Ett team som har kul ihop! På Barn- och ungdomshabiliteringen i Lidköping tar man hand om varandra, och alldeles särskilt om de nyanställda. En bra introduktion är viktig för att kunna jobba bra ihop, menar de.

Foto: Anna Rehnberg

Gamla rävar stöttar nya kollegor

Barn- och ungdomshabiliteringen i Lidköping är en liten arbetsplats med låg personalomsättning. Suntarbetsliv besöker en arbetsplats som värnar om sina erfarna ”gamla rävar” och månar om nyanställda genom god introduktion.

Det är tisdag vilket betyder teamdag på förmiddagen. De två teamen sitter i var sitt stort, luftigt rum och går igenom aktuella patienter. Att arbeta i team är själva grundbulten i habiliteringsarbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

– Det är fantastiskt roligt att arbeta i team, men det kanske inte passar alla. Det krävs att man både kan omdefiniera vad man gör i teamet och kunna stå upp för sitt perspektiv, säger kuratorn Maria Svensson.

Maria har arbetat på habiliteringen i tjugo år. Hon menar att det är speciellt att arbeta i team. Därför är det viktigt med rekrytering, introduktion och att finna balans i teamen.

– Teamet blir lite annat varje gång en ny kommer in. Byts en ut förändras allas roller lite. Jag skulle inte önska att någon i mitt team slutar, men när det sker får man en chans att konfronteras med egna invanda mönster, vilket är positivt, anser Maria.

Omsorgsfull introduktion

Att få nya att trivas är högt prioriterat. ”Snäll, mod, tålamod” står det skrivet på Ylva Kjelléns anslagstavla ovanför skrivbordet. Orden säger något om den anda hon som enhetschef vill skapa med personalen. Det är också egenskaper hon efterlyser vid rekrytering.

– Att vara snäll är jätteviktigt – också mot sig själv. Att ha mod att våga säga ifrån är också att vara snäll. Och tålamod, ja det behöver vi alla. Inte minst här där vi arbetar långsiktigt och följer våra patienter från noll till arton år.

Det är dock inte ofta en tjänst blir ledig på barn- och ungdomshabiliteringen, konstaterar Ylva. Habiliteringen ligger i en vacker tegelbyggnad med ståtliga lindar utanför och Lidans strömmande vatten ett stenkast bort. Den vackra miljön och det faktum att de flesta har eget kontor bidrar säkert till trivseln. Men viktigast är kanske ändå stämningen och den omsorgsfulla introduktionen.

Fadder och mentor

– Vi har en schemalagd introduktion som löper över minst fyra veckor. Fokus är att få träffa patienter så fort som möjligt tillsammans med personal inom samma yrkesprofession eller någon annan yrkesprofession och därefter träffa patient självständigt. Att träffa patient snabbt vill all ny personal göra har vi lärt oss genom åren, säger Ylva.

– Det är den mest omfattande introduktion jag fått på någon arbetsplats, säger kuratorn Ann-Marie Digerstedt. Här fick jag fadder och mentor och dessutom alltid någon att tala med.

Mentorn sitter vägg i vägg och visar sig vara Maria Svensson.

– Som mentor introducerar man någon med samma yrke. Det handlar inte enbart om de specifika arbetsuppgifterna utan också om gränssättning, att komma hem från jobbet och inte överprestera. Som fadder går man in för att få den nya att trivas, komma till det gemensamma kaffet, till tisdagsfikat, fredagsquizet och andra gemensamma aktiviteter. Det är en livslång uppgift, säger hon och skrattar.

Husbok

Förutom fadder och mentor får nyanställda en husbok, berättar Ylva Kjellén.

– Boken innehåller fakta som inte finns nerskrivna men som du förväntas kunna. De står i bokstavsordning, från adresser, ATP och arbetskläder till återsamlingsplats och öppettider.

Den nyanställde får också en timme på tu man hand med var och en i teamet. En chans att lära känna varandra på ett lite djupare plan. Just möjligheten att se och bli sedd och ha en positiv, öppen kommunikation är något alla lyfter fram som hälsofrämjande för hela personalgruppen.

– Jag tror det är en fördel att vi är en liten enhet där alla har möjlighet att lära känna varandra, säger Ylva.

Lyxigt att få gå bredvid

– Det är ett gott betyg att man som anställd vill stanna kvar, säger arbetsterapeuten Lisa Andersson som avnjuter sin lunchsallad på altanen.

Mittemot sitter specialpedagogen Susanne Ivner Oldin, som är på väg att byta från vuxenhabiliteringen i Skövde till tjänsten på barn- och ungdom i Lidköping.

– Jag känner mig redan väl bemött, säger Susanne. Jag kommer att få både fadder och mentor. Dessutom kommer pedagogen jag efterträder att göra punktinsatser under hösten inom utredningar som jag ännu inte har någon erfarenhet av. Det känns lyxigt att få gå bredvid och lära mig det nya.

Gamla rävar behöver lotsa in de nya

Arbetsdagen går mot sitt slut och sjukgymnasten Maria Hofling och arbetsterapeuten Inger Forslund träffar dagens sista patient. Sexårige Edvin föddes med ryggmärgsbråck. Han verkar pigg och glad när Maria skojar med honom. Men mamma Hanna berättar att han haft mycket ont på sistone och svårt att sova. En barnneurolog finns med på länk, tillsammans går de igenom Edvins behandling och vad som behöver ändras.

– Ingen patient är den andra lik. Därför är det svårt på arbetsplatser där det saknas erfaren personal. Vi gamla rävar behövs i teamen för att tryggt lotsa in de nya. Här får du vara ny i flera år, säger Maria Hofling som började på habiliteringen 1991.

Att vara prestigelös och ha roligt på jobbet är också betydelsefullt, anser Maria. På jobbet finns en professionell humoristisk anda både gentemot patienter, deras anhöriga och kollegor.

– Patienterna har det ju tungt ändå, de har bestående funktionshinder. Det gäller att hitta gemensamma glädjeämnen.

Personalen har också stor empati och omsorg om varandra, menar hon.

– Det ligger kanske i yrket – vi jobbar ju med empati.

Orden på Ylvas tavla dröjer sig kvar: ”Snäll, mod, tålamod” – just den anda som genomsyrar barn- och ungdomshabiliteringen i Lidköping.

Enhetschefen Ylva Kjellén utanför entrén till Barn- och ungdomshabiliteringen. Den som vill bli anställd här behöver vara snäll, både mot andra och sig själv.

Text: Anna Rehnberg, 01 september 2020

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...