Från matchning till mångfald: 10 tips om kompetensförsörjning

15 november 2022 Lästid: 5 min
Marie Larsson, vd på Skellefte buss
Kompetensförsörjning handlar bland annat om att vara rädd om de anställda man redan har, och att tänka utanför boxen när man rekryterar nya. Marie Larsson, VD för Skellefteå buss, har fler idéer än så.

Foto: Åsa Hammar

Förskollärare, undersköterskor och måltidsassistenter – det fattas personal till många yrken i kommuner, regioner och kommunala bolag. Hur ska de här organisationerna få det att gå ihop? En bra början är att dela med sig till varandra av goda exempel – något som testades i stor skala på ett möte den 8 november.

Den 8 november bjöd arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona in till en heldag om kompetensförsörjning i välfärdsyrken, i en stor lokal i Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kaffe och ostsmörgåsar hade dukats upp i salen på morgonen när nästan tvåhundra personer från hela Sverige samlades. Lika många till deltog digitalt på konferensen. De inbjudna var förvaltningschefer, hr-ansvariga och andra med ansvar för arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Använd anställda till rätt saker

Kompetensförsörjning handlar inte bara om att få fler anställda. Man behöver också använda de medarbetare man har till rätt saker, något som inte alltid är så lätt. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR gav några exempel på hur det kan se ut idag:

En läkare träffar patienter 15 timmar i veckan

En läkare träffar patienter i snitt ungefär 15 timmar i veckan av sin arbetstid. En sjuksköterska i hemsjukvården lägger 18 procent av sin arbetstid på sina patienter. Vad har vi dragit på oss för administrativ börda egentligen?

En annan stor utmaning är bristande språkkunskaper hos många anställda. Det berättade Caroline Ohlsson, avdelningschef på SKR:

En stor del av arbetskraften i välfärdsyrken är utrikes födda. Vi behöver jobba mer med språket, bland annat med hjälp av språkcoacher.

Äldreomsorgen är nog den bransch som har störst problem med att få personal med rätt kompetens, menade Bodil Umegard, sektionschef på SKR.

Man kan inte rekrytera sig ur det här.

Man kan inte rekrytera sig ur det här. Vi måste helt enkelt hitta nya lösningar.

Jobba systematiskt med lärande

Ett sätt kan vara att jobba mer systematiskt med lärande för den personal man redan har. Andreas Wallo, professor på Linköpings universitet, forskar om ledarskap. Han ställde några uppmanande frågor till konferensens deltagare:

Följer ni upp effekter av det arbete ni gör med kompetensförsörjning? Vem tar ansvar för vad som händer när en medarbetare kommer tillbaka efter en kurs?

Många chefer behöver lära sig mer om hur man jobbar med lärande, tyckte han.

Testa utvecklingssamtal i team

Testa utvecklingssamtal i team och på avdelningsnivå, så att kompetensutveckling inte bara blir en individfråga. Och mät effekterna av det ni gör inom kompetensutveckling. Siffror är viktigt!

Andra exempel på hur man kan komma till rätta med resursbristen är att digitalisera och automatisera fler arbetsuppgifter. Flera kommuner arbetar också med att fånga in personer som står lite längre bort från arbetsmarknaden.

Skellefteå kommun prövar nya metoder

Skellefteå kommun testar just nu flera av de här vägarna. Där har den nya batterifabriken Northvolt skapat tusentals arbetstillfällen, och flera tusen personer kommer att flytta dit inom bara några år. Då måste kommunen också växa med till exempel skolor, omsorg, kollektivtrafik. Och alla behövs, även de som inte har en formell utbildning.

Kommunen testar därför bland annat ett nytt sätt att samarbeta mer om arbetskraften.

Det är ont om folk inom måltidsenheter, på förskolor och för städning. Nu har de tre verksamheterna tillsammans anställt ett 30-tal personer som så kallade resurspersoner. Ett par av dem kommer direkt från gymnasiet, andra är nyanlända.

Istället för att vara timanställda inom en av de här verksamheterna får de en provanställning på heltid under sex månader för att testa att jobba inom alla tre. En coach fungerar som både arbetsledare och som stöd för att ta reda på vad som kan passa dem framöver.

Efter de sex månaderna kommer flera av dem troligen att tillsvidareanställas. Andra får hjälp att hitta en vidareutbildning för att kunna fortsätta inom någon av de tre arbetena.

