DIALOGSTARTARE

Hållbar introduktion – välkomna nya på jobbet

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Kommer du ihåg hur det var att vara ny på jobbet?

  • Är det lätt att vara ny hos er?

  • Behöver ni prata mer om hur ni introducerar nya hos er?

Två myror bär ett rött äpple ovanför sig.

Veta mera

Så blir det en bra start för nya på jobbet

Genom att anpassa arbetsbelastningen, främja relationer, samtala om roll och uppdrag och stötta i planeringen blir det en hållbar introduktion för nya medarbetare.

Att vara ny i yrket eller ny på ett jobb innebär ofta en period av osäkerhet, höga krav och en känsla av att vara ensam. Detta har Petter Gustavsson och andra forskare vid Karolinska institutet studerat och kommit fram till vad som behövs för en hållbar introduktion. I studien ingick bland annat nyutexaminerade lärare, socionomer, sjuksköterskor och läkare.

För att starten ska bli bra och den nya medarbetaren komma in i arbetet och bli självständig behöver det finnas en introduktionsplan för de första tre månaderna. Den nya medarbetaren behöver få information lite i taget, för att inte känna sig överbelastad av alla intryck. Det är många människor att lära känna, uppgifter, rutiner och system att lära sig.

Det gäller att både ta vara på det engagemang som nya på jobbet har och samtidigt inte överbelasta. Den nya medarbetaren behöver få tid att lära känna sina kollegor, ha lagom många och lagom svåra arbetsuppgifter. Det är också viktigt att ha ett nära stöd av en utsedd person, för att kunna ”bolla” frågor som dyker upp. Den som är ansvarig behöver också följa upp och återkoppla hur det går då och då. Det är ett sätt att anpassa introduktionen så att den blir så bra som möjligt – en hållbar introduktion.

Allt detta bidrar också till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Titta på filmen om forskningen! Ta sedan hjälp av frågorna nedanför och reflektera i mindre grupper. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Nedräkningen för nästa fråga startas automatiskt. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.
Fråga 1
Vad är bra med vårt upplägg av introduktioner för nya?
Fråga 2
Vilka utmaningar har nya på jobbet hos oss?
Fråga 3
Hur följer vi upp introduktionen av nya?
Fråga 4
Hur kan vi utveckla våra introduktioner?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni fått ta del av forskning om introduktioner och hur de kan genomföras så att nya på jobbet känner sig välkomna och får en bra start. Ni har kanske identifierat några områden ni behöver jobba vidare med?

Här nedan finns tips på verktyg som stöd för introduktioner och ett exempel på hur andra har gjort. Längst ner på sidan finns också en checklista för introduktioner.

Fördjupning

Läs mer om forskningen och ämnet

Hand lyfter en liten planta