Våra vänners verktyg

Guide för väl fungerande samverkan

Stöd till lokala samverkansavtal

Illustration

Guide till lokalt samverkansavtal

Här finns stöd för hur arbetet kan gå till för att träffa ett lokalt samverkansavtal.

Ett centralt samverkansavtal, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, har slutits mellan de centrala parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag. För att underlätta processen lokalt har parternas stödteam för samverkan tagit fram en guide för att teckna lokala samverkansavtal.

Guiden vänder sig till kommuner, regioner eller företag som är medlemmar i Sobona som vill utvärdera och revidera sina befintliga lokala avtal eller skriva ett nytt avtal. Använd guiden från början till slut eller efter era behov.

Guiden innehåller bland annat stöd för att:

  • Teckna samverkansavtal
  • Tillämpa samverkansavtal
  • Utvärdera samverkansavtal

Förbered er gärna innan ni börjar arbeta med guiden genom att läsa följande sidor:

Arbeta med samverkan

Det här ingår i samverkan

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (pdf)

Frågetecken

Fakta om samverkansavtalet

Avtal om samverkan och arbetsmiljö trädde i kraft 1 november 2017 och ersätter det tidigare centrala samverkansavtalet FAS05. Befintliga lokala samverkansavtal baserade på FAS05 fortsätter dock att gälla.

Avtalet är ett centralt samverkansavtal utan lokal bindning. Det betyder att lokala parter kan arbeta fram sina lokala avtal utifrån sina speciella utmaningar och förutsättningar.

Om det inte finns ett lokalt samverkansavtal regleras formerna för samverkan i Arbetsmiljölagen, AML, och Medbestämmandelagen, MBL. Genom att träffa ett lokalt samverkansavtal kan parterna omhänderta såväl den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL som den samverkan som regleras i AML. Lokala parter behöver då inte förhandla och samverka om förhållandena på arbetsplatsen enligt två regelsystem.

Relaterade verktyg

Relaterade artiklar