två leende sjukvårdsanställda, en blond kvinna och en mörk man, skrattar och pratar, stående i en sjukhuskorridor.

Att få diskutera med kollegor, lära och utvecklas i yrket – det är några viktiga anledningar till att sjuksköterskor trivs på sitt jobb.

Foto: Maskot / TT

Det här får sjuksköterskor att stanna

Tillåtande arbetsklimat, möjlighet att diskutera med kollegor och utrymme för att utveckla arbetet. Arbetsgivare som erbjuder det har stora chanser att behålla sin personal. Det visar Carina Ahlstedt i en studie om vad som får sjuksköterskor att trivas på jobbet. Det handlar mer om ett nytt sätt att tänka än om pengar, menar hon.

Carina Ahlstedt har arbetat som sjuksköterska i sju år. Sedan 2015 är hon doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Av egen erfarenhet vet hon att många sjuksköterskor trivs jättebra med sitt yrkesval – trots att debatten ofta har fokus på att arbetet är stressigt och att det saknas personal. Därför har hon i sin forskning valt att titta närmare på vad som motiverar sjuksköterskor i deras dagliga arbete.

Resultatet ska förhoppningsvis hjälpa både chefer och anställda att se och lyfta det som stärker en god arbetsmiljö.

– Många av mina vänner är sjuksköterskor så jag vet att det finns en stor potential att ta vara på, säger hon.

Samtal med kollegor

Carina Ahlstedt följde tio sjuksköterskor under 56 timmar, spridda över fyra månader. Sjuksköterskorna jobbade på en akutvårdsavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är väl dokumenterat att mötet med patienterna oftast upplevs positivt. Därför koncentrerade hon sig på möten i andra miljöer, som på expeditionen och i läkemedelsrummet. Hon frågade också hur sjuksköterskorna tänkte och kände i vissa situationer.

Därefter följde hon upp sina iakttagelser med individuella intervjuer.

Det som slog mig mest var styrkan i diskussionen med andra sjuksköterskor.

– Det som slog mig mest var styrkan i diskussionen med andra sjuksköterskor. Det var så tydligt att dessa samtal gav energi och ledde längre och djupare.

Viktigt få fatta egna beslut

Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar och kräver mycket kunskap. Det handlar ofta om att lösa problem, vara kreativ – och samtidigt följa rutiner.

– De flesta tycker att jobbet är roligt och utvecklande – speciellt om de får fatta egna beslut, blir respekterade och känner att det finns tillit till deras kunskap, säger Carina Ahlstedt och tillägger att det egentligen är självklart men ändå ofta glöms bort.

Hon har heller ingen färdig modell att lära ut:

– Varje arbetsplats och individ måste göra sin egen analys eftersom behoven ofta ser olika ut. Jag kan i bästa fall visa vilka glasögon som kan vara användbara för att hitta det som är bra, säger hon.

Bekräftelse och möjlighet att lära

Hennes analys visar att motivationen hänger nära samman med möjligheten till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Det är också viktigt att kunna se hur arbetet utvecklas och blir bättre.

– Ibland är det så enkelt som att skriva upp det som ska göras på en tavla – och sedan stryka allt som gjorts.

Enligt Carina Ahlstedt behöver bekräftelsen inte alltid komma från en chef:

– Vår studie visar tydligt att feedback från kollegor, anhöriga och andra de möter i sin profession också var stärkande.

De som deltog i studien hade stor nytta av att kunna diskutera arbetsrelaterade frågor med andra sjuksköterskor. Man kan se att det kan skapa utveckling att ibland få jobba tillsammans enligt schemat, menar Carina Ahlstedt.

Arbetsklimat som uppmuntrar och stöttar

En annan slutsats av studien är att eget lärande och utveckling gynnas av ett arbetsklimat som uppmuntrar att ge råd, diskutera och be om hjälp.

Det var, enligt Carina Ahlstedt, tydligt att extern utbildning behöver kombineras med möjlighet att lära och utvecklas i det dagliga arbetet. I vissa organisationer kan det också behövas lite träning i att våga fråga, be om hjälp och ge stöd.

– Sjuksköterskor måste både kunna säga till en kollega och ta emot stöd inför en arbetsuppgift som man känner sig osäker inför.

Gott hopp om framtiden

Med resultatet i hand är Carina Ahlstedt mer positiv i dag än före projektet.

porträtt på Carina Ahlstedt, doktorand vid Uppsala universitet.– Lön och ekonomiska resurser är självklart viktigt, men det kan kombineras med annat som inte behöver kosta extra men som stärker motivationen i arbetet och kanske påverkar viljan att stanna längre på en arbetsplats.

Som lärare på sjuksköterskeutbildningen noterar hon också att tillåtande arbetsklimat, utrymme för självständighet och respekt för varandras kompetens dessutom motsvarar några av studenternas förväntningar på yrket.

Text: Birgita Klepke, 17 december 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?