Verktyg

Hållbara arbetstider

Arbetstidsfrågan är viktig och komplex. Särskilt i verksamheter som behöver vara bemannade mer än dagtid med minst 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen.

Två kvinnor. Kvinnan i bakgrunden är i fokus och tittar in i kameran

Stöd för lärande och dialog

Verksamheten behöver fungera säkert och främja medarbetares hälsa och välmående. Därför är det viktigt att ta reda på vad som behövs i er verksamhet för att uppnå 11 timmars dygnsvila mellan arbetspass, veckovila och den återhämtning som behövs i vardagen. Det handlar om att balansera verksamhetens och medarbetarnas behov för att få till hållbara arbetstider.

Här finns stöd för lärande och dialog på arbetsplatser.

Frågetecken

Kort om verktyget

Hållbara arbetstider innehåller fakta och material för att jobba systematiskt med arbetstider i samverkan på arbetsplatsen. Här finns även länkar till en forskningsöversikt och till artiklar med inspirerande exempel från verksamheter.

Aktiviteter och stödmaterial