Hållbara arbetstider

Arbetstidsfrågan är viktig och komplex. Särskilt i verksamheter som behöver vara bemannade mer än dagtid och leva upp till 11 timmars dygnsvila.

Verksamheten behöver fungera säkert och främja medarbetares välmående för långsiktig kvalitet. Det handlar om att balansera verksamhetens och medarbetares behov.

Här finns stöd för lärande och dialog på arbetsplatser.

Nytt material kommer att fyllas på kontinuerligt.

Artiklar om dygnsvila

Här finns artiklar med goda exempel och forskning om dygnsvila. Hämta kunskap och inspiration till din arbetsplats!