Ung och ny på jobbet – så kan chefen stötta

12 december 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Många unga är stressade och mår dåligt de första åren de börjar arbeta.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, hade ett webbinarium om unga i arbetslivet. Där gav flera forskare tips på hur man kan stötta unga de första åren.

Här är några av tipsen:

 • Stötta unga att ha bra arbetsrutiner.
 • Skapa tydliga ramar för vad den anställde ska göra.
 • Ge den unga personen en tydlig introduktion, och följ upp den efter en tid.
 • Skapa ett stöttande klimat, och se till att skyddsombud och arbetskamrater också är med och stöttar.
Kvinnlig hemtjänstpersonal vid bil
Unga på jobbet har ofta låg kontroll över arbetsdagen, särskilt de som jobbar med människor. Skapa tydliga ramar och hjälp till att prioritera – det är några råd till chefer som har unga medarbetare.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Många unga är stressade och mår dåligt de första åren de börjar arbeta.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, hade ett webbinarium om unga i arbetslivet. Där gav flera forskare tips på hur man kan stötta unga de första åren.

Här är några av tipsen:

 • Stötta unga att ha bra arbetsrutiner.
 • Skapa tydliga ramar för vad den anställde ska göra.
 • Ge den unga personen en tydlig introduktion, och följ upp den efter en tid.
 • Skapa ett stöttande klimat, och se till att skyddsombud och arbetskamrater också är med och stöttar.

Många unga kämpar med sin psykiska hälsa de första åren i arbetslivet. Det är stor skillnad på att gå i skola och att ha ett arbete. Här kommer några tips på hur arbetsgivare kan stötta unga nyanställda – och vad de unga själva kan göra.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning bland unga i åldern 16-29 år. Kvinnor är mest drabbade. Hur kan arbetsgivare stötta och förebygga så att unga vuxna får ett hälsosamt arbetsliv?

Först och främst genom att förstå vilken skillnad det är att gå från många år i skola till en yrkesroll. Det menar Monica Bertilsson, legitimerad arbetsterapeut och lektor i folkhälsovetenskap.

Hon forskar bland annat om psykisk ohälsa i arbetslivet med fokus på chefer. Nyligen deltog hon i ett webbinarium som arrangerades av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, med rubriken Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa.

Stötta unga till goda arbetsrutiner

För unga vuxna innebär klivet från skolan in i arbetslivet att man behöver lära sig en helt ny roll, menar Monica Bertilsson.

I skolan arbetar man mot tydliga kunskapsmål som man tentar av. Eleverna har också ett nära samarbete med lärare som inte har samma auktoritära roll utan mer fungerar som en slags coach och ger mycket stöd. Arbetsdagarna är kortare med stor frihet när och var man gör saker. Upplägget är tydligt och mäts hela tiden med betyg.

monica-bertilsson

Det är inte enkelt för en ung vuxen att snabbt anpassa sig.

Monica Bertilsson, lektor i folkhälsovetenskap

På en arbetsplats är det annorlunda. Där har man ofta en låg kontroll över arbetsdagen, särskilt i yrken där man arbetar med människor.

– Det ligger också ett stort ansvar på individen med många skyldigheter. Det är inte enkelt för en ung vuxen att snabbt anpassa sig till ett helt nytt sätt att tänka och arbeta på. Chefer behöver ha en organisation för att stötta unga till goda arbetsrutiner och vanor.

Satsa på en bra introduktion

Monica Bertilsson lyfter GUNGA-studien från Karolinska Institutet (som Suntarbetsliv berättar om i den här artikeln). Studien ger viktig kunskap och insikter om hur svårt unga vuxna tycker det är att finna sin roll i arbetslivet. Bland annat efterlyser de unga mer stöd och handledning från chef och kollegor. Men de upplever också hög arbetsbelastning och bristande resurser.

Chefer i sin tur upplever att de unga är uttröttade av skolan de precis kommer ifrån, och att de har höga krav på sig själva. Samtidigt finns en uppfattning från cheferna att unga inte klarar av arbetslivets krav och att de kanske valt fel yrke.

Här tycker Monica Bertilsson att man som chef behöver vara lite mer självkritisk.

Vi har en viss tendens att lägga ansvar för psykisk ohälsa på individen.

