Farmaceuten avlastar och ger sjuksköterskorna tid att vårda

22 november 2022 Lästid: 6 min
Farmaceut (receptarie) Diana Johansson och sjuksköterska Anna Kjellstorp på MÄVA Uddevalla sjukhus
Specialist på mediciner och en stor portion avlastning – sjuksköterskan Anna Kjellstorp och hennes kollegor uppskattar farmaceuten Diana Johanssons arbete på MÄVA på Uddevalla sjukhus.

Foto: Kent Eng

Att göra iordning mediciner till patienter tar ofta mycket tid för sjuksköterskor på en vårdavdelning. På Uddevalla sjukhus äldrevårdsavdelningar får de hjälp med det. ”Varje dag när vi kommer till jobbet och ser att farmaceuten är i tjänst blir vi jätteglada”, säger sjuksköterskan Anna Kjellstorp.

Farmaceuten Diana Johansson står och späder antibiotika inne på läkemedelsförrådet på medicinska äldrevårdsavdelningen MÄVA.

armaceut (receptarie) Diana Johansson på MÄVA Uddevalla sjukhus– Antibiotika som ska ges intravenöst kommer i pulverform. Det späder man med vätska. Sedan ska man dra upp det i sprutor, förklarar hon.

Vanligtvis är detta sjuksköterskornas uppgift, och det kan ta timmar av deras arbetstid. På MÄVA är det oftast Diana Johansson som gör det istället.

Använda vårdpersonalen klokt

Farmaceuter i vården blir allt vanligare i Sverige. I Västra Götalandsregionen ligger man långt fram i denna utveckling. Farmaceut är samlingsnamnet för apotekare och receptarier, som båda är legitimationsyrken. Apotekarutbildningen är fem år och receptarieutbildning är tre år.

Receptarierna har i uppgift att avlasta sjuksköterskorna genom att göra i ordning läkemedel till patienterna. Apotekarna kan dessutom bidra med omfattande kunskaper och rådgivning om vilka läkemedel som är lämpliga att ordinera.

Enhetschef Kristina Ekeroth på MÄVA Uddevalla sjukhus– Farmaceuter i vården är ett naturligt steg i arbetet att använda vår vårdpersonal på ett så klokt sätt som möjligt, säger Kristina Ekeroth, enhetschef för MÄVA på Uddevalla sjukhus.

Vissa sysslor görs av andra yrkesgrupper

MÄVA arbetar precis som många andra sjukhus med något som kallas för uppgiftsväxling. Det innebär att de har lagt ut en del arbetsuppgifter på andra yrkesgrupper. Det kan handla om att köra patienter till röntgen, dela ut mat, städa och hantera förråd. Syftet är att ge vårdpersonalen mer tid för just vårdarbetet.

På vissa sjukhus har man även farmaceuter ute på en del avdelningar. Kristina Ekeroth insåg att en sådan funktion skulle vara extra välkommen på MÄVA. Där har patienterna ofta mycket mediciner som sjuksköterskorna behöver hantera på olika sätt.

– Om sjuksköterskorna kunde slippa så mycket som möjligt av den tidskrävande arbetsuppgiften, skulle de istället få mer tid för sina patienter, säger hon.

Patienterna får den medicin de ska ha

För fyra år sedan fick man inom ramen för uppgiftsväxling möjlighet att anställa en farmaceut till de båda MÄVA-avdelningarna. Tjänsten gick till Diana Johansson, som är legitimerad receptarie. Hon ser till att patienterna får den medicin de ska ha utifrån den ordination som läkare gjort.

– Här får ju patienterna ofta nya läkemedel medan de ligger inne. Det är min uppgift att göra i ordning alltsammans så att sjuksköterskorna enkelt ska kunna ge patienterna medicinen, säger Diana Johansson.

Hon ser också till att fylla på läkemedelsvagnarna som står i korridorerna. Dessutom hjälper hon till när patienter ska skrivas ut och åka hem eller till ett korttidsboende. Patienten ska då ha med sig läkemedel för upp till fem dagar, så att det inte uppstår något glapp fram till dess att exempelvis hemsjukvården tar över ansvaret.

Sjuksköterska Anna Kjellstorp på MÄVA Uddevalla sjukhus– Alla sådana saker gör ju egentligen vi sjuksköterskor, och det tar väldigt mycket tid. Att Diana gör det istället är en oerhörd avlastning, säger Anna Kjellstorp, som är sjuksköterska på MÄVA.

Anna blev färdig sjuksköterska i januari och har därför ingen erfarenhet från arbetsplatser utan farmaceut. Men hon kan konstatera att det märks tydligt när Diana inte är på plats.

– Eftersom det inte alltid finns möjlighet att ersätta Diana när hon är sjuk eller har semester, får vi sjuksköterskor mycket mer att göra.

Ger också råd om mediciner

Med Diana i tjänst vet Anna och hennes sköterskekollegor att all läkemedelshantering flyter på som den ska. Istället kan de fokusera på sina övriga arbetsuppgifter:

– I vårt jobb har vi mycket kontakt med anhöriga, ronder som ska göras och anteckningar som ska skrivas. Dessutom är det fortfarande vi sjuksköterskor som ska se till att patienterna tar själva medicinen, och det kan ta sin tid.

Diana är jätteviktig här på MÄVA

Anna Kjellstorp tycker också det är värdefullt att kunna rådfråga Diana om olika saker. Det kan vara vilka tabletter som kan krossas om patienten har svårt att svälja. Eller om hållbarheten på vissa läkemedel och vilka biverkningar man kan räkna med.

– Diana är jätteviktig här på MÄVA. När vi kommer till jobbet på morgonen och ser på tavlan att hon är i tjänst, då jublar vi.

Undviker vårdskador

Enhetschef Kristina Ekeroth kan bara instämma. Från det att man fick en farmaceut till MÄVA upplevde sjuksköterskorna genast en avlastning.

– Att anställa en farmaceut på enheten är väl använda pengar. Nu tittar vi på hur vi kan utveckla det här arbetet, genom att också anställa en apotekare. Den personen skulle vara ett viktigt stöd för läkarna när det gäller vilka mediciner som är lämpliga för vissa sjukdomar. Genom att ha den här typen av specialistkompetens i vården kan vi också undvika vårdskador och läkemedelsfel när patienter skrivs in eller ut, säger Kristina Ekeroth.

Det här gör farmaceuten på Uddevalla sjukhus

  • Ställer i ordning läkemedel till alla patienter
  • Förbereder läkemedelsvagnarna
  • Ställer i ordning läkemedel för patienter som ska skrivas ut
  • Håller ordning i och fyller på läkemedelsförrådet
  • Beställer en del läkemedel

Patientsäkerhet och arbetsmiljö hör ihop!

tre personer i vårdarbetskläder samtalar med varandra i en sjukhuskorridorVad säger forskningen om kopplingen mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet?

Det kan du och din arbetsgrupp ta del av i Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 om säkerhetsklimat.

  • Se en kort film
  • prata i grupp om hur det fungerar hos er – och hur ni vill jobba vidare

Text: Pernilla Fredholm