Vad får sjuksköterskor att trivas på jobbet?

28 maj 2024 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

En ny studie ska undersöka hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors trivsel och hälsa på jobbet.

Forskarna använder svar från en långtidsstudie där tusentals sjuksköterskor fått svara på frågor.

Fack och arbetsgivare har varit med och beslutat om forskningsanslagen, via Afa Försäkring. Studien är ett av nio forskningsprojekt inom ett treårigt forskningsprogram om friskfaktorer.

 

Sjukhuspersonal går i korridor, tema sjuksköterskors arbetsmiljö.
Nu ska forskare titta på vilka friskfaktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som bidrar till hälsa, engagemang och arbetstillfredsställelse.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

En ny studie ska undersöka hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors trivsel och hälsa på jobbet.

Forskarna använder svar från en långtidsstudie där tusentals sjuksköterskor fått svara på frågor.

Fack och arbetsgivare har varit med och beslutat om forskningsanslagen, via Afa Försäkring. Studien är ett av nio forskningsprojekt inom ett treårigt forskningsprogram om friskfaktorer.

 

Vad är det som gör att vissa sjuksköterskor trivs och mår bra på jobbet? Det ska forskare nu kartlägga. Till sin hjälp utgår de från de friskfaktorer som forskning tidigare tagit fram. Tanken är att bidra till att förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö.

Det finns en guldgruva att ösa ur för forskare av sjuksköterskors arbetsmiljö. Guldgruvan är en omfattande långtidsstudie, LUST-studien. I den har över 4 000 sjuksköterskor fått svara på omfattande enkäter vid olika tillfällen under upp till 20 års tid. Frågor om ohälsa har stått i fokus, men frågorna har även gällt exempelvis engagemang och introduktion i arbetslivet.

Ansiktsporträtt Ann Rudman.– Vi har ett unikt material med massor av svar att analysera. Det blir fantastiskt att kunna ta det här greppet och titta på de positiva aspekterna, säger forskare Ann Rudman, som medverkat i långtidsstudien.

Läs mer i en artikel om Lust-studien

Friskfaktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö

Ann Rudman leder ett av nio forskningsprojekt som ingår i ett nytt treårigt forskningsprogram om friskfaktorer. Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar väl på jobbet.

Forskningsprogrammets finansiär är Afa Försäkring, som ägs av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. Företrädare för fack och arbetsgivare är även med och beslutar om forskningsanslagen samt arbetar tillsammans för att sprida den forskning man finansierar så att den kommer till nytta i arbetslivet.

Det här projektet ska kartlägga hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors

 • arbetstillfredsställelse
 • arbetsengagemang
 • hälsa över yrkeslivet

– Vi vill öka förståelsen för vilka friskfaktorer på organisatorisk nivå som verkligen har betydelse för att sjuksköterskor ska stanna kvar och trivas, säger Ann Rudman.

Faktorer som kan påverka

Hon nämner olika organisatoriska förutsättningar som kan verka motiverande för att man stannar, som stödjande kollegor, tydligare roller, inflytande över arbetet, stödjande chefer.

– Vilket inflytande har sådana olika förutsättningar på arbetstillfredsställelse fem och tio år efter examen? Det kan vi undersöka. I enkätmaterialet finns både standardiserade frågor och frågor där de skrivit om sin situation med egna ord. Exempelvis om vi frågat om de tänkt lämna yrket så får de skriva om varför.

Fylla kunskapsluckor om återhämtning

– Vi har sett att arbetstider och möjligheter till återhämtning är viktiga aspekter för att vilja stanna i yrket. Det handlar såväl om långa arbetspass, brist på personal och att behöva jobba övertid, säger Ann Rudman.

Hennes studier visar också att sjuksköterskor tenderar att byta till dagtidsarbete över tid och att de då är mer tillfredsställda med arbetstiderna.

 

 

Främja återhämtning på jobbet

Om forskningen

Projekt
Hållbara arbetsplatser: Organisatoriska friskfaktorers roll i engagerade, tillfredsställda och friska sjuksköterskor genom hela yrkeslivet

Projektledare
Ann Rudman, docent i vårdvetenskap och forskare på Högskolan Dalarna

Medel
Ca 5 miljoner kronor

Projekttid
2024–2026

Projektet är ett av nio forskningsprojekt i ett nytt treårigt forskningsprogram om friskfaktorer. Programmet finansieras av Afa Försäkring och omfattar 40 miljoner kronor. Läs om de nio forskningsprojekten.

Företrädare för fack och arbetsgivare inom bland annat kommuner, regioner och kommunala företag ligger bakom forskningen och är med och beslutar vem som ska få anslag.

Det här är friskfaktorer

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Faktorerna är framtagna av forskare och kan delas upp på olika sätt. Här är de friskfaktorer som Suntarbetsliv arbetar med:Illustration två gubbar stöder sig på varandra.

 1. En rättvis och transparent organisation
 2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. En välutvecklad kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer: Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Här får sjuksköterskorna återhämtning

Halvporträtt tre sjuksköterskor utomhus, tema sjuksköterskors arbetsmiljö.Lungkliniken i Gävle organiserar arbetet så att personalen får återhämtning.

Det går ut på att skapa en arbetsmiljö som gör att fler vill och kan jobba heltid.

Inom projektet har de vikt en dag i veckan åt att återhämta sig, träna, utbilda sig och utveckla verksamheten.

Läs mer i artikeln Mer balans med återhämtning och utveckling på arbetstid.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]