Att åtgärda stress kan ge stora vinster

15 november 2017 Lästid: 4 min
närbild på rönnbär mot bakgrund av en höstlig bild oskarpt läge, med gult gräs och en cyklist som cyklar förbi åt vänster.
Det går att förebygga stressrelaterade sjukdomar, bland annat genom skapa en balans mellan krav och kontroll på jobbet. Det visar forskning från Stockholm Stress Center.

Foto: Mikael Andersson/Bildhuset/TT

Stress har blivit den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det finns goda ekonomiska argument för att ta tag i problemet. Stress kan förebyggas bland annat genom att medarbetarna blir rättvist behandlade på jobbet och belönade utifrån sina insatser. Det finns också bra hjälp att få för stressdrabbade. Det visar forskning hos Stockholm Stress Center.

Stockholm Stress Center, SSC, är ett tvärvetenskapligt centrum. Det startade 2008 tack vare en tioårig finansiering med 50 miljoner kronor från forskningsrådet Forte (tidigare FAS). Efter 2018 står SSC utan finansiering, men de räknar med att verksamheten i någon form ska finnas kvar efter det.

– Vi hoppas kunna fortsätta leverera kunskap, säger Mats Lekander, föreståndare för SSC.

Centrumet är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet och har ett särskilt fokus på arbetsrelaterad stress. De samlar forskare inom medicin, humaniora och samhällsvetenskap. Den 14 november inledde de sitt tioårsfirande med ett seminarium i Stockholm och en tillbakablick på forskningen om stress i arbetslivet.

Obalans skapar stress och ohälsa

Höga krav och låg kontroll på jobbet ökar risken för hjärtkärlsjukdom och stroke. Den kombinationen kallas ibland spänt arbete, och kan också leda till färre friska år efter femtio.

– Det är en betydande skillnad. De med spänt arbete kan vänta sig flera år mindre av god hälsa och det gäller både män och kvinnor, säger Hugo Westerlund, professor på Stressforskningsinstitutet och en av talarna under seminariet.

Forskarna vid centrumet har även sett att en obalans mellan insatser på jobbet och den belöning man får för arbetet kan skapa en hälsofarlig stress. Obalansen kan bland annat leda till ett överaktivt immunförsvar.

De flesta återhämtar sig

Risken för förtida död, framtida sjukskrivning och arbetslöshet är dock lägre om man sjukskrivits på grund av stressrelaterade diagnoser än för depression eller ångest.

– Stressrelaterade diagnoser är vanligast men har bättre prognos när det gäller framtida hälsa och social situation, säger Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent vid Karolinska Institutet.

Forskare vid SSC har hittat faktorer som minskar stressen och förbättra hälsan. En sådan är upplevelsen av att bli rättvist och schysst behandlad på jobbet. Upplevelsen hänger inte bara ihop med bättre hälsa utan även med positiva attityder till arbetet och det kan därför av flera skäl vara viktigt för arbetsgivare att satsa på den. Inte minst inom kommuner och landsting där bristyrken är vanliga.

magnus sverke, porträtt sett framifrån. man i femtioårsåldern, ser in i kameran.Forskarna vid SSC har också sett att olika insatser och förebyggande arbete verkligen kan förbättra både hälsa och arbetsmiljö. Därför är det viktigt att de ekonomiska vinsterna av arbetet mot stress blir tydliga. Det menar Magnus Sverke, professor vid Stockholms universitet.

– Det gäller att integrera arbetsmiljöfrågor, verksamhetens mål och organisationens effektivitet, konstaterar han.

Billig och enkel hjälp

Att få behandling kan också vara till stor hjälp för den som blivit sjuk av stress. Och det behöver inte kosta mycket. Den kände psykoterapiforskaren David Clark, som medverkade under seminariet, berättade om en vårdreform i Storbritannien som innebär att patienter med depression och ångest snabbt får gratis kognitiv beteendeterapi.

Det har visat sig att det räcker med ett tiotal KBT-behandlingar, om man får hjälp i tid. Över en halv miljon människor får årligen den vården i Storbritannien.

– Nettokostnaden för psykoterapin är nästan ingenting, men besparingarna är mycket stora, säger David Clark.

Forskning vid SSC visar att ännu billigare vårdformer som internetbehandling eller att patienten får en bok med övningar kan ha en stor och positiv effekt på stressproblem och sömnstörningar.

Nya förslag från regeringen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog också under seminariet.

Hon konstaterar också att offentlig sektor är värst drabbad och att psykisk ohälsa idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning hos både män och kvinnor. Diagnoserna består till största delen av utmattningsdepression och akut reaktion på svår stress.

Annika Strandhäll berättar att regeringen inom några veckor kommer med förslag på bättre samverkan och stöd för dem som drabbats av stress. Tidigare i år kom ett lagförslag från regeringen och Vänsterpartiet. Där föreslog de att arbetsgivaren, tillsammans med den medarbetare som långtidssjukskrivits, måste upprätta en rehabiliteringsplan inom en månad.

Verktyg och stöd

Så kan arbetsgivare förebygga stress

Se till att

• det finns en balans mellan krav och kontroll på arbetet för dina medarbetare

• det finns en balans mellan de insatser medarbetarna gör och den belöning de får, till exempel i form av uppskattning

• medarbetarna upplever sig rättvist och schysst behandlade

Du kan läsa mer om Stockholm Stress Center på deras webbplats här.

Text: Michael Nyhaga

Verktyg på samma tema

Digitala verktyg

Stress och balans

Förebygg utmattningssyndrom genom att skapa balans i arbetslivet. Testa dig själv och tipsa andra!