DIALOGSTARTARE

Teamets betydelse för socialsekreterare

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Vad får dig att känna trivsel och glädje i ditt arbete?

  • Har du och dina kollegor förutsättningar att stärka varandra i arbetet?

  • Kan teamstärkande aktiviteter vara något för er?

Glödlampa med varmt ljus.

Veta mera

Nycklar för att trivas på jobbet

Medarbetare som upplever att de är en del av ett team och som har en chef med rätt förutsättningar, trivs bättre på jobbet och vill oftare stanna i yrket. Det är slutsatserna av ett projekt med teamstärkande aktiviteter bland socialsekreterare, som forskaren Pia Tham har arbetat med.

Det forskarna gjorde var att låta deltagarna prata om hur de kunde jobba mer som ett team. De testade teamstärkande aktiviteter som i hög grad utgick från det som gruppen ville utveckla. Nyutexaminerade medarbetare fick särskilt stöd genom handledning och introduktion. Chefer och arbetsledare fick utbildning och handledning för att utveckla sitt ledarskap.

I sin tidigare forskning hade Pia Tham sett en försämring av socialsekreterares situation framförallt hos dem som jobbar med utredningar av barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Det hade blivit högre sjukskrivningstal, fler som övervägde att byta yrke och funderade på att sluta på sin arbetsplats. Störst var försämringarna bland dem som var nya i yrket. Forskningen visade att på arbetsplatser där medarbetarna kände mer stöd av varandra, hade en bra introduktion och hade en chef med goda förutsättningar att leda arbetet så var trivseln högre.

Pia Tham är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hennes forskning kan också vara relevant för andra yrkesgrupper som möter människor i sitt arbete, till exempel inom äldreomsorgen, personal inom förskola och skola, och inom hälso- och sjukvården.

 

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Titta på filmen om forskningen! Ta sedan hjälp av frågorna nedanför och reflektera i mindre grupper. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Nedräkningen för nästa fråga startas automatiskt. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.
Fråga 1

Vad bidrar till trivsel och arbetsglädje i vår arbetsgrupp?

Fråga 2
Hur kan vi stärka teamarbetet hos oss?
Fråga 3
Hur kan vi göra för att introducera nya medarbetare på bästa möjliga sätt?
Fråga 4
Vilket stöd behöver vi som arbetsgrupp för att teamarbete ska fungera bra?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni reflekterat kring teamets betydelse för en god arbetsmiljö, och vad det kan innebära för er. Men för att få till en förändring är det viktigt att hålla dialogen igång. Prata ihop er: Vad kan vara nästa steg för just er? Har ni behov av teamstärkande aktiviteter, handledning eller introduktion av nya medarbetare? Eller vill ni ha tips på hur andra gör, verktyg för fortsatt arbete eller fördjupning om forskningen? Det finns här. Lycka till!

Fördjupning

Läs mer om forskningen

Vill ni fördjupa er i forskningen om socialsekreterares arbetssituation? Här finns slutrapporten:
Hand håller i mobil.