Uppmanar fruarna att söka jobb

Det kommer också att behövas många nya bussförare i Skellefteå kommun de närmaste åren. En del av lösningen på det handlar om mångfald, menar Marie Larsson, vd för Skellefteå buss:

Varför skulle inte kvinnor från utomnordiska länder kunna köra buss?

70 procent av våra anställda kommer från utomnordiska länder. Men de allra flesta är män. Alla kan bidra. Varför skulle inte kvinnor från utomnordiska länder kunna köra buss? Nu planerar vi för särskilda informationsträffar för den här gruppen.

Bussbolaget uppmanar också sina manliga anställda att prata med fruar och andra kvinnliga släktingar och bekanta, om att det behövs fler kvinnliga busschaufförer.

Bra med alla tips

Under dagen fick deltagarna ta del av många fler exempel på kommuner, regioner och kommunala bolag som hittat lösningar för sin kompetensförsörjning. De kan man läsa mer om i en faktaruta nedanför artikeln.

En mycket användbar konferens tyckte Rebecca Grebestam, Camilla Estlind och Sofia Everhall, som alla tre jobbar inom hr på Knivsta kommun. Suntarbetsliv fångade dem på väg ut från lokalen efter en sista gemensam samling för alla deltagare.

Det här har varit jättebra. Vi har fått med oss många bra tips på hur man kan göra. Och det är tydligt att vi inte är ensamma – alla har samma utmaning, sa Sofia Everhall.

rebecca-grebestam-camilla-estlind-sofia-everhall-knivsta-kommun

vad är kompetensförsörjning?

Kompetensförsörjning handlar bland annat om det här:

  • Att analysera vilka behov av kompetens som finns i en organisation
  • Att säkerställa utbildning av medarbetare
  • att behålla medarbetare med rätt kompetens
  • att använda medarbetarnas tid och kompetens rätt
  • Att rekrytera nya medarbetare

Kompetensförsörjning – så här gör man i Östersund, Ronneby, Halmstad

Rekrytera personer långt från arbetsmarknaden

Östersunds kommuns omsorgsverksamhet stöttar man en grupp tidigare långtidsarbetslösa eller sjukskrivna. Under en period gör de praktik på 50 procent inom någon omsorgsverksamhet, och studerar svenska eller en vårdutbildning på 50 procent. Personerna matchas noga med en verksamhet som de kan passa för.

– Vi avlastar enhetscheferna med all administration runt de här personerna och gör täta uppföljningar, säger Jenny Lindahl, som jobbar med att stötta praktikanternas lokala handledare.

På det här sättet får kommunen ett större rekryteringsunderlag, mer kunniga och förberedda vikarier, och personer i arbete som annars kanske hade fortsatt vara sjukskrivna eller haft försörjningsstöd.

 

Digitalisera och automatisera

I Ronneby kommun använder man idag flera robotar som stöttar de anställda inför deras arbete med bland annat schemaläggning, kundtjänst och att förbereda beslut för socialsekreterare. En särskild digitaliseringscoach arbetar med detta, i tätt samarbete med medarbetarna. På socialtjänsten i Ronneby har automatiseringen av ärenden gjort att personalomsättning och sjukfrånvaro har sjunkit drastiskt.

I Region Östergötland har man digitaliserat flera arbetsuppgifter som tidigare tog mycket tid för de medicinska sekreterarna. De har infört taligenkänning för journalinläsning. De har också automatiserat processen för arbetet med att kalla patienter till en läkartid. Patienter har också fått möjlighet att själva boka in en tid som passar dem hos vissa läkare.

– Det här sparar enormt mycket arbete för de medicinska sekreterarna. Men vi kommer inte att hamna i några uppsägningar. Istället kan vi använda deras arbetstid på ett bättre sätt, säger Pontus Juhlin, HR-direktör i region Kronoberg.

 

Heltid istället för deltid

Halmstads kommun arbetar för att få fler anställda att börja jobba heltid. Arbetet samordnas av hr-ansvariga och i samverkan med Kommunals lokalt förtroendevalda i kommunen. En stor del av satsningen handlar om att ge utbildning till alla som är inblandade i schemaläggningen av personal. Sedan år 2020 anställs heller ingen inom omsorgen på annat än heltidstjänster. Hr har också bjudit in pensionsbolag och låtit dem förklara vad som händer med pensionen om man jobbar deltid.

 

Fler exempel på kompetensförsörjning kan ni läsa om här:

Sätt värde på medarbetarnas kunskap – med validering

Behåll seniorerna på jobbet: så gör de i Göteborg

Studera mitt i livet med nytt omställningsstöd

Text: Åsa Hammar