Vården blev bättre när alla fick utbildning

14 maj 2019 Lästid: 5 min
Gruppbild på anställda på avd 1 Norrtälje sjukhus tillsammasn med Drottning Silvia i mitten av gruppen.
Certifiering med fint besök. Hösten 2017 fick akutgeriatriska avdelningen på Norrtälje sjukhus en Silviahemscertifiering, sedan alla medarbetare fått gå en utbildning i demens och bemötande.

Foto: Tiohundra

Från läkarna till städarna – akutavdelningen för äldre vid Norrtälje sjukhus satsade på demensutbildning för all personal. Det gav resultat: tryggare patienter och medarbetare som trivs och stannar på avdelningen.

 Akutavdelningen för äldre har fått så kallad silviahemscertifiering. Det är en certifiering som bygger på att all personal, även de som exempelvis jobbar med administration, utbildas om demens och bemötande gentemot förvirrade patienter.

Silviahemmets certifieringsutbildning består av en tre dagars kurs. Chefer och handledare för de så kallade reflektionsgrupper som ingår i certifieringen får ytterligare två dagars utbildning. Alla nyanställda får gå utbildningen.

Certifieringen kräver också att de håller regelbundna så kallade reflektionsmöten. Personalen träffas för sådana möten en gång i månaden.

–Vi tar upp olika patientfall och ger varandra råd och stöd, förklarar Margareta Söderman, chef för avdelning 1 vid Norrtälje sjukhus.

Mötena har gjort att personalen inte är lika rädda för att ta upp saker och ge varandra återkoppling.

Förvirrade patienter av många slag

Många av avdelningens patienter är förvirrade. Det handlar inte bara om demens. En del patienter har psykoser, drog- och alkoholrelaterade problem eller är förståndshandikappade. Hos äldre kan dessutom kroppsliga sjukdomar som urinvägsinfektion yttra sig som förvirring.

Margareta Söderman, avdelningschef avdelning 1, Norrtälje sjukhus.– Många är starka och kan vara ganska vältränade fast de är över sjuttio. När de blir aggressiva kan de riva rummet, säger Margareta Söderman.

Akutavdelningen är en ny miljö för patienterna. Det kan öka på deras förvirring. De har ofta svårt att hitta på avdelningen och delar kanske rum med någon okänd.

2017 sökte avdelningen och fick pengar från Arbetsmiljölyftet för silviacertifiering. Arbetsmiljölyftet är en särskild satsning på förstärkt arbetsmiljöarbete inom Region Stockholm. I september 2017 blev avdelningen certifierad vid en ceremoni där drottningen deltog.

– Det var jätteroligt och det lyfte upp oss som avdelning. Tyvärr är det ju så att geriatriken inte befinner sig högst upp i vårdhierarkin, säger Margareta Söderman.

Mindre, färgkodade grupper

På avdelningen har man även gjort förändringar i den fysiska miljön. All personal och alla patienter delas in i en blå, en röd och en orange grupp. Reflektionsmötena sker med den egna gruppen. Dessutom har dörrar, toaletter med mera märkts med färgkoderna för att göra det lättare för patienterna att hitta.

Att certifieringen gjort det lugnare på avdelningen betyder mycket även för de patienter som inte är förvirrade eller dementa. De behöver inte vara lika oroliga för hot och våld och personalen får mer tid för dem. Den tiden används nu till en del till att aktivera patienterna med jympa, melodikryss, tipspromenader och liknande.

För personalen innebär certifieringen att sammanhållningen stärkts och att de blivit bättre på att förebygga våldsamma situationer.

Vi har fått lära oss att avleda och byta ämne.

– De uppstår med jämna mellanrum men nu har vi bättre verktyg för att hantera dem. Vi avleder när det uppstår situationer och om man känner att man själv går igång så går man därifrån och ber någon annan ta över, säger Margareta Söderman.

– Om någon till exempel ropar efter mamma så säger vi inte “din mamma är död” utan följer med på tåget. Vi har också fått lära oss att avleda och byta ämne. Om någon blir aggressiv kan vi till exempel prata om fikat eller fråga om personen vill gå ut en stund i trädgården. Det fungerar för det mesta, säger Linda Lindekrans, koordinator vid avdelningen med ansvar för bland annat vikarier och schemaläggning.

Bättre stämning och arbetsglädje

Att det blivit lugnare beror även på de regelbundna reflektionsmötena och att förändringarna i den fysiska miljön har underlättat för patienterna.

Det har blivit mer arbetsglädje.

– Det har blivit mer arbetsglädje. I medarbetarsamtalen säger man att man trivs och jag hör inget negativt om arbetsmiljön, säger Margareta Söderman.

Linda Lindekrans, koordinator vid Norrtälje sjukhus– Vi har en bra stämning och reflektionsmötena där vi kan bolla idéer och tankar är jättebra, säger Linda Lindekrans.

Det har också blivit lättare att rekrytera personal.

– Vi har nu en låg personalomsättning. Det hade vi inte tidigare. Eftersom jag jobbar med sådana saker ser jag ju det. Det är positivt och tyder på någonting, säger Linda Lindekrans.

Demenscertifiering

Det här har avdelning 1 på Norrtälje sjukhus gjort:

 • All personal har fått utbildning i Silviahemmets regi.
 • Varje personalgrupp har reflektionsmöten en gång i månaden.
 • Personal och patienter delas in i tre grupper. De har en egen färgkod som även används för att märka dörrar, toaletter med mera.

Silviahemmets certifieringsutbildning

 • Silviahemmet är en vård- och utbildningsstiftelse som grundades på initiativ av drottning Silvia 1996.
 • Deras certifieringsutbildning har fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation.
 • Utbildningen fokuserar på att fortbilda personal, gott ledarskap, gemensam vårdfilosofi och ett gemensamt arbetssätt.
 • Utbildningen finns i tre varianter: basutbildning, arbetsledarutbildning och reflektionshandledarutbildning.

Här kan du läsa mer om silviahemscertifiering

Avdelning 1 Norrtälje sjukhus

 • Är en vårdavdelning för äldresjukvård (akutgeriatrik)
 • Har 24 vårdplatser med en medelvårdtid på 9 dygn
 • Har 45 anställda, inklusive avdelningschef och biträdande chef. Dessutom tillkommer anknutna läkare och rehabpersonal.
 • De som jobbar på avdelningen är sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, logoped, dietist och geriatriker.

Text: Michael Nyhaga