FORSKNING PÅ 5

Hållbar introduktion – välkomna nya på jobbet

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

    • Kommer du ihåg hur det var att vara ny på jobbet?
    • Är det lätt att vara ny hos er?
  • Behöver ni prata mer om hur ni introducerar nya hos er?
Två myror bär ett rött äpple ovanför sig.

Veta mera

Så blir det en bra start för nya

Att vara ny på jobbet eller ny i ett yrke kan medföra en period av osäkerhet och stress. Det finns olika sätt att göra introduktionen mer hållbar. Ett sätt är att anpassa arbetsbelastning och främja relationer. Andra sätt är att samtala om roll och uppdrag och stötta i planering.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Anpassa arbetsbelastningen
  • Främja relationer
  • Samtala om roll och uppdrag
  • Stötta i planeringen

Ny på jobbet

Att vara ny i yrket eller ny på ett jobb innebär ofta en period av osäkerhet, höga krav och en känsla av att vara ensam. Det gäller att både ta vara på det engagemang som nya på jobbet har och samtidigt inte överbelasta. Den nya medarbetaren behöver få tid att lära känna sina kollegor, ha lagom många och lagom svåra arbetsuppgifter.

Skapa en plan för introduktion

För att starten ska bli bra och den nya medarbetaren ska kunna komma in i arbetet och bli självständig behöver det finnas en introduktionsplan för de första tre månaderna. Den nya medarbetaren behöver få lite information i taget, för att inte känna sig överbelastad av alla intryck. Det är många människor att lära känna, uppgifter, rutiner och system att lära sig.

Nära stöd ger en hållbar introduktion

Det är viktigt att ha ett nära stöd av en utsedd person, för att kunna ”bolla” frågor som dyker upp. Den som är ansvarig behöver följa upp och återkoppla hur det går då och då. Anpassa introduktionen så att den blir så bra som möjligt för den nya. Då blir det en hållbar introduktion. Allt detta bidrar också till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Om forskningsprojektet

Petter Gustavsson och andra forskare vid Karolinska institutet studerade vad som behövs för en hållbar introduktion i projektet ”Nya professionella: Organisatoriska strategier för att stödja vitalitet och lärande under första anställningstiden i yrken med höga emotionella krav”. I studien ingick bland annat nyutexaminerade lärare, socionomer, sjuksköterskor och läkare.

Forskningsrapport: Nya professionella

DIALOG

Prata om hur ni välkomnar nya på jobbet!

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Introduktionen och välkomnandet spelar stor roll för den nya medarbetaren. Prata om hur ni kan utveckla era introduktioner.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Vad är bra med vårt upplägg av introduktioner för nya?

Fråga 2

Vilka utmaningar har nya på jobbet hos oss?

Fråga 3

Hur följer vi upp introduktionen av nya?

Fråga 4

Hur kan vi utveckla våra introduktioner?