oss en samsyn på vad vi ska jobba för tillsammans.

Arbetsmiljöarbetet har fått en skjuts framåt på avdelningen med utbildningens hjälp. Men det har också betytt mycket att få en ny och engagerad chef, menar Susanne Persson.

– Arbetsmiljöarbete handlar mycket om att få till en kommunikation mellan kollegor, att få alla delaktiga. Sofia har gett oss möjlighet till det.

Ledningsgruppen gjorde årshjul

Arbetsmiljöutbildningen har satt igång ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete på hela Kullbergska sjukhuset, eftersom de flesta vårdenhetschefer och skyddsombud på sjukhuset gick utbildningen samtidigt. Ledningsgruppen har nu gjort ett årshjul och tillsammans bestämt hur de ska styra arbetsmiljöarbetet från ledningsnivå.

– Den här månaden pratar vi till exempel om hot och våld på alla våra avdelningar, och vi kommer att ha ett tema om sjukfrånvaro – med föreläsningar och diskussioner på arbetsplatsträffar på alla avdelningar. Det är skönt att veta att de andra jobbar med samma sak, säger Sofia Johansson.

Kör arbetsmiljöutbildningen tre heldagar

charlotte isoz, porträtt rakt framifrån, brunt bakåtstruket hår och stora ljusa glasögon, ser glad ut.Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning kan genomföras på många olika sätt. I  Region Sörmland är det HR-specialisten Charlotte Isoz som håller i den, med stöd av fyra huvudskyddsombud från Kommunal, SACO, Vision och Läkarförbundet.

– Vi gjorde så att alla huvudskyddsombud som ville fick vara med de två första omgångarna av utbildningen för att lära känna utbildningen och känna att det här är något som de ställer upp på. Nu är flera av dem med som utbildningsledare, säger Charlotte Isoz.

De har lagt upp utbildningen så att de kör den under tre heldagar, utspridda på varannan vecka.

– Vi har anpassat en del för att få in våra egna rutiner och processer. En kollega till mig berättar om Region Sörmlands rehabiliteringsprocess. Vi har också haft besök av den som är ansvarig för arbetsskador för att prata om de försäkringar vi har från AFA Försäkring, säger Charlotte Isoz.

bild snett uppifrån på hanna älgekrans, ung blond tjej med allvarlig min.Hanna Älgekrans, huvudskyddsombud från Vision och ordförande i Vision Sörmland, gick i första omgången. Nu sitter hon med så ofta hon kan, särskilt vid första utbildningstillfället.

– Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är så bra och utvecklande, för den berättar om arbetsmiljöarbete på en övergripande nivå och betonar hur viktigt det är med samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud, säger hon.

 

Arbetsmiljöutbildningen populär

Under 2017 har Charlotte Isoz och Region Sörmlands huvudskyddsombud hunnit utbilda fyra grupper med ett trettiotal deltagare, chefer och skyddsombud tillsammans. De planerar att fortsätta med lika många nästa år. Och arbetsmiljöutbildningen är populär – det har varit fullt och kö till alla grupper.

Utvärderingarna visar också att deltagarna är väldigt nöjda, och nästan alla kan tänka sig att rekommendera utbildningen till någon annan.

– Jag tycker själv det här är så viktigt. Hos oss, liksom i många regioner, finns det ett stort behov av att jobba med arbetsmiljön. Vi behöver skapa en hållbar arbetsmiljö och därigenom bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Charlotte Isoz.

Verktyg och stöd

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

  • är framtagen i samverkan mellan de fackliga organisationerna, Sveriges kommuner och landsting samt Sobona
  • bygger på att chefer och skyddsombud genomför utbildningen gemensamt
  • genomförs i grupp

Här får du veta allt du behöver för att komma igång med arbetsmiljöutbildningen! 

Få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen

Känns systematiskt arbetsmiljöarbete fortfarande komplext och omfattande? Sänk trösklarna och kom igång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

Två kvinnor ser på varandra. Bild från verktyget Samverkstan. I SAM-verkstan får ni hjälp att:

  • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
  • Involvera arbetsgruppen
  • Kartlägga nuläget
  • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Text: Åsa Hammar