Tips för en bra arbetsmiljö för sjuksköterskor

9 augusti 2022 Lästid: 4 min
Sjuksköterska och ung patient på vårdcentral
I en bra arbetsmiljö har sjuksköterskor tid att ägna sig åt sitt huvudsakliga arbete. Ett sätt att åstadkomma det är att anställa personer som kan sköta vissa av kringuppgifterna.

Foto: Johnér Bildbyrå

Ta hand om nya sjuksköterskor, arbeta med kompetensutveckling och tillsätt extratjänster för att avlasta. Det är några tips för att skapa en bra arbetsmiljö för sjuksköterskor.

– Sjuksköterskor börjar i yrket med högt engagemang – men det går ner redan i slutet av utbildningen när stressen börjar gå upp. Det gäller att hitta metoder för att bevara engagemanget.

Det sade forskaren Ann Rudman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, under ett seminarium i Almedalen 2022. Seminariet hade titeln ”Så kan hälso- och sjukvården organiseras för att behålla sjuksköterskor – vi har svaret”, och arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening.

– Vi behöver börja med våra studenter, och skapa en bra ingång så att de inte hoppar av. Det behövs en strukturerad introduktion till yrket.

Det behövs en strukturerad introduktion till yrket

Det sade Marja Söderkvist, verksamhetschef på Karolinska sjukhuset, under samma seminarium.

Hon sade också att det är viktigt att sjuksköterskorna sedan fortsätter att få fortbildning under anställningen. Allt för att arbetsplatsen ska vara så attraktiv som möjligt, så att man inte tappar medarbetare.

Extratjänster som avlastar

På Karolinska sjukhuset har man infört extratjänster, som avlastar sjuksköterskorna, för att de ska kunna göra ett så gott jobb som möjligt.

– Vi har infört kliniska farmaceuter, fysioterapeuter och så vidare som avlastar, och som ger sjuksköterskorna mer tid att jobba med sina arbetsuppgifter.

Christophe Pedroletti, vd på Södertälje sjukhus, pratade även han om att omorganisera sjukvården för att avlasta.

– Vi måste vi se över arbetssätt och yrkesroller. Sjuksköterskor måste fokusera på det som endast kan eller får utföras av en sjuksköterska. Under många decennier har sjuksköterskan haft ett helhetsperspektiv på omvårdnad. Men när det är brist på arbetskraft behöver sjuksköterskan smalna av sina arbetsuppgifter för att hinna med.

Sjuksköterskor i ledande positioner

Christophe Pedroletti sade också att det är viktigt med ett gott ledarskap för att undvika arbetsmiljöproblem. Därför har han bland annat arbetat med att tillsätta sjuksköterskor i ledande positioner på alla nivåer på sjukhuset.

– Vi behöver alla professioner med oss i ledningen.

Vi behöver alla professioner med oss i ledningen

Han har bland annat tillsatt en chefssjuksköterska med ansvar för sjuksköterskors arbetsmiljö och kompetensutveckling.

– Det är det bästa som jag har gjort på mitt nuvarande jobb.

Ge chefer förutsättningar

Andreas Dahlqvist, verksamhetschef inom primärvården, sade att det är viktigt att ge chefer förutsättningar för att leda – och att göra allt för att undvika ”tidstjuvar”.

– Fackförbundet Ledarna gjorde en undersökning bland sina medlemmar, som visade att många fastnar i andra uppgifter, så att man inte hinner med ledarskapet. Man är rörmokare, datafixare och så vidare. Vi behöver ge ledarna förutsättningar för att fokusera på ledarskapet istället.

Testar magnetmodellen

David Sparv är chefssjuksköterska på Skåne universitetssjukhus och sitter i förvaltningsledningen. Han tycker också att det är viktigt med sjuksköterskor i ledande positioner.

På Skåne universitetssjukhus har genomfört många förändringar för att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor. Sjuksköterskorna får nästan all specialistutbildning betald, arbetstiden har justerats så att de som jobbar heltid natt bara arbetar 32 timmar, och de jobbar med uppgiftsväxling – det vill säga att arbetsuppgifter flyttas mellan yrkesgrupper för att avlasta och renodla arbetet.

Ändå är det inte nog, sade han på seminariet. Därför kommer sjukhuset att testa något som kallas Magnetmodellen. Det är en amerikansk modell som innebär att man jobbar med fem olika faktorer – eller magneter – som ska locka och behålla sjuksköterskor. Två av ”magneterna” är utvecklande ledarskap och tydliga karriärvägar.

Vi vill skapa en bra arbetsmiljö för att kunna ge en god och säker vård

I höst kommer man att testa modellen på ett antal avdelningar i form av en studie, som börjar med att man screenar och undersöker vad som behövs just där.

– Vi gör det för patienterna. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö för sjuksköterskorna, för att kunna ge en god och säker vård till patienterna.

Några tips från artikeln

 • Skapa en god introduktion
 • Se till att det finns en plan för fortbildning
 • Se över arbetssätt – behövs det nya eller förändrade roller?
 • Ha sjuksköterskor i ledande positioner på alla nivåer
 • Ge chefer förutsättningar att fokusera på ledarskapet

Mer om magnetmodellen

Magnetmodellen utvecklades i USA på 1980-talet, och har där varit framgångsrik när det handlar om att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Den innehåller fem områden, som på olika sätt ska attrahera och behålla sjuksköterskor.

 • Utvecklande ledarskap
 • Strukturer för professionell utveckling
 • Mycket väl utfört omvårdnadsarbete
 • Ny kunskap, innovation och förbättringar
 • Mätbara resultat

Källa: Svensk sjuksköterskeförening och Region Östergötland

Mer om sjuksköterskors arbetsmiljö

Under seminariet presenterade Ann Rudman också preliminära resultat från ett stort forskningsprojekt om sjuksköterskors arbetsmiljö under coronapandemin.

Forskningsresultaten, som baseras på en stor enkät till sjuksköterskor, visar att:

 • Över hälften uppger att deras arbetsmiljö i stor utsträckning har påverkats av pandemin under minst tre månader.
 • En femtedel uppger att deras arbetsmiljö i stor utsträckning har påverkats av pandemin under hela perioden.
 • Nästan hälften uppger att de har haft en arbetstid som inte möjliggör tillräcklig återhämtning under minst tre månader.
 • En tredjedel uppger att de minst en gång i veckan har givit bristfällig vård när läget var som värst.
 • En tredjedel upplevde frustration på grund av att de inte kunde göra tillräckligt i jobbet.

Forskningen är en del av en större studie om sjuksköterskors arbetsmiljö, med namnet LUST (Longitudinell undersökning av sjuksköterskors tillvaro). Under 20 års tid har 4000 sjuksköterskor fått svara på frågor regelbundet.

De här svaren kommer från december 2021 – när pandemin pågått i ett år och nio månader.

Text: Anna Wettergård