Våra vänners verktyg

Hälsofrämjande schemaläggning

Webbutbildning för hälsosamma val vid skiftarbete

Illustration

Hälsofrämjande schemaläggning

Du som jobbar på scheman som innehåller växelvis dag- och nattpass kan behöva kunskap om hur schemaläggning och hälsa hänger ihop för att kunna göra hälsosamma val.

I webbutbildningen Hälsofrämjande schemaläggning svarar du först på ett antal frågor inom områdena; schemaläggning, livsstil, sömn och återhämtning, mat och dryck samt ljus och belysning.

Därefter får du, utifrån din situation och beroende på dina egna individuella svar, handfasta råd om vad som är viktigt att tänka på inom respektive frågeområde för att kunna göra hälsosamma val. Varje råd motiveras med hänvisning till kunskapsläget inom forskningen.

Utbildningen belyser hur man påverkas av tjänstgöring blandad dag och natt och ger råd att tänka på för medarbetare och chefer i vardagen och vid schemaläggning.

Frågetecken

Fakta om verktyget Hälsofrämjande schemaläggning

Webbutbildningen har tagits fram i en bred partsgemensam process inom Region Skåne. Utbildningen riktar sig till medarbetare, chefer, schemaläggare och andra som kommer i kontakt med schemaläggningsfrågor där blandat dag- och nattarbete ingår. Utbildningen tar cirka 15 minuter att genomföra.

Relaterade artiklar