FORSKNING PÅ 5

Teamets betydelse för socialsekreterare

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Vad får dig att känna trivsel och glädje i ditt arbete?
  • Har du och dina kollegor förutsättningar att stärka varandra i arbetet?
  • Kan teamstärkande aktiviteter vara något för er?
Glödlampa.

Veta mera

Nycklar för att trivas på jobbet

Medarbetare som upplever att de är en del av ett team och som har en chef med rätt förutsättningar, trivs bättre på jobbet och vill oftare stanna i yrket. Det är slutsatserna av ett projekt med teamstärkande aktiviteter bland socialsekreterare.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Ha teamstärkande aktiviteter
  • Satsa på arbetsledarutveckling
  • Erbjud introduktionshandledning

Stöd för att stärka teamet och chefen

I forskningsprojektet fick deltagarna prata om hur de kunde jobba mer som ett team. De testade teamstärkande aktiviteter som i hög grad utgick från det gruppen ville utveckla. Nyutexaminerade medarbetare fick särskilt stöd genom handledning och introduktion. Chefer och arbetsledare fick utbildning och handledning för att utveckla sitt ledarskap.

Hur kan socialsekreterares arbetssituation förbättras?

Forskaren hade tidigare sett att arbetssituationen för socialsekreterare försämrats. Det gällde framför allt dem som jobbade med utredningar av barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Sjukskrivningstalen ökade, fler övervägde att byta yrke och fler funderade på att sluta på sin arbetsplats. Störst var försämringarna bland dem som var nya i yrket.

Teamets stöd bidrar till högre trivsel

Arbetsplatser där medarbetarna kände mer stöd av varandra, hade en bra introduktion och hade en chef med goda förutsättningar att leda arbetet hade också en högre trivsel.

Om forskningsprojektet

Pia Tham är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hennes forskningsprojekt ”Socialsekreterares arbetsvillkor – vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet?” kan också vara relevant för andra yrkesgrupper som möter människor i sitt arbete, till exempel inom äldreomsorgen, personal inom förskola och skola, och inom hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa hela forskningsrapporten

Dialog

Hur kan ni stärka teamet? Prata om det!

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Grupper och team går att utveckla och det är värt att göra det.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Vad bidrar till trivsel och arbetsglädje i vår arbetsgrupp?

Fråga 2

Hur kan vi stärka teamarbetet hos oss?

Fråga 3

Hur kan vi göra för att introducera nya medarbetare på bästa möjliga sätt?

Fråga 4

Vilket stöd behöver vi som arbetsgrupp för att teamarbete ska fungera bra?