Monica Bertilsson, forskare vid Göteborgs universitet

– Vi har en viss tendens att lägga ansvar för psykisk ohälsa på individen. Trots att forskning visar att om arbetsplatsen inte fungerar bra, ökar risken för depression och utmattning.

Chefer i studien lyfter bra introduktion som en lösning. För att undvika stress behöver man också vara tydlig med vad som inte förväntas av arbetstagaren, menar Monica Bertilsson.

Skapa tydliga ramar och arbetsuppgifter

Elin Frögéli är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Hon har bland annat studerat utmaningar och framgångsfaktorer vid introduktion av nya medarbetare i arbetslivet. Yrkeskategorierna har varit exempelvis sjuksköterskor, lärare, socionomer och poliser men också från det privata näringslivet.

– Vi vet att den första tiden i arbetslivet präglas av stor osäkerhet och stress över flera saker. Som till exempel den egna rollen, kompetensen och den sociala inkluderingen. Det ökar risken att utveckla psykisk ohälsa. Stressen riskerar även att följa med under arbetslivet och ge långsiktiga konsekvenser som depression, sömnbesvär och tankar på att lämna yrket.

Elin Frögeli

Ju tydligare ramar man får för det egna ansvaret, desto klarare blir ens egen roll.

Elin Frögéli, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet

Det spelar alltså roll om vi minskar stressen och den psykiska ohälsan tidigt i arbetslivet, menar Elin Frögéli. Då finns det flera saker man kan göra.

– Ju tydligare ramar man får för det egna ansvaret, desto klarare blir ens egen roll. Om arbetsuppgifterna är tydliga i relation till den förmåga man har i början, så ökar också känslan av handlingskraft. Och om kollegorna tar emot en på ett bra sätt, blir den sociala tryggheten större.

Elin Frögéli ger en rad konkreta tips och råd om hur man som arbetsgivare kan göra (se faktaruta)

Involvera skyddsombud och medarbetare

Med på webbinariet fanns också Johan Lundqvist som är HR-strateg på Region Blekinge. Han tyckte det var intressant att unga medarbetare och chefer har så olika bild av problemen med ungas psykiska ohälsa. Chefer behöver checka av kontinuerligt hur man har det på arbetsplatsen, för att se vad som kan förbättras, menade han.

– Chefen har ett stort ansvar, men vi behöver också involvera skyddsombud och medarbetare i det här arbetet. Och ett stöttande klimat är jätteviktigt, inte bara för nya medarbetare utan för alla.

För dig som är ny på jobbet – använd dig av proaktivt lärande

 • Reflektera kring det egna behovet av att lära.
 • Be en mer erfaren kollega att visa hur man gör en arbetsuppgift.
 • Prova på en ny uppgift.
 • Efterfråga och ta emot feedback och reflektera kring det egna utförandet.
 • Läs på och efterfråga information.

Källa: Elin Frögéli, forskare vid Karolinska Institutet

Ett hållbart arbetsliv från början

När ni får en ny ung medarbetare – så kan du som chef skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv:

 • Var tydlig med vad arbetsuppgifterna innebär, vad gäller innehåll och omfattning.
 • Ge information om vilket ansvar medarbetaren har.
 • Berätta om arbetsprocesser och rutiner.
 • Erbjud hjälp att planera arbetet och att prioritera bland arbetsuppgifter.
 • Ge feedback på utfört arbete och avsätt tid för strukturerad avstämning kring hur det fungerar i den nya rollen.
 • Uppmuntra medarbetaren till frågor och till att vara proaktiv i sitt lärande.

Källa: Webbinariet Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa. 

Checklista för en bra introduktion

Den som får en bra introduktion

 • känner sig välkommen och uppskattad
 • kommer snabbt in i jobbet och förstår sin roll
 • kan tidigt använda sin kompetens på ett bra sätt
 • blir trygg i arbetsgruppen och vet vem den kan fråga
 • vågar ställa frågor.

introduktionAnvänd Suntarbetslivs checklista för introduktion

 • innan den nyanställde kommer till arbetsplatsen
 • första dagen på arbetsplatsen
 • första veckan
 • första månaden
 • efter tre – sex månader.

Här hittar du checklistan!

 

Text: Pernilla Fredholm
Kontakt: [email protected]