Sätt värde på medarbetarnas kunskap – med validering

15 november 2022 Lästid: 5 min
Medarbetare på återvinningsansläggning står vid ett löpande band med hoppressade återvinningsmaterial
Nu finns det ett verktyg för att validera medarbetare på bland annat återvinningsanläggningar. Under valideringen får medarbetaren visa sina kunskaper för en bedömare – både teoretiskt och praktiskt.

Foto: Johnér Bildbyrå

Att validera medarbetare är ett sätt att sätta värde på deras kunskaper – oavsett var kunskaperna kommer ifrån. Det gör det också lättare att rekrytera människor med olika bakgrund. Nu finns ett verktyg för att validera medarbetare, fritt tillgängligt på Sobonas hemsida.

På Münchenbryggeriet i Stockholm är det konferens, arrangerad av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Lunchen är precis slut och det är dags för valbara seminarier. Till ett av rummen ringlar sig kön lång. Extra stolar bärs in av arrangörerna i en rasande takt, och ändå står folk längs väggarna när seminariet börjar.

Dagens hetaste ämne tycks definitivt vara branschvalidering, det vill säga att utfärda kompetensbevis till medarbetare utan formell utbildning. Sobona har ett verktyg för validering, som har arbetats fram successivt under de senaste åren.

Conny Larsson– Vi började jobba med valideringarna 2017. Vi började med branschen avfallshantering, och har tagit in fler branscher allt eftersom.

Det säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona, som är på plats för att presentera valideringsverktyget.

En annan som har varit med i framtagandet av verktyget är Thomas Nylund. Han är senior strateg på VafabMiljö som har hand om avfallshanteringen i Västmanland, Enköping och Heby. VafabMiljö håller på att starta upp med validering av sin personal.

– Mycket av det lärande som sker idag sker på jobbet. Det vill vi sätta värde på, och ge en erkänsla. Det viktiga är vad vi lär oss – inte var vi lär oss det, säger han.

30 yrken i sex branscher

Valideringarna i Sobonaverktyget finns idag tillgängliga för över 30 yrken i sex olika branscher. För varje yrke finns det en yrkesprofil med ett antal kunskapsområden, eller moduler. För en återvinningsarbetare på återvinningscentral finns till exempel dessa moduler:

 • maskinförare
 • mottagning farligt avfall
 • ramp
 • montering, underhåll och reparation av kärl
 • grunder i avfallshantering
 • interpersonell kommunikation, service och bemötande
 • ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

För varje modul finns det en rad kriterier som måste uppfyllas.

Det är en utbildad bedömare som avgör om kriterierna är uppfyllda. Bedömare blir man efter att ha gått en två dagar lång utbildning hos Nordiskt Valideringsforum, som Sobona samverkar med.

Själva valideringen börjar med att medarbetaren gör en självskattning. Utifrån det tar medarbetaren – tillsammans med en handledare eller med bedömaren – fram en plan för att komplettera eventuella kunskapsluckor. Efter att kunskapsluckorna är åtgärdade får medarbetaren visa sina kunskaper genom att utföra uppgifter, praktiska övningar, svara på frågor, fylla i checklistor och dokumentera.

Om allt går som det ska får medarbetaren sedan ett kompetensbevis. Den som klarar alla moduler i en yrkesprofil klaras får ett yrkesbevis.

Nurgül Iljas Eminovska, Thomas Nylund och Conny Larsson på konferens om kompetensförsörjning

Nurgül Iljas Eminovska, chef för sociala projekt på bostadsbolaget MKB i Malmö, var också med på konferensen och berättade att de precis ska starta med valideringar av sina gårdsvärdar. Här är hon flankerad av Thomas Nylund och Conny Larsson.

Erfarna, nyanställda eller praktikanter

Erfarna medarbetare kan använda metoden som ett sätt att få yrkesstolthet, erkännande och en sporre för att utvecklas. Det kan bli ett sätt att ta sig framåt i yrket och kanske hitta nya roller. Och för arbetsgivaren blir det ett sätt att hitta kunskapsluckor som behöver åtgärdas.

Man kan också validera nyanställda medarbetare. På det sättet kan arbetsplatser rekrytera människor som inte har en formell utbildning. Antingen kanske de redan har kunskaperna och bara behöver en validering – eller så får arbetsgivaren först lära upp dem och sedan validera dem.

Thomas Nylund

Det skapar en inkludering i rekryteringen, som gör att vi faktiskt speglar samhället utanför

– Det skapar en inkludering i rekryteringen, som gör att vi faktiskt speglar samhället utanför. Dessutom blir det ett sätt för oss att öka attraktiviteten i yrket, när vi kan visa vad yrket faktiskt innebär, säger Thomas Nylund.

En annan variant är att validera praktikanter från till exempel arbetsförmedlingen. Och då kanske personen har gått igenom vissa av modulerna redan innan hen kommer till arbetsplatsen – det kan göra det lättare för företag att ta emot praktikanter.

Framtagna i samverkan och kvalitetssäkrade

Det är fack och arbetsgivare tillsammans som har tagit fram verktyget.

– Kriterierna har tagits fram utifrån branschens behov och speglar det som efterfrågas i branschen, säger Thomas Nylund.

Det har funnits sätt att validera medarbetare tidigare, men nu finns det alltså en gemensam metod för en mängd yrken. Varje yrkesprofil är dessutom kvalitetssäkrad av en branschpanel.

Per NordenstamOch det är inte bara medlemmar i Sobona som kan använda verktyget. Det påpekade Sobonas VD Per Nordenstam under seminariets avslutning:

– Nu finns det här och det är startklart. Det är inte Sobonaspecifikt. Ta för er – vi delar gärna med oss!

 

Fotnot: bilden på Thomas Nylund kommer från Gästrike Återvinnare, och bilderna på Per Nordenstam och Conny Larsson kommer från Sobona.

Validering

Validering är ett sätt att sätta kunskaper på papper – även om de inte kommer från en formell utbildning.

Sobona har ett verktyg för validering, med yrkesprofiler för över 30 olika yrken.

Verktyget är öppet även för arbetsplatser som inte är medlemmar i Sobona.

Mer om valideringen

Med hjälp av Sobonas valideringsmetod kan arbetsgivare validera medarbetare inom ett trettiotal olika yrken, i sex olika branscher. Branscherna är:

 • Avfallshantering och återvinning
 • Besöksnäring och kulturarv
 • Energi
 • Fastighet och parkering
 • Fiber och stadsnät
 • Vatten och avlopp

För att kunna validera medarbetar behöver arbetsplatsen utse en bedömare, som får gå en två dagar lång utbildning. Utbildningen är dagsläget kostnadsfri för alla som är med i Sobonas utvecklingsprojekt.

Relaterade artikeltips

Text: Anna Wettergård