glad kvinna i jeansskjorta sitter i ett klassrum

Har du jobb och vill utvecklas i ditt yrkesliv? Nu finns chansen att läsa vidare och samtidigt få ett ekonomiskt stöd som täcker det mesta av din nuvarande lön.

Foto: Maskot / Johnér

Studera mitt i livet med nytt omställningsstöd

Nu blir det enklare att ta en paus från jobbet och börja studera. Från och med den första oktober i år kan personer mitt i arbetslivet få möjlighet att söka studiestöd för att vidareutbilda sig, med en ersättning på upp till 80 procent av lönen.

Arbetsmarknaden förändras snabbt och anställda behöver hänga med genom att fylla på sin kompetens under arbetslivet. Nu har arbetsgivarna och de fackliga organisationerna kommit överens om ett nytt så kallat omställningsavtal. Avtalet ska underlätta för arbetstagarna att kompetensutveckla sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Samtidigt införs ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som gör det lättare att ställa om i arbetslivet.

Det här har blivit möjligt med hjälp av både en ny lag, och kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer för olika delar av arbetsmarknaden.

Mest bidrag och lite lån

Den 1 oktober trädde de nya bestämmelserna i kraft. Omställningsstudiestödet gör det möjligt att få ersättning för upp till 80 procent av sin lön när man studerar som vuxen.

Den största delen av ersättningen är ett bidrag, och den som vill kan också söka studielån. Stödet gäller för de som är

  • mellan 27 år och 62 år (60 år för lånedelen)
  • har arbetat minst halvtid under 8 år av de senaste 14 åren, samt 12 av de senaste 24 månaderna. Graviditets-, sjuk- och föräldraersättning räknas som jämställt med arbete.

Men det går inte riktigt att få ersättning för vilken utbildning som helst. Utbildningen ska bidra till att stärka personens ställning på arbetsmarknaden. Det är centrala studiestödsnämnden, csn, som betalar ut det ekonomiska stödet. De ska godkänna ett yttrande om varför utbildningen ökar personens kompetens och anställningsbarhet. I kommun- och regionsektorn är det Omställningsfonden som godkänner ett sådant yttrande.

Omställningsfonden ger stöd

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag kommer det att vara Omställningsfonden som ger stöd och vägledning för studier utifrån Kompetens- och omställningsavtalet. Omställningsfonden ägs och drivs gemensamt av fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inom kommun- och regionssektorn.

Johan Ingelskog är vice ordförande i Omställningsfonden. Han är också avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal, och har varit med och förhandlat fram det nya omställningsavtalet.

Johan Ingelskog KommunalAvtalet är bra för både de anställda och för arbetsgivaren, menar han. Bland Kommunals medlemmar finns till exempel många som inte har rätt utbildning för det jobb de gör, och som därför inte kan få fast tjänst på sin arbetsplats. Genom avtalet kommer de att kunna utbilda sig mitt i livet och få chans till fast anställning.

Det här blir en av de största förändringarna vi har sett på svensk arbetsmarknad.

− Jag tror det här blir en av de största förändringarna vi har sett på svensk arbetsmarknad. Det kommer att märkas över tid att det blir mycket mer dynamiskt på arbetsmarknaden. För första gången har vi både en lag och kollektivavtal som främjar det, säger Johan Ingelskog.

Stärker medarbetarna

Genom Omställningsfonden har kommuner och regioner även tidigare kunnat bekosta en del utbildning och studielitteratur. Den stora skillnaden nu blir att medarbetarna även kan få studiestöd vid studier.

Jeanette HedbergDet är en stor förbättring, menar Jeanette Hedberg, styrelseledamot i Omställningsfonden och förhandlingschef på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Omställning och kompetensutveckling är helt avgörande åtgärder för att möta kompetensutmaningen i välfärden.

− Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är mycket positivt och en nyckelfråga för att omställningsinsatserna ska få fart på bred front. Omställning och kompetensutveckling är helt avgörande åtgärder för att möta kompetensutmaningen i välfärden, säger hon.

Den som studerar med det nya omställningsstödet har ingen skyldighet att vara kvar hos sin gamla arbetsgivare när de är klara med sin utbildning.

− Det blir nu extra viktigt för regioner och kommuner att synliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att både behålla sina medarbetare och rekrytera nya, säger Jeanette Hedberg.

Text: Åsa Hammar, 11 oktober 